ZVEREJŇOVANIEVerejné obstarávanie

viac

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov a sídloZákladná škola, Polianska 1, 040 01 Košice
Štatutárny zástupcaPaedDr. Alena Mocná
IČO35540486
DIČ2021604981
Kontakt055/202 13 00, zspolianska@gmail.com

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now