TLAČIVÁ

K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA


NÁZOV
Plnomocenstvo
Pomôcky do 1. ročníka
Žiadosť o prijatie do školského klubu detí
Zápisný lístok do školského klubu detí
Čestné vyhlásenie - ŠKD - zber údajov
Čestné vyhlásenie - ŠKD
Prihláška do jazykovej školy
Čestné vyhlásenie - JŠ - zber údajov

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now