ZVEREJŇOVANIEKategória: Zákazky s nízkou hodnotou

Dodanie počítačovej techniky – Zeroclient

6.12.2019

Dňa 06.12.2019 bola vyhlásená zákazka „Dodanie počítačovej techniky – zeroclient“  s termínom predloženia ponúk do 11.12.2019 do 08:30 hod.
Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať na: zs.slavka.kiralyova@gmail.com

 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK č. K01-2019

Výmena sklobetónovej steny za plastové okná

21.11.2019

28.11.2019 – zákazka ukončená

Dňa 21.11.2019 bola vyhlásená zákazka „Výmena sklobetónovej steny za plastové okná“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 28.11.2019 do 09:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

Výzva na predkladanie ponúk Rekonštrukcia ústredného kúrenia a elektroinštalácie v pavilóne C na ZŠ Polianska 1, Košice

20.6.2019

zákazka ukončená

Výzva na predkladanie ponúk Rekonštrukcia telocvične na ZŠ Polianska 1, Košice

8.3.2019

3.4.2019 – zákazka ukončená

VO-1-2019 – Výzva – rekonštrukcia telocvične (PDF)

 

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky – Rekonštrukcia telocvične na ZŠ (EXCEL)

 

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky – Rekonštrukcia telocvične na ZŠ (PDF)

 

Príloha č. 1. 1 – Projektová dokumentácia (ZIP)

 

Príloha č. 2 – Vzor – Titulný list (PDF)

 

Príloha č. 3 – Vzor – Návrh na plnenie kritérií (PDF)

 

Príloha č. 4 – Návrh ZoD (PDF)

 

Príloha č. 5 – Prehľad zákaziek-referencie (PDF)

 

Vysvetlenie č.1 (PDF)

 

Vysvetlenie č.2 (PDF)

 

Vysvetlenie č.3 (PDF)

 

Oznámenie o zmene lehoty na predkladanie ponúk (PDF)

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now