ŠKOLSKÝ KLUB DETÍTelefónne číslo: 0903 897 516

ODDELENIEVYCHOVÁVATEĽKA
I. OddelenieMgr. Iveta Margová
II. OddelenieJana Lapková
III. OddelenieBc. Miriam Gogová
IV. OddeleniePaedDr. Daniela Rybárová
PROJEKTŠPORT A HRA
Financovanie:MČ Kavečany
Obsahové zameranieObnovenie a doplnenie materiálno-technického vybavenia ŠKD športovými pomôckami
Vytvorenie podnetného prostredia na rozvoj športových aktivít detí

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 633 41 79

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria