ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓGMgr. Lucia Fazekašová

Tipy pre rodičov, ako lepšie zvládnuť mimoriadnu situáciu

 

Nastavte deťom režim

Žiaci počas bežného pracovného týždňa majú svoj režim. Ráno vstávajú, doobedie trávia v škole, ktoré majú štruktúrované jednotlivými hodinami, poobede navštevujú krúžky atď. Zrazu sa ocitli vo výnimočnej situácii, keď síce nechodia do školy, ale nemajú ani prázdniny.

Ak vytvárate pre svoje dieťa režim dňa, v ktorom má každá činnosť svoj vyhradený čas, robíte pre svoje dieťa to najlepšie, hoci vám dáva najavo, že sa mu to nepáči a radšej by robilo niečo celkom iné. Aby sa deti cítili isté a v bezpečí, potrebujú na to hranice, ktoré im vy určíte režimom dňa. Svoj režim si každá rodina vyskladá podľa svojich potrieb, dôležité je pravidelne ho dodržiavať. U menších detí, ako aj u žiakov s Aspergerovým syndrómom, je vhodné tento režim dňa vizualizovať v podobe tabuľky.

 

Dohliadnite na spánkový režim

Ako bolo spomenuté vyššie, toto obdobie nie je obdobím prázdnin, ale obdobím izolácie od ostatných. Tak ako mnoho z vás, rodičov, musí pracovať z domu, aj deti majú povinnosť sa vzdelávať, akurát s tým rozdielom, že nechodia do školy, ale učia sa doma. Nebojte sa s deťmi (s prihliadnutím na ich vek) porozprávať o tejto situácii. Nedovoľte im ponocovať, aby mohli ráno vstávať oddýchnutí, najneskôr okolo pol 8.

 

Učenie prispôsobte výkonnostnej krivke

Počas dňa sa naša schopnosť sústrediť sa mení. Najvyššiu hodnotu dosahuje od 8. do 12. hodiny, potom na 2 hodiny klesá a okolo 14. hodiny znovu stúpa na približne 2 hodiny. Učenie by malo, podobne ako počas bežného školského dňa, prebiehať dvojfázovo, a to doobeda a poobede. V obedňajších hodinách by mali mať deti  čas vyhradený na obed a pobyt na čerstvom vzduchu. Keďže je situácia v súčasnosti náročná, rodičia buď chodia do práce, alebo musia pracovať z domu, je zložité zladiť rolu rodiča a zároveň zamestnanca tak, ako by sme si predstavovali. V prípade, že dieťa pri učení potrebuje našu pomoc, určíme si s dieťaťom úlohy, resp. pracovné listy, ktoré dieťa zvládne spracovať samo a poobede sa s deťmi učíme to, čo je pre deti zložité a vyžaduje si našu pomoc. To nám poskytuje priestor zorganizovať si čas tak, aby sme neboli v časovom strese.

 

Učenie realizovať za písacím stolom

Dôležitú úlohu pri učení zohráva učebné prostredie. Podobne ako v škole, dieťa má mať vyhradený priestor, v ktorom si robí úlohy. Za vhodné pracovné prostredie sa nepovažuje jedálenský stôl, gauč v obývačke, resp. posteľ, nakoľko pracovné prostredie by s nemalo spájať s inými aktivitami ako jedenie, sledovanie televízie a pod.

 

Nezabúdať na prestávky 

Aj pri domácom vzdelávaní je dôležité dodržiavať prestávky. Prestávka v správnom čase ušetrí energiu, pomôže lepšie sa sústrediť a umožní podať väčší výkon. Po každých 20-30 minútach intenzívnej práce si doprajeme krátku prestávku. Tu máte možnosť zapojiť deti do jednoduchých domácich prác J (vynesenie smetí, umytie riadu, príprava čaju … ). Jedna z prestávok by mala byť dlhšia, približne 20 minútová. Prestávku je vhodné tráviť fyzickou aktivitou a zmeniť prostredie, nakoľko  fyzickou aktivitou stimulujeme opačnú hemisféru ako pri učení, čím si  mozog oddýchne efektívne.

 

Tráviť čas spoločne 

Karanténne obdobie nám ponúka možnosť tráviť spolu viac času, venovať sa aktivitám, na ktoré v priebehu roka nie je čas, ktoré sme doteraz odkladali. Pre vaše deti to budú nezabudnuteľné chvíle s vami. Upečte si spolu koláč, poskladajte prachom zapadnuté puzzle, vyrobte pozdravy pre starých rodičov, ktorých nemôžete navštíviť osobne, pozrite si spolu film alebo urobte svoje deti animátormi vášho programu J.

 

Motivujte a odmeňujte deti

Tak ako pre nás aj pre naše deti je táto situácia nová a zložitá. Deti boli zvyknuté byť doma len počas prázdnin, ktoré sú určené primárne na oddych od vzdelávania. Situáciu budú zvládať lepšie, keď ich budete motivovať a odmeňovať. Ako? Vy ste experti na vaše deti. Vy viete, čo ich poteší. Bicyklovanie, PC hra, spoločná prechádzka, seriál, sladkosť , videohovor s kamarátom. Deti sa tešia, keď môžu rodičom urobiť radosť, prekvapiť ich. Tu je priestor pre vás, rodičov, využiť to v prospech svojho dieťaťa.  

 

Neváhajte ma kontaktovať individuálne

Aj v tejto situácii som tu pre vás. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať. Či už využijete mailovú komunikáciu, komunikáciu cez Edupage, som vám k dispozícii každý pracovný deň. Otvorená som aj konzultáciám cez videohovor.

Nezabúdajme, že každá nová skúsenosť nás posúva dopredu, odhaľuje naše limity, ale aj naše silné stránky. Prajem vám všetkým  veľa zdravia.

Mgr. Lucia Fazekašová 

školská psychologička

Konzultačné hodiny 
Pre rodičov:Pondelok 8:50 – 9:35
Štvrtok 14:45-15:30
Pre učiteľov: Utorok 14:00 – 15:30

Konzultácie u školskej psychologičky si môžete dohodnúť aj v iný čas, po telefonickom, resp. mailovom dohovore na adrese zs.lucia.fazekasova@gmail.com . Ak si vyberiete kontaktovanie prostredníctvom telefónu, zanechajte mi prosím odkaz prostredníctvom telefónu školy  055 202 13 00 a ja sa Vám rada ozvem.

 

Žiadosť o individuálnu integráciu – na stiahnutie.

Aký je cieľ práce školskej psychologičky?
Školský psychológ poskytuje služby škole – študentom na vlastnú žiadosť, alebo na žiadosť zákonného zástupcu, resp. učiteľa. Taktiež poskytuje služby vedeniu školy, učiteľom a rodičom, spolupracuje z ďalšími odborníkmi, s výchovným poradcom, špeciálnym pedagógom, zamestnancami z CPPPaP a i. Činnosť školského psychológa je zameraná na riešenie problémov a ťažkostí žiakov v učení, v správaní, pri rozhodovaní a voľbe povolania, korekciu sociálnych vzťahoch v triede. Svojou činnosťou sa spolupodieľa sa na optimalizácií, skvalitňovaní a zefektívňovaní výchovy, vyučovania a vzdelávania. Podľa obsahu činností vykonáva školský psychológ preventívnu, identifikačno-diagnostickú, konzultačno-poradenskú a nápravno-korektívnu činnosť. Školský psychológ sa pri vykonávaní svojej činnosti riadi etickým kódexom pre prácu psychológa.
S akými problémami sa môžem obrátiť na školského psychológa?
Žiak:
- adaptačné problémy pri nástupe do školy/ resp. v prechodovom ročníku
- nezačlenenosť žiaka v triede
- konflikty so spolužiakmi a priateľmi
- vzťahy s rodičmi
- problémy s učením
- osobné problémy
- psychické problémy pri zdravotných ťažkostiach
- neprimerané sebavedomie, komunikačné ťažkosti
Rodič:
- ťažkosti dieťaťa s učením
- riešenie problémových oblastí v rodine
- konzultácia optimálnych postupov pri výchove a vzdelávaní dieťaťa
Učiteľ:
- konzultácie ohľadom problémov žiakov a možností ich korekcie
- identifikácia žiakov so ŠVVP
- riešenie problémov psychickej záťaže učiteľov a možnosti ich prekonávania
- optimalizácii sociálnej klímy triedy a školy

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now