ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓGMgr. et Mgr. Monika Boháčiková

Konzultačné hodiny:

 

Pondelok:  13,30- 15,30hod.

Piatok:        8,00- 10,00hod.

Termín je potrebné si dohodnúť vopred na: monika.bohacikova@centrum.sk alebo telefonicky: +421 907 122 820

 

Konzultácie v prípade potreby sú možné aj v iný časový termín v pondelok a stredu.

Poradenstvo a konzultácie  v oblasti:

  • edukácia žiaka so ZZ (zdravotným znevýhodnením)
  • integrácia žiaka so ŠVVP
  • možnosti žiaka so ZZ v oblasti edukácie a socializácie
  • dopad ZZ na celkové fungovanie žiaka, využitie psychického a fyzického potencionálu na dosahovanie čo najlepších výsledkov žiaka
  • výchovné stratégia u žiakov so ZZ

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now