ZAMESTNANCI

ŠKOLYMgr. Behunová Anna (zs.anna.behunova@gmail.com)

RNDr. Gamčíková Ingrid (zs.ingrid.gamcikova@gmail.com)

Mgr. Gamčíková Katarína (zs.katarina.gamcikova@gmail.com)

Mgr. Gecková Katarína (zs.katarina.geckova@gmail.com)

Bc. Gogová Miriam (zs.miriam.gogova@gmail.com)

Mgr. Ihnátová Blažena (zs.blazena.ihnatova@gmail.com)

Mgr. Kiseľáková Margita (zs.margita.kiselakova@gmail.com)

Mgr. Kmecová Dominika (zs.dominika.kmecova@gmail.com)

Mgr. Kohutová Zuzana (zs.zuzana.kohutova@gmail.com)

PaedDr. Kollárová Adriana (zs.adriana.kollarova@gmail.com)

Mgr. Koščáková Lucia (zs.lucia.koscakova@gmail.com)

Lapková Janka (zs.janka.lapkova@gmail.com)

lektor

Mgr. Lengerová Iveta (zs.iveta.lengerova@gmail.com)

Mgr. Margová Iveta (zs.iveta.margova@gmail.com)

PaedDr. Markovičová Monika (zs.monika.markovicova@gmail.com)

RNDr. Milotová Ingrid (zs.ingrid.milotova@gmail.com)

Mgr. Moravská Adriana (zs.adriana.moravska@gmail.com)

Mgr. Nagyová Gabriela (zs.gabriela.nagyova@gmail.com)

PaedDr. Nagyová Mária (zs.maria.nagyova@gmail.com)

Mgr. Nálepková Zuzana (zs.zuzana.nalepkova@gmail.com)

Mgr. Pavlíková Miroslava (zs.miroslava.pavlikova@gmail.com)

Mgr. Pekarčiková Hedviga (zs.hedviga.pekarcikova@gmail.com)

Mgr. Polačková Martina (zs.martina.polackova@gmail.com)

PhDr. Popadičová Lýdia (zs.lydia.popadicova@gmail.com)

Mgr. Redajová Martina (zs.martina.redajova@gmail.com)

Mgr. Semanová Elena (zs.elana.semanova@gmail.com)

Mgr. Sim Ladislav (zs.ladislav.sim@gmail.com)

Mgr. Šolcová Silvia (zs.silvia.solcova@gmail.com)

Mgr. Trojčáková Marta (zs.marta.trojcakova@gmail.com)

Mgr. Vojtková Marta (zs.marta.vojtkova@gmail.com)

Mgr. Vozáriková Jana (zs.marta.trojcakova@gmail.com)

Mgr. Žemberová Jana (zs.jana.zemberova@gmail.com)

MAT – BIO

MAT – CHEM – ETV

SJL – CHEM

1 – 4 – ANJ

vychovávateľstvo

1 – 4

MD

NAV

MD

1 – 4 – ANJ

SJL – GEO

vychovávateľstvo

ANJ

1 – 4

vychovávateľstvo

1 – 4 – HUV

MAT – INF – 1 – 4 – VYV

BIO – CHEM

RUJ – ETV – HUV

ANJ – RUJ – HUV

1 – 4 – NEJ

1 – 4 – ANJ

MAT – FYZ – INF

1 – 4 – ANJ

DEJ – RUJ – ETV

1 – 4 – ANJ

FYZ – CHE

TV a šport

MD

1 – 4 – ANJ

ANJ – NEJ

SJL – VYV – ETV

SJL – ESV

Hlubeňová Mária

Koribská Helena

Koribský Ľubomír

Rogozinská Margita

Mgr. Semanová Mária

Sokolová Katarína

Štefanovičová Jana

Štefušová Anna

Trávničková Mária

Virscíková Magdaléna

upratovačka

upratovačka

školník

hlavná kuchárka

vedúca hospodársko – správneho útvaru

prevádzková pracovníčka

kuchárka

pracovník v prevádzke

upratovačka

vedúca ŠJ

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now