TLAČIVÁ

NA STIAHNUTIE


NÁZOV
Žiadosť o predčasné zaškolenie
Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky
Zápisný lístok do školského klubu detí
Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa do školského klubu detí
Žiadosť o prijatie dieťaťa na ZŠ
Dotazník k žiadosti o prijatie na ZŠ
Plnomocenstvo
Žiadosť o povolenie vzdelávania v škole mimo územia Slovenskej republiky
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania (viac dní)
Splnomocnenie - ŠKD
Potvrdenie o odchode domov z ŠKD
Vyhlásenie zákonného zástupcu - ŠKD
Rozsah denného pobytu dieťaťa v ŠKD
Jednorazové uvoľnenie dieťaťa z ŠKD
Potvrdenie rodiča pri vyzdvihnutí dieťaťa počas vyučovania
Žiadosť o oslobodenie od štúdia Telesnej (a športovej) výchovy
Žiadosť o oslobodenie z klasifikácie druhého cudzieho jazyka
Žiadosť o psychologické vyšetrenie a poradenstvo
Žiadosť o vydanie vysvedčenia za 1. polrok
Prihláška do jazykovej školy
Darovacia zmluva
Vyhlásenie o poskytnutí dotácie
Zoznam školských potrieb pre 1. ročník
Zoznam potrebných zošitov pre 1. stupeň
Zoznam potrebných zošitov pre 2. stupeň
Žiadosť o individuálnu integráciu

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now