ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADAPREDSEDA ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

 

PODPREDSEDA ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

ČLENOVIA ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 633 41 79

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria