TRIEDY


 1. Ablonczy Michal
 2. Baksay Samuel
 3. Barger Matias
 4. Batyiová Natália
 5. Brutovská Linda
 6. Byrtusová Kristína
 7. Drabik Denis
 8. Gaál Dagobert
 9. Gurbaľ Matej
 10. Hovanová Veronika
 11. Hrabinská Lenka
 12. Ivančo Adam
 13. Kandráčová Júlia
 14. Kapuríková Terézia
 15. Košuthová Naďa
 16. Kurimská Viktória
 17. Spišiak Timon
 18. Tatranský Miroslav
 19. Tekeľ Anton
 20. Young Elisabeth Victoria
 1. Dzúr Svetoslav
 2. Gajdošová Hana
 3. Gecko Samuel
 4. Handlovičová Lea
 5. Horváthová Sofia
 6. Hruškárová Nina
 7. Kalináčová Alica
 8. Kandra Filip
 9. Kmecová Laura
 10. Kocúrová Kiara
 11. Lacko Patrik Samuel
 12. Lörinc Filip
 13. Palinský Eitan
 14. Repáková Soňa
 15. Skalický Oliver
 16. Sopoligová Paulína
 17. Straka Petra
 18. Tomčák Leonard
 19. Varga Alan Lucas
 1. Adam Jakub
 2. Bardelčík Tomáš
 3. Bašista Tobias
 4. Gaňová Zuzana
 5. Havasi Oskar
 6. Horváthová Hana
 7. Kocúr Miroslav
 8. Krajník Jakub
 9. Macková Lenka
 10. Matejová Timea
 11. Oravcová Natália
 12. Palečko Dávid
 13. Palečko Gabriel
 14. Pitoňák Matej
 15. Plachetková Karolína
 16. Schlifka Oliver
 17. Šoffa Filip
 1. Adam Jaroslav
 2. Adamcová Natália
 3. Babjarz Michael Angelo
 4. Bednář Jakub
 5. Bekar Alex Efe
 6. Človečko Jozef
 7. Darányi Leo
 8. Gaňa Kristián Boris
 9. Gergely Oliver
 10. Giertl Patrik
 11. Hanušovská Hana
 12. Jusková Juliana
 13. Lukáč Samuel
 14. Ondro Fabián
 15. Remáčová Tereza
 16. Špavelková Sára
 17. Štofan Dominik
 1. Barinková Dorota
 2. Berdisová Sofia
 3. Burik – Krištof Dušan
 4. Byrtusová Katarína
 5. Dzúr Zoran
 6. Feňovčík Šimon
 7. Hajduček Gabriel
 8. Hanzel Peter
 9. Hruškár Bruno
 10. Jacko Sergej
 11. Kitka Jakub
 12. Kozáková Hana
 13. Kudla Patrik
 14. Markovičová Sofia
 15. Mesarč Martin
 16. Michalková Katarína
 17. Mládancová Nina
 18. Oršík Elisabeth
 19. Pavlišin Tomáš
 20. Reištetterová Laura
 21. Rusnáková Viktória
 22. Sasáková Marína
 23. Šoffová Terézia
 24. Tabačko Damián
 25. Tekeľ Šimon
 1. Babarík Vavro
 2. Dohányosová Laura
 3. Dvorský Jakub
 4. Gazdík Michal
 5. Hegedüšová Vanesa
 6. Katrák Jakub
 7. Kočíková Alexandra
 8. Ľašová Mária
 9. Leško Roman Mathias
 10. Maďar Maroš
 11. Majorošová Sofia
 12. Nálepková Eliška
 13. Ontkaninová Tamara
 14. Revesová Katarína
 15. Samková Patrícia
 16. Spišáková Bianka
 17. Steiner Miroslav
 18. Ščurok Michal
 19. Škorec Michal
 20. Šprinc Oliver
 21. Verešpej Hugo Ján
 22. Vyrostková Ivana
 23. Zeleňák Marco
 1. Ambruš Sophia
 2. Burik- Krištof Tomáš
 3. Gaňová Denisa
 4. Gerdová Ema
 5. Hajzer Jakub
 6. Hajzerová Karolína
 7. Halász Dávid
 8. Hritz Heidi
 9. Lesný Timothy
 10. Mošková Nina
 11. Ondro Luca
 12. Repák Michal
 13. Rovňák Dominik
 14. Samsely Sebastián
 15. Šemrák Filip
 16. Tatranská Diana
 17. Trojčáková Sarah
 1. Babčak Martin Dominik
 2. Baločko Martin
 3. Dolanská Emma
 4. Frimerová Karin
 5. Gajdoš Félix
 6. Gromoš Ľubomír
 7. Hurčíková Patrícia
 8. Krizso Branislav
 9. Kuchárová Martina
 10. Lukáčová Lívia
 11. Macko Andrej
 12. Pankuchová Viktória
 13. Papčo Boris
 14. Puškár Patrik
 15. Sinčáková Viktória
 16. Spišák Peter
 17. Škurla Dávid
 18. Vehécová Natalie
 19. Vojtková Sára
 1. Barinková Anna
 2. Feňovčíková Barbora
 3. Ferdinandy Michal
 4. Fülepová Alexandra
 5. Gerdová Barbora
 6. Horváth Jakub
 7. Koberová Sarah
 8. Kocúr Kevin
 9. Kocúrová Lucia
 10. Kovalčin Martin
 11. Kozák Matej
 12. Majtánová Eliška
 13. Matejová Vivien
 14. Mládanec Marcel
 15. Ngandu Ester Mbiya
 16. Pčolová Soňa
 17. Poľašková Natália
 18. Szász Peter
 19. Šišková Tamara
 20. Šuchter Martin
 21. Šuchterová Nikki
 22. Tajkov Nina
 23. Tufft Timothy
 24. Varga Jozef Ryan
 25. Vargová Tamara
 26. Vidricková Lucia
 27. Vyrostková Miroslava
 1. Bačo Marek
 2. Bartoš Martin
 3. Bucková Tamara
 4. Gaňa Michal
 5. Gaňa Štefan
 6. Havasi Oliver
 7. Hrivňáková Nikola
 8. Ivan Samuel
 9. Izáková Laura
 10. Jurová Michaela
 11. Kišš Laura
 12. Kollárová Lenka
 13. Legerski Martin
 14. Ontko Lukáš
 15. Oros Markus
 16. Ostró Róbert
 17. Papp Imrich
 18. Renčková Radka
 19. Reves Michal
 20. Tököly Tamara
 21. Vavruš Róbert
 1. Byrsa Kristián
 2. Čižmarovič Matúš
 3. Čupková Sofia
 4. Čuprík Miloslav
 5. Gaňová Michaela
 6. Huntata Samuel
 7. Kakalejčík Dominik
 8. Kollárová Lucia
 9. Košúthová Nela
 10. Krakovská Simona
 11. Majcherová Simona
 12. Michalková Hanka
 13. Oberhaus Robert
 14. Pelánová Alexandra
 15. Sokolová Sofia
 16. Tajkov Maximilián
 17. Tatranská Miroslava
 18. Trebuňák Samuel
 19. Ťuchová Sofia
 20. Vasilišin Lukáš
 1. Adamec Oliver
 2. Ferdinandy Maroš
 3. Frimer Róbert
 4. Gaňa Nikolas
 5. Hajduček Daniel
 6. Jacko Daniel
 7. Kačala Karol
 8. Kocúrová Sarah
 9. Lešková Paula Ariana
 10. Pahoľárová Alexandra
 11. Papp Erik
 12. Perháč Martin
 13. Pitoňáková Terézia
 14. Poláková Lenka
 15. Pukančík Matúš
 16. Spišiaková Gréta
 17. Sulyoková Radoslava
 18. Szabóová Emma
 19. Szabóová Lucia
 20. Szöke Vivien Laura
 21. Šárošiová Sofia
 22. Šimko Samuel
 23. Vidricková Hana
 1. Bačová Michaela
 2. Čeman Jakub
 3. Gombík Martin
 4. Harakaly Daniel
 5. Hricová Martina
 6. Hricová Tatiana
 7. Chromý Radoslav
 8. Ivanová Alexandra
 9. Jalek Branislav
 10. Kapuríková Katarína
 11. Kovalčinová Vanesa
 12. Kurpáš Matej
 13. Margecanská Kristína
 14. Pahoľár Róbert
 15. Pavelová Veronika
 16. Rajnič Adam
 17. Rosenberg Erik
 18. Slávik Richard
 1. Auer Adam
 2. Džudžová Alexandra
 3. Hanzel Dominik
 4. Horný Dalibor
 5. Jakabová Laura
 6. Kajla Tomáš
 7. Kopiľák Lukáš
 8. Makara Michal
 9. Mižárová Lenka
 10. Pčola Štefan
 11. Petrunčíková Ema
 12. Popovičová Michelle Jana
 13. Rusnák Denis
 14. Saganová Daniela
 15. Slávik Daniel
 16. Sýkora Jakub
 17. Šuľová Miriam
 18. Urbán Miroslav
 19. Vítek Erik
 20. Vojtková Lorena
 1. Bogdanová Alexandra
 2. Bucková Simona
 3. Cibuľa Maroš
 4. Dobránska Viktória
 5. Graban Patrik
 6. Hajzuková Emma
 7. Halász Filip
 8. Hricková Dominika
 9. Jendrál Lukáš
 10. Lengeň Matej
 11. Miškuf Jakub
 12. Nováková Emma
 13. Oravcová Andrea
 14. Oravec Richard
 15. Pačaj Ľubor
 16. Pappová Lucia
 17. Peková Laura
 18. Slávik Patrik
 19. Šarköziová Sofia
 20. Šárošiová Simona
 21. Tafnerová Viktória
 22. Zamišková Laura
 23. Želinský Daniel Dávid
 1. Davidová Veronika
 2. Delimanová Aneta
 3. Fedičová Petra
 4. Forrai Patrik
 5. Gaňa Kevin
 6. Gaňa Tomáš
 7. Gaňová Barbora
 8. Gergely Richard
 9. Harakaľová Karolína
 10. Ištoková Veronika
 11. Kudla Peter
 12. Lešková Alexandra
 13. Margecanská Klaudia
 14. Matta Boris
 15. Pelán Róbert
 16. Petrunčík Matúš
 17. Pudelská Sára
 18. Sinčáková Miroslava
 19. Tabačko Benedikt
 20. Vološinyi Daniel
 21. Žiga Simon
 1. Amrichová Tamara
 2. Augustiňáková Nikola
 3. Bertová Kristína
 4. Demeterová Olívia
 5. Demková Ivana
 6. Dohányos Dominik
 7. Hnízdil Peter
 8. Horváthová Chiara
 9. Ivaníková Natália
 10. Juričák Patrik
 11. Kollárová Žofia
 12. Koška Kamil
 13. Kováč Kamil
 14. Krähenbielová Sára
 15. Kurpáš Marek
 16. Martončík Róbert
 17. Milková Cyntia
 18. Perháčová Ema
 19. Remáč Richard
 20. Ščerbák Peter
 1. Bíleková Bianka
 2. Bukata Dominik
 3. Drobňák Dávid
 4. Fedák Dominik
 5. Genčurová Vanesa
 6. Gíret Lukáš
 7. Grešák Richard
 8. Hritz Oskar
 9. Hudáková Laura
 10. Jusková Anna
 11. Kováč Sebastián
 12. Krakovský Samuel
 13. Lukáč Adam
 14. Merkovská Tatiana
 15. Morchová Zdeňka
 16. Mošková Linda
 17. Poľaško Lukáš
 18. Sulyoková Renáta
 19. Šemrák Frederik
 20. Šuľa Marián

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now