ZAMESTNANCI

ŠKOLYMgr. Behunová Anna (zs.anna.behunova@gmail.com)

Mgr. Cehelský Peter (zs.peter.cehelsky@gmail.com)

Mgr. Dobronská Veronika  (zs.veronika.dobronska@gmail.com)

Mgr. Gamčíková Katarína (zs.katarina.gamcikova@gmail.com)

Mgr. Gecková Katarína (zs.katarina.geckova@gmail.com)

Bc. Gogová Miriam (zs.miriam.gogova@gmail.com)

Mgr. Kalafusová Slavka  (zs.slavka.kalafusova@gmail.com)

Mgr. Kiseľáková Margita (zs.margita.kiselakova@gmail.com)

Mgr. Kmecová Dominika, MBA (zs.dominika.kmecova@gmail.com)

Mgr. Kohutová Zuzana (zs.zuzana.kohutova@gmail.com)

PaedDr. Kollárová Adriana (zs.adriana.kollarova@gmail.com)

Mgr. Koščáková Lucia (zs.lucia.koscakova@gmail.com)

Lapková Janka (zs.janka.lapkova@gmail.com)

lektor (office2@sidaschool.com)

Mgr. Lengerová Iveta (zs.iveta.lengerova@gmail.com)

Mgr. Margová Iveta (zs.iveta.margova@gmail.com)

PaedDr. Markovičová Monika (zs.monika.markovicova@gmail.com)

RNDr. Milotová Ingrid (zs.ingrid.milotova@gmail.com)

PaedDr. Mocná Alena (zs.alena.mocna@gmail.com)

Mgr. Moravská Adriana (zs.adriana.moravska@gmail.com)

Mgr. Nagyová Gabriela (zs.gabriela.nagyova@gmail.com)

PaedDr. Nagyová Mária (zs.maria.nagyova@gmail.com)

Mgr. Nálepková Zuzana (zs.zuzana.nalepkova@gmail.com)

Mgr. Olexová Mária (zs.maria.olexova@gmail.com)

Mgr. Pekarčiková Hedviga (zs.hedviga.pekarcikova@gmail.com)

Mgr. Petričková Tamara (zs.tamara.petrickova@gmail.com)

Mgr. Polačková Martina (zs.martina.polackova@gmail.com)

PhDr. Popadičová Lýdia (zs.lydia.popadicova@gmail.com)

Mgr. Redajová Martina (zs.martina.redajova@gmail.com)

PaedDr. Rybárová Daniela (zs.daniela.rybarova@gmail.com)

Mgr. Semanová Elena (zs.elena.semanova@gmail.com)

Mgr. Sim Ladislav (zs.ladislav.sim@gmail.com)

Mgr. Stebnická Jana (zs.jana.stebnicka@gmail.com)

Mgr. Šolcová Silvia (zs.silvia.solcova@gmail.com)

Mgr. Vojtková Marta (zs.marta.vojtkova@gmail.com)

Mgr. Vozáriková Jana (zs.jana.vozarikova@gmail.com)

Mgr. Žemberová Jana (zs.jana.zemberova@gmail.com)

MAT – BIO

asistent učiteľa

1 -4

SJL – CHEM

1 – 4 – ANJ

vychovávateľstvo

asistent učiteľa

MAT – OBN

OBN – NAV

1 – 4 – ANJ – špec. pg

1 – 4 – ANJ

SJL – GEO

vychovávateľstvo

ANJ

1 – 4

vychovávateľstvo

1 – 4 – HUV

MAT – INF – 1 – 4 – VYV

1 -4 – ANJ – ETV

BIO – CHEM

RUJ – ETV – HUV

ANJ – RUJ – HUV

1 – 4 – NEJ

SJL

MAT – FYZ – INF

1 – 4 – ANJ

1 – 4 – ANJ

DEJ – RUJ – ETV

1 – 4 – ANJ

SJL – HUV

FYZ – CHE

TV a šport

DEJ – ETV

MD

ANJ – NEJ

SJL – VYV – ETV

SJL – ESV

Děkanovská Claudia

Koribská Helena

Koribský Ľubomír

Lelovicsová Zuzana

Matisová Simona Paula

Olejníková Alena

Rogozinská Margita

Mgr. Semanová Mária

Sokolová Katarína

Štefanovičová Jana

Virscíková Magdaléna

pomocná sila v kuchyni

upratovačka

školník

upratovačka

registratúra

upratovačka

hlavná kuchárka

vedúca hospodársko – správneho útvaru

prevádzková pracovníčka

kuchárka

vedúca ŠJ

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now