ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓGMgr. Zuzana Kohutová

Konzultačné hodiny:

 

Pondelok:  7,55- 8,40hod.

Streda:        14,00- 15,30hod.

Termín je potrebné si dohodnúť vopred na: zs.zuzana.kohutova@gmail.com alebo telefonicky na telefónnom čísle školy: 055 633 41 79

Poradenstvo a konzultácie  v oblasti:

  • edukácia žiaka so ZZ (zdravotným znevýhodnením)
  • integrácia žiaka so ŠVVP
  • možnosti žiaka so ZZ v oblasti edukácie a socializácie
  • dopad ZZ na celkové fungovanie žiaka, využitie psychického a fyzického potencionálu na dosahovanie čo najlepších výsledkov žiaka
  • výchovné stratégia u žiakov so ZZ

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now