ZVEREJŇOVANIEKategória: Zákazky s nízkou hodnotou

Výzva na predkladanie ponúk Rekonštrukcia ústredného kúrenia a elektroinštalácie v pavilóne C na ZŠ Polianska 1, Košice

20.6.2019

Výzva na predkladanie ponúk Rekonštrukcia telocvične na ZŠ Polianska 1, Košice

8.3.2019

3.4.2019 – zákazka ukončená

VO-1-2019 – Výzva – rekonštrukcia telocvične (PDF)

 

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky – Rekonštrukcia telocvične na ZŠ (EXCEL)

 

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky – Rekonštrukcia telocvične na ZŠ (PDF)

 

Príloha č. 1. 1 – Projektová dokumentácia (ZIP)

 

Príloha č. 2 – Vzor – Titulný list (PDF)

 

Príloha č. 3 – Vzor – Návrh na plnenie kritérií (PDF)

 

Príloha č. 4 – Návrh ZoD (PDF)

 

Príloha č. 5 – Prehľad zákaziek-referencie (PDF)

 

Vysvetlenie č.1 (PDF)

 

Vysvetlenie č.2 (PDF)

 

Vysvetlenie č.3 (PDF)

 

Oznámenie o zmene lehoty na predkladanie ponúk (PDF)

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now