ZAMESTNANCI

ŠKOLYMgr. Behunová Anna

RNDr. Gamčíková Ingrid

Mgr. Gamčíková Katarína

Mgr. Gecková Katarína

Bc. Gogová Miriam

Mgr. Ihnátová Blažena

Mgr. Kiseľáková Margita

Mgr. Kmecová Dominika

Mgr. Kohutová Zuzana

PaedDr. Kollárová Adriana

Mgr. Koščáková Lucia

Lapková Janka

lektor

Mgr. Lengerová Iveta

Mgr. Margová Iveta

PaedDr. Markovičová Monika

RNDr. Milotová Ingrid

Mgr. Moravská Adriana

Mgr. Nagyová Gabriela

PaedDr. Nagyová Mária

Mgr. Nálepková Zuzana

Mgr. Pavlíková Miroslava

Mgr. Pekarčiková Hedviga

PhDr. Popadičová Lýdia

Mgr. Redajová Martina

Mgr. Semanová Elena

Mgr. Sim Ladislav

Ing. Sitášová Jana

Mgr. Šolcová Silvia

PhDr. Talánová Katarína

Mgr. Trojčáková Marta

Mgr. Vozáriková Jana

Mgr. Žemberová Jana

MAT – BIO

MAT – CHEM – ETV

SJL – CHEM

1 – 4 – ANJ

vychovávateľstvo

1 – 4

MD

NAV

MD

1 – 4 – ANJ

SJL – GEO

vychovávateľstvo

ANJ

1 – 4

vychovávateľstvo

1 – 4 – HUV

MAT – INF – 1 – 4 – VYV

BIO – CHEM

RUJ – ETV – HUV

ANJ – RUJ – HUV

1 – 4 – NEJ

1 – 4 – ANJ

MAT – FYZ – INF

DEJ – RUJ – ETV

1 – 4 – ANJ

FYZ – CHE

TV a šport

MAT – ANJ

ANJ

NEJ – RUJ

1 – 4 – ANJ

SJL – VYV – ETV

SJL – ESV

Hlubeňová Mária

Koribská Helena

Koribský Ľubomír

Rogozinská Margita

Mgr. Semanová Mária

Sokolová Katarína

Štefanovičová Jana

Štefušová Anna

Trávničková Mária

Virscíková Magdaléna

upratovačka

upratovačka

školník

hlavná kuchárka

vedúca hospodársko – správneho útvaru

prevádzková pracovníčka

kuchárka

pracovník v prevádzke

upratovačka

vedúca ŠJ

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now