ŠKOLSKÁ

jedáleňV zmysle zmeny VZN č. 103 o úhrade nákladov na stravovanie v ŠJ bol určený poplatok na stravu žiakov 2. stupňa na  0,60 € mesačne, resp. 6 € ročne (odporúčame uhradiť platbu vo výške 6 € na celý školský rok).

Platbu prosíme uhradiť na účet ŠJ prostredníctvom bankového prevodu (trvalý príkaz alebo internetbanking ) na číslo účtu IBAN: SK07 5600 0000 0005 0426 6005.

 

V prípade neprítomnosti žiaka v škole je rodič povinný odhlásiť svoje dieťa z obedov osobne, telefonicky (na t.č. 055/ 2021300 kl.5),  cez internet (EDUpage), najneskôr do 7:45 v prvý deň neprítomnosti. Na ďalšie dni prípadnej neprítomnosti 24 hodín vopred. Ak rodič zanedbá túto povinnosť a dieťa sa nezúčastní výchovno – vzdelávacieho procesu, nemá nárok na štátnu dotáciu a bude mu účtovaná celá suma obeda.

 

Ďakujeme za pochopenie.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ POLIANSKA 1, KOŠICE
Telefónne číslo školskej jedálne055/ 2021300 kl.5
Mailový kontaktsj.polianska@gmail.com
Číslo účtuIBAN: SK07 5600 0000 0005 0426 6005
Vedúca ŠJMagdaléna Vircsíková

FOTOGALÉRIA

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now