PREDMETY


I.V v knižnici

viac

Slávnostný zápis prvákov z 1.V do knižnice sa uskutočnil 11.5.2018. Pani knihovníčka pripravila zábavné podujatie a zoznámila našich malých žiakov s chodom knižnice. Deťom sa v knižnici veľmi páčilo. Po slávnostnom zápise si mohol každý požičať knihu domov.

 

 

Fotografie

Slohové práce žiakov II.S

viac

Rozprávanie deja príbehu
Žiaci II.S sa na vyučovacích hodinách slohu postupne pripravovali na rozprávanie príbehu zo života. Nadobudnuté vedomosti uplatnili pri písomnom rozprávaní vlastného zážitku. Všetkým žiakom sa podarilo príbeh porozprávať od začiatku do konca, postupne, ako sa stal. Žiaci svoje príbehy obohatili aj vhodnou ilustráciou.

 

Práce žiakov

List od pani spisovateľky Futovej

viac

Hviezdoslavov Kubín

viac

Dňa 20.3.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy na 1. stupni – Hviezdoslavov Kubín. Všetci žiaci boli dobre pripravení a preto vybrať víťazov bolo veľmi namáhavé. Opäť sme sa presvedčili, že máme šikovných žiakov a tešíme sa z ich úspechov.

Umiestnenie:

 

Poézia

 1. Ľašová Mária II.S
 2. Katrák Jakub II.S
 3. Spišáková Bianka II.S, Kuchárová Martina III.T

 

Próza

 1. Pavlišin Tomáš II.N
 2. Vojtková Sára III.T
 3. Hritz Heidi III.M, Ivan Samuel IV.L

 

Čestné uznanie

Dohányosová Laura II.S

 

 

Dňa 7.3.2018  sa konalo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín na druhom stupni.

Súťažilo sa v 2 kategóriách: II. kategória – žiaci 5. – 6. ročníka
                                                 III. kategória – žiaci 7. – 9. ročníka

 

Výsledky školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín 2018 na 2. stupni:

 

POÉZIA:  

 

II. kategória: 

1. miesto – Terézia Ľašová (V.B)

2. miesto – Miloslav Čuprík (V.B), Nina Redajová (VI.B)

3. miesto – Dominika Skybová (V.A)

 

III. kategória: 

1. miesto – Žofia Kollárová (VIII.A)

2. miesto – Karolína Harakaľová (VII.B)

3. miesto – Emma Hajzuková (VII.A)

 

 

PRÓZA:    

 

II. kategória: 

1. miesto – Matúš Pukančík (V.B)                               

2. miesto – Lucia Kollárová (V.A), Tomáš Trojčák (V.B)

3. miesto – Miriam Šuľová (VI.B)

 

III. kategória: 

1. miesto – Marek Graban (VIII.B)

2. miesto – Katarína Planetová (IX.B)

3. miesto – Linda Mošková (VIII.B), Nina Nálepková (IX.B)

 

9.apríla víťazi jednotlivých kategórií reprezentovali školu v okresnom kole.

Terezka Ľašová a Matúš Pukančík  sa umiestnili na 2. mieste, Maruška Ľašová získala čestné uznanie.

Blahoželáme!

 

Fotografie

Čitateľská olympiáda

viac

Každoročne organizovaná súťaž Čitateľská olympiáda už má aj v školskom kole svojich víťazov.  Po úspechu s literárnymi textami v triednom kole sa víťazi triednych kôl popasovali statočne aj s informačnými textami. Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKY ČO 2018/2019  
2.ROČNÍK 1. MIESTO Mária Ľašová
  2.MIESTO Bianka Spišáková
    Oliver Šprinc
    Laura Dohányosová
  3.MIESTO Hana Kozáková
    Laura Reištetterová
3.ROČNÍK 1. MIESTO Patrik Puškár
  2.MIESTO Lívia Lukáčová
  3.MIESTO Heidi Hritz
4.ROČNÍK 1. MIESTO Tamara Vargová
  2.MIESTO Radka Renčková
    Miroslava Vyrostková
  3.MIESTO Laura Kišš

 

Fotografie

Čítanie na dobrú noc

viac

Dňa 9. 3.  boli žiaci z 1. stupňa pozvaní do Materskej škôlky Polianska 4 v Košiciach, aby  prečítali rozprávku detičkám pred spaním. Napriek tomu, že niektorí malí čitatelia vedia čítať len druhý rok, hanbu si neurobili, práve naopak. Rozprávku prečítali veľmi pekne a pani riaditeľka ich odmenila nielen uznaním, ale aj malým darčekom.

 

Fotografie

Skupinová práca u včielok

viac

Prváci – včielky na hodine SJL formou skupinovej práce skladali zo slov vety. A boli úspešní 🙂

 

Fotografie

Šumenie

viac

9.marca sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Šumenie, kde Žofka Kollárová, žiačka VIII. A, získala v silnej konkurencii čestné uznanie. Blahoželáme!

 

Fotografie

Vlastné podstatné mená – III.M

viac

Na hodine SJL sa žiaci učia o vlastných podstatných menách. V rámci hodiny mali za úlohu opísať svoju obľúbenú rozprávkovú alebo filmovú postavu, nakresliť ju a vymyslieť iné mená ako by sa táto postava mohla volať.

 

Práce

V knižnici – IV.S

viac

Linguafest

viac

Naši žiaci predviedli, že im jazyky problémy nerobia. Angličtina, nemčina a ruština zazneli v prednesoch, scénkach a piesňach.

 

Fotografie

Language Flower – Jazykový kvet 2018

viac

V stredu, 7.3.2018, sa skupina žiakov IV.L triedy zúčastnila krajského semifinálového kola súťaže „Jazykový kvet 2018“. Žiaci súťažili s rozprávkou v anglickom jazyku „The Twelve Months“ a postúpili na krajské finále.

 

Fotografie

Fotografie z krajského kola

Divadelné predstavenie v ANJ

viac

Dňa 22.2.2018 sa žiaci 3. – 4. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v anglicko – slovenskom znení Smelý zajko. Predstavenie moderne spracovanej rozprávky sa hralo vo Veľkej sále Historickej radnice. Talentovaní herci zaujali pozoruhodným vystúpením všetkých žiakov. Žiaci ocenili nielen melodické pesničky s anglicko – slovenskými textami, ale aj vtipné scénky a živé dialógy. Z divadelného predstavenia si odniesli nezabudnuteľný umelecký zážitok.

 

 

Fotografie

Presentation 2017

viac

Dňa 29.11.2017 sme sa zúčastnili medzinárodnej súťaže “ Presentation 2017″ Competition v Miskolci, Kazinczy Ferencz Hungarian  – English Bilingual School. Naši žiaci boli úspešní, umiestnili sa nasledovne :

 

I.kateg. :   

1. Pčola Štefan

2. Kopiľák Lukáš

4. Šuľová Miriam

 

II.kateg. :   

1. Graban Marek

2. Makarová Dáša

5. Planetová Katka

Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vznikajúcu reprezentáciu školy.

 

Fotografie

Veľkáči čítajú malkáčom

viac

V stredu, 15.11.2017, navštívili našich druhákov študenti zo súkromného gymnázia FUTURUM v Košiciach. Cieľom ich návštevy bolo ukázať žiakom, že vedieť po anglicky je skvelé!  Študenti a pani učiteľka prečítali žiakom rozprávku O troch prasiatkach v angličtine a naučili ich hravou formou zopár nových slov. Na záver dostali druháci za aktívnu prácu malú odmenu.

 

Fotografie

Európsky deň jazykov
Linguafest

viac

Naši žiaci predviedli, že im jazyky problémy nerobia. Angličtina, nemčina a ruština zazneli v prednesoch, scénkach a piesňach.

 

Fotografie

Európsky deň jazykov
Linguafest

viac

Naši žiaci predviedli, že im jazyky problémy nerobia. Angličtina, nemčina a ruština zazneli v prednesoch, scénkach a piesňach.

 

Fotografie

Puškinov pamätník

viac

Dňa 10.4.2018 sa uskutočnilo mestské kolo Puškinovho pamätníka na ZS Staničná 13 . Suťaže sa zúčastnili v próze Jakub Čeman zo VI.A  a v poézii Ľubor Pačaj zo VII.A. Jakub Čeman sa umiestnil na 2. mieste. Srdečne blahoželáme.

 

Fotografie

Olympiáda v ruskom jazyku

viac

Dňa 15.2.2018 sme sa zúčastnili KK ORJ v Michalovciach. Barborka Čemanová, žiačka VIII.A triedy obsadila 5. miesto v kategorii A2. Srdečne blahoželáme!

 

Fotografie

Ruské slovo

viac

Dna 13.2.2018 sme sa zúčastnili krajského kola súťaže Ruské slovo. Náš žiak Jakub Čeman získal v II. kategórii 2.miesto. Srdečne blahoželáme!

 

Fotografie

Európsky deň jazykov
Fyzika – 9. ročník – 2. projekt

viac

Zostrojiť elektrický zdroj regulovateľným napätím

V mnohých technických zariadeniach je potrebné spojito regulovať veľkosť napätia. Ak regulujeme napätie na žiarovke, žiarovka mení svoj jas úmerne napätiu.

 Reguláciou napätia sa mení hlasitosť prijímačov či jas televíznej obrazovky.  Deviataci vytvorili úžasné projekty.

 

Fotografie

Fyzika – 8. ročník – 4. projekt

viac

Energia

V poslednom projekte  ôsmaci uplatnili vedomosti z poslednej kapitoly o Energii. Vytvorili jednoduché zariadenia, v ktorých sa premieňa teplo na prácu resp., v ktorých by sa slnečná energia využívala na praktické účely.

 

Fotografie

Fyzika – 6. ročník – 4. projekt

viac

Model meteorologického balóna

V poslednom projekte mali šiestaci zistiť informácie o meteorologickom balóne a zostrojiť model takéhoto balóna. Sú veľmi šikovní, lebo s projektom si hravo poradili.

 

Fotografie

Fyzika – 6. ročník – 3. projekt

viac

Ponorka, potápač

V kapitole Správanie telies v kvapalinách  žiaci získali teoretické poznatky. Na ich základe zostrojili a predviedli veľmi pekné a funkčné modely ponorky alebo potápača.

 

Fotografie

Fyzika – 7. ročník – 2. projekt

viac

Návrh a realizácia experimentu na dôkaz jedného zo spôsobov šírenia tepla

Žiaci sa na hodinách fyziky v kapitole o Teple okrem iného dozvedeli, akým spôsobom sa môže šíriť teplo. Tieto spôsoby šírenia tepla si potom prakticky overili v projektoch.

 

Fotografie

Fyzika – 8. ročník – 3. projekt

viac

Zostrojenie silomeru z jednoduchých pomôcok

V ďalšej kapitole Skúmanie sily sa žiaci oboznámili s pojmom sila. Získali nové vedomosti o účinkoch sily, naučili sa ju počítať, merať aj znázorňovať.

 

 Prečo je dôležité vedieť o sile? Odpoveďou bolo jej skutočné využitie v praxi.

 

 Na záver kapitoly si žiaci pripravili model silomera a vysvetlili princíp jeho fungovania.

 

Fotografie

Fyzika – 6. ročník – 2. projekt

viac

Jednotky a meradlá

Žiaci šiesteho ročníka na hodinách fyziky získali prvé poznatky o vlastnostiach pevných látok a telies. Svoje vedomosti uplatnili v v projektoch.

 

Témy projektu boli nasledovné:

 

 1. Navrhnúť, zostrojiť a predviesť meradlo dĺžky s vlastnou jednotkou.
 2. Navrhnúť, zostrojiť a predviesť meradlo objemu s vlastnou jednotkou.
 3. Navrhnúť, zostrojiť a predviesť meradlo hmotnosti s vlastnou jednotkou.

 

A tu sú návrhy našich šikovných spolužiakov:

 

Fotografie

Fyzika – 8. ročník – 2. projekt

viac

Zostrojenie modelu optického prístroja

Po zaujímavej kapitole Odraz a lom svetla si žiaci ôsmych ročníkov overili svoje teoretické vedomosti v projektoch.

Za úlohu mali navrhnúť a zostrojiť z jednoduchých pomôcok model:

 

 1. periskopu
 2. ďalekohľadu
 3. fotografického aparátu

 a vysvetliť princíp jeho fungovania a využitia v praxi. Tu nájdete ich projekty:

 

Fotografie

Fyzika – 7. ročník – 1. projekt

viac

Zhotovenie prístroja na zisťovanie vlhkosti alebo tlaku vzduchu

Žiaci siedmeho ročníka na hodinách fyziky v septembri a polovici októbra sa zamerali na získavanie vedomostí a praktických poznatkov z týchto kapitol: Teplota a čas a Premena kvapaliny na plyn.

 

Fotografie

Fyzika – 6. ročník – 1. projekt

viac

Vlastnosti tekutín

Žiaci šiesteho ročníka na hodinách fyziky získali prvé poznatky o Vlastnostiach kvapalín a plynov a tie premenili do takýchto projektov:

 

Fotografie

Fyzika – 9. ročník – 1. projekt

viac

Pokus z oblasti elektrických či magnetických javov
Kompas alebo elektrometer zostrojený z jednoduchých vecí

Deviataci si teoretické vedomosti a  poznatky z kapitoly Magnetické a elektrické vlastnosti látok  overili v praxi tvorbou projektu. Mali možnosť si vybrať jednu z nasledovných tém:

 1. Navrhnúť pokus, ktorý by demonštroval magnetické vlastnosti látok.
 2. Navrhnúť pokus, ktorý by demonštroval elektrické vlastnosti látok.
 3. Zostrojiť a predviesť princíp kompasu alebo elektrometra.

 

Pozrite si, akí sú šikovní ….

 

Fotografie

Fyzika – 8. ročník – 1. projekt

viac

Rozklad svetla

Žiaci ôsmeho ročníka mali na hodinách fyziky o hru farieb naozaj postarané. Popri teoretických vedomostiach sa na každej hodine naučili niečo nové a zaujímavé.

Na  záver kapitoly Skúmanie vlastností svetla si hravo poradili s projektom. V ňom mali demonštrovať zariadenie, v ktorom sa slnečné svetlo rozkladá na spektrum.

Ich projekty nájdete tu:

 

Fotografie

Sopky – V.B

viac

Žiaci 5. B si v rámci učiva o Zemi prichystali projekty o známych sopkách na jednotlivých svetadieloch, o ktorých na hodine porozprávali ostatným spolužiakom. Viacerí žiaci zostavili aj modely sopiek z rôznych materiálov, napríklad zo sadry, polystyrénu, plastelíny a papiera. „Výbuch sopky“ a následná simulácia vytekania lávy zaujala piatakov najviac. Veď posúďte sami.

 

Fotografie

Projekt – vesmír – IV.S

viac

Za domácu úlohu dostali žiaci vytvoriť projekt o vesmíre. Jednou z možností bolo urobiť to v 3D. Keďže projekty žiakov boli také krásne, bola by škoda neukázať ich ďalej, a tak vznikol nápad urobiť výstavu v malej telocvični pre žiakov 1.st.

 

Fotografie

V ZOO

viac

31.5.2018 sa prváci zúčastnili výučbového programu v ZOO. Prežili sme zaujímavé dopoludnie spojené s poznávaním života zvierat. Hneď zrána sme sa zoznámili s p. Kindlom, ktorý nám pútavou formou porozprával o hadoch a ich živote. Potom sme si pozreli niektoré zvieratká a spokojne sme sa vrátili do školy.

 

Fotografie

Kreatívni druháci – projekty z prvouky

viac

Žiaci II.S pracujú veľmi aktívne na vyučovacích hodinách prvouky. To, čo ich najviac zaujalo z posledných preberaných tém – Kostra, Svalstvo človeka, Čas – spracovali formou projektu.
Žiaci si najskôr zvolili tému projektu a potom premýšľali nad formou spracovania projektu. Na vyučovacej hodine venovanej prípravnej fáze projektu odznelo veľa skvelých nápadov – kniha, pexeso, kvíz, hádanky, modely a pod. Žiaci dostali na realizáciu projektu a prípravu jeho prezentácie čas 3 týždne. Všetky prezentované projekty boli na veľmi vysokej úrovni – kreatívne spracované, obohatené rôznymi nápadmi a obsahovo zamerané na zaujímavosti a nové informácie zo spracovaného učiva. Žiaci pri ústnej prezentácii svojho projektu prekvapovali hlbokými vedomosťami a kultivovaným prejavom ☺.

 

 

Fotografie

Objavovanie pôdy v II.N

viac

Druháci sa učili o vlastnostiach pôdy. Skúmali, objavovali a svoje zistenia zapisovali.

 

 

Fotografie

Ako si II.N a IV.L adoptovala zvieratko…

viac

Námorníci z II. N triedy, nie sú žiadni strachopudi. Svedčí o tom fakt, že skoro každý z nich držal v rukách ozajstného hada – pytóna kráľovského. Pýtate sa, kde k nemu prišli? V knižnici. Pán Josef Kindl – pracovník košickej ZOO tam s ním prišiel a všetko o ňom žiakom porozprával. Námorníci sa rozhodli, že si jedno zvieratko v košickej ZOO adoptujú. A tak je gekón obrovský na jeden rok len ich.

A ku druhákom sa pridali aj štvrtáci…

 

Fotografie

Projekt Vesmír (štvrtáci)

viac

Vesmír od nepamäti priťahuje pozornosť ľudí. Naše Lienky zo IV. L  zaujíma tiež.

Pozrite, aké úžasné projekty pripravili: 

Miška Jurová zostrojila raketu na prieskum Marsu, ktorého  vzdialenosť od Zeme sa pohybuje v rozmedzí od 55 miliónov kilometrov do 100 miliónov kilometrov. Najbližšie k Zemi  bude v júli 2018.

Martin Legerski zasa urobil maketu našej Slnečnej sústavy,  do ktorej patrí aj Zem.

Lukáš Ontko vymodeloval  Jupiter, ktorý mu učaril veľkým počtom svojich mesiacov (63).

V roku 1610 Galileo Galilei a nezávisle na ňom pravdepodobne aj Simon Marius objavili štyri veľké Jupiterove mesiace Lo, Európu, Ganymedes a Kallisto, dnes známe ako galileove mesiace.

 

Radka Renčková na svojom modeli vysvetlila spolužiakom pohyby Zeme. Obeh Zeme okolo Slnka, ktorý spôsobuje striedanie ročných období a rotáciu Zeme okolo svojej osi, čo spôsobuje striedanie noci a dňa.

 

Práce žiakov IV. L

Projekt „Maľované čítanie“

viac

Žiaci 6. ročníka sa na hodinách Informatiky venovali projektu „Maľované čítanie“. Jeho cieľom bolo vytvoriť autorský príbeh, pozmeniť časť textu za vhodné obrázky, upraviť, ozdobiť rámčekom,… a to všetko tak, aby sa vytvorená práca dala použiť na vyučovaní u mladších žiakov. Vytvorené príbehy sme vytlačili a odovzdali žiakom 2. ročníka. Tým sa práca šiestakov páčila, a tak sa už teraz tešia, čo im opäť starší spolužiaci vyrobia.

 

Fotografie

Kalendár

viac

Koncom kalendárneho roka sa žiaci ôsmeho ročníka zapojili do súťaže v tvorbe kalendára.

Víťazmi jednotlivých tried sa stali:

 

Olívia Demeterová, VIII.A

Richard Grešák, VIII.B

Gratulujeme!

 

Práce žiakov:

VIII.A   VIII.B  
Nicol Dominik
Kristína Lukáš
Barbora Marek
Olívia Richard
Ivana Oskar
Peter Sebastián
Chiara Samuel
Natália Adam
Anna Zdeňka a Vanesa
Marek Linda
Žofia Lukáš
Kamil Frederik
Kamil Marián
Sára Sofia
Róbert
Nina
Ema
Richard
Peter

Pivot – animácia s pozadím

viac

V práci s Pivotom žiaci pokročili a vytvorili animácie s pozadím:

 

Práce žiakov VI.A

Práce žiakov VI.B

iBobor

viac

Začiatkom novembra prebehla celoslovenská súťaž iBobor, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci.

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2016/2017 sa konala súťaž v 44 krajinách a zapojilo sa do nej približne 1 650 000 žiakov.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

 

iBobor 2017      
Bobrík
Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
553. - 1303. Radka Renčková, 4. L 84,00 bodov, 97. percentil diplom
553. - 1303. Vivien Laura Szöke, 5. B 84,00 bodov, 97. percentil diplom
1548. - 2119. Sarah Koberová, 4. S 76,00 bodov, 91. percentil diplom
2211. - 3280. Lukáš Vasilišin, 5. A 72,00 bodov, 88. percentil diplom
3925. - 5131. Maroš Ferdinandy, 5. B 64,00 bodov, 78. percentil diplom
3925. - 5131. Michal Ferdinandy, 4. S 64,00 bodov, 78. percentil diplom
3925. - 5131. Robert Oberhaus, 5. A 64,00 bodov, 78. percentil diplom
3925. - 5131. Róbert Vavruš, 4. L 64,00 bodov, 78. percentil diplom
6425. - 7439. Terézia Ľašová, 5. B 56,00 bodov, 64. percentil
13035. - 13927. Samuel Ivan, 4. L 36,00 bodov, 28. percentil
Benjamín
Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
125. - 317. Štefan Pčola, 6. B 73,34 bodov, 99. percentil diplom
125. - 317. Miriam Šuľová, 6. B 73,34 bodov, 99. percentil diplom
2247. - 2334. Patrik Graban, 7. A 57,68 bodov, 87. percentil diplom
2335. - 2524. Emma Nováková, 7. A 57,35 bodov, 86. percentil diplom
3046. - 3389. Ľubor Pačaj, 7. A 54,69 bodov, 82. percentil diplom
3779. - 3842. Ester Železníková, 7. A 52,35 bodov, 78. percentil diplom
4215. - 4642. Benedikt Tabačko, 7. B 50,69 bodov, 76. percentil diplom
6687. - 7142. Adam Rajnič, 6. A 44,03 bodov, 61. percentil
12392. - 12397. Lukáš Kopiľák, 6. B 30,03 bodov, 28. percentil
15601. - 15908. Lorena Vojtková, 6. B 18,71 bodov, 10. percentil
Kadet
Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
1. - 121. Zuzana Vašková, 9. B 80,00 bodov, 100. percentil diplom
206. - 224. Oskar Hritz, 8. B 74,67 bodov, 99. percentil diplom
225. - 498. Ján Kapurik, 9. A 73,34 bodov, 98. percentil diplom
584. - 777. Marek Kapurík, 8. A 69,34 bodov, 96. percentil diplom
1601. - 1905. Nina Nálepková, 9. B 62,68 bodov, 89. percentil diplom
2436. - 2486. Marek Graban, 8. B 60,01 bodov, 83. percentil diplom
2436. - 2486. Katarína Planetová, 9. B 60,01 bodov, 83. percentil diplom
3891. - 3963. Tereza Ondríková, 9. B 53,68 bodov, 74. percentil diplom
6924. - 7171. Richard Grešák, 8. B 44,03 bodov, 53. percentil
8106. - 8134. Laura Vasilišinová, 8. B 40,36 bodov, 45. percentil
8169. - 8507. Marián Šuľa, 8. B 40,03 bodov, 44. percentil
8844. - 8931. Žofia Kollárová, 8. A 38,69 bodov, 40. percentil

Symetria (tretiaci)

viac

Naučili sme sa niečo o symetrii (podľa zvislej i vodorovnej osi) a naše znalosti sme si overili v grafickom editore.

 

Práce žiakov III.M

Práce žiakov III.T

Práca s oblasťou (tretiaci)

viac

Po návrhu vitráže sme sa v grafickom editore RNA naučili pracovať s oblasťou. Nakreslili sme si zvieratko, ktorému sme „vyrábali“ mláďatká pomocou nástroja oblasť. A takto to dopadlo:

 

Práce žiakov III.M

Práce žiakov III.T

Pivot – animácia vlastného objektu (šiestaci)

viac

Po úvodnej práci, v ktorej sa žiaci zoznámili so softvérom Pivot, si skúsili vytvoriť vlastný objekt a ten animovať. Výsledky ich práce:

 

Práce žiakov VI.A

Práce žiakov VI.B

Vitráž (tretiaci)

viac

Tretiaci vyrábali návrh na vitráž (s centrálnym motívom).

 

Práce žiakov III.M

Práce žiakov III.T

Plagát (štvrtáci)

viac

Štvrtáci vyrábali plagátik k Halloween-u.

 

Práce žiakov IV. L

Práce žiakov IV. S

Jabloň (druháci)

viac

Kreslili sme jabloň s použitím grafických nástrojov- ceruzka, štetec, výplň a pečiatky…

 

Práce žiakov II. N

Práce žiakov II. S

Hardvér (druháci)

viac

Na úvodných hodinách Informatiky sme si opakovali učivo o zložení počítača a prídavných zariadeniach. V rámci tejto práce sme sa naučili nové slovo – hardvér a niečo sme si k nemu aj nakreslili v grafickom editore.

 

Práce žiakov II. N

Práce žiakov II. S

Technika – 5.roč. – Drevenice

viac

Čičmanské ornamenty sú slávne. Tvoria významnú časť slovenského ornamentálneho pokladu.

Ich príťažlivosť spočíva v tom, že sú jednoduché: krížik, kosoštvorec, guľôčka, trojlístok, srdiečko, špirálka, čiarka, bodka, vlnovka, cikcak, baranie rožky a to je všetko. To je základná ornamentálna sada, ktorá sa jednoduchými spôsobmi opakovania, striedania, zrkadlenia, rozdeľovania, skladania, prekrývania a množenia rozrástla na veľkolepú ornamentálnu symfóniu.

Piataci sú veľmi šikovní. Na hodine vyrobili „drevenice“ s čičmanskými vzormi.

 

Fotografie

Technika – 6.roč. – Drevenice

viac

Drevo je vláknitá organická látka vytvorená v ich kmeňoch, konároch a koreňoch. Hlavnou surovinou na výrobu papiera je drevo rýchlo rastúcich stromov: smrek, jedľa, topoľ, jelša a buk.

Prácu s drevom  a papierom si vyskúšali aj šiestaci.

 

Fotografie

Technická olympiáda – okresné kolo

viac

V priestoroch CVČ na Orgovánovej 5 v Košiciach sa 30.11.2017 uskutočnilo OK Technickej olympiády. Žiaci súťažili v teoretickej aj praktickej časti. 

Našu školu v tejto súťaži po prvýkrát reprezentovali – Marek Kapurík (VIII.A) a Frederik Šemrák (VIII.B).

 

Frederik a Marek ako tím v celkovom hodnotení získali 2.miesto.

 

Chlapcom srdečne blahoželám a ďakujem za reprezentáciu školy.

 

Vyuč.techniky E.Semanová

Atletika

viac

Okresné kolo

 

sa uskutočnilo 29.5.2018 na atletickom štadióne TUKE.
Súťaž prebiehala v týchto disciplínach:
Chlapci:
beh na 60m
beh na 300m
beh na 1000m
skok do diaľky
skok do výšky
hod kriketovou loptičkou
vrh guľou
štafeta 4x60m
Dievčatá:
beh na 60m
beh na 300m
beh na 800m
skok do diaľky
skok do výšky
hod kriketovou loptičkou
vrh guľou
štafeta 4x60m
Umiestnenie našich atlétov:
Martin Lengeň (IX.A) – 1. miesto v hode kriketovou loptičkou a 3. miesto vo vrhu guľou
Patrik Smak (IX.A ) – 1. miesto v behu na 1000m
Matej Lengeň (VII.A) – 3. miesto v hode kriketovou loptičkou
Patrik Graban (VII.A) – 3. miesto v behu na 300m
Adam Lukáč (VIII.B) – 3. miesto v skoku do výšky a 6. miesto v skoku do diaľky
Ďalšie umiestnenia:
Dávid Földeš (IX.B) – 8 .miesto vo vrhu guľou
Marek Graban (VIII.B) – 11. miesto vo vrhu guľou a 18. miesto v hode kriketovou loptičkou
Patrik Graban (VII.A) – 8. miesto v skoku do diaľky
Oliver Horňák (IX.A) – 12. miesto v behu na 300m a 14. miesto v behu na 60m
Patrik Slávik (VII.A) – 8. miesto v behu na 300m a 17. miesto v behu na 60m
Štafeta – 6.miesto
Umiestnenie našich atlétiek:
Veronika Ištóková (VII.B) – 4. miesto v behu na 300m
Renáta Sulyoková (VIII.B) – 5. miesto vo vrhu guľou a 11. miesto v hode kriketovou loptičkou
Ďalšie umiestnenia:
Viktória Tafnerová (VII.A) – 9. miesto v behu na 60m
Katarína Planétová (IX.B) – 11. miesto v behu na 800m
Emma Nováková (VII.A) – 11.miesto v skoku do diaľky
Lucia Pappová (VIII.B) – 9. miesto v hode kriketovou loptičkou  a 12. miesto vo vrhu guľou
Ester Železníková (VII.A) – 13. miesto v behu na 300m
Štafeta – 9.miesto
Zlatým a bronzovým chlapcom srdečne blahoželáme.
Všetkým atlétom ďakujeme za reprezentáciu školy.
Martinovi Lengeňovi a Patrikovi Smakovi ako postupujúcim do krajského kola v atletike prajeme silnú ruku v hode kriketovou loptičkou a rýchle nohy v behu na 1000m.
Vyuč.TŠV E.Semanová a L.Sim

 

 

Fotografie – okresné kolo

 

Krajské kolo

 

sa uskutočnilo 12.6.2018 na Atletickom štadióne TUKE v KE za účasti žiakov zo 49 ZŠ.
Našu školu reprezentovali víťazi OK:
PATRIK SMAK (IX.A) v behu na 1000m
MARTIN LENGEŇ (IX.A) v hode kriketovou loptičkou.
Patrik dobehol v náročnej konkurencii 26 bežcov na krásnom 11.mieste.
Martin hodil kriketovú loptičku za métu 70 m a svojim výkonom 74,78 m získal nádherné 3.miesto.
Obom chlapcom srdečne blahoželám a prajem príjemné letné prázdniny a veľa nielen študijných, ale aj športových úspechov na strednej škole.
Ďakujem za 5-ročnú reprezentáciu ZŠ.
Vyuč.TŠV a TU E.Semanová 
OK v streľbe zo vzduchovej pušky

viac

sa uskutočnilo 4.12.2017 v priestoroch ZŠ Kežmarská 30 za účasti 83 strelcov ZŠ a 8-ročných gymnázií.

 

ZŠ Polianska reprezentovali:

Žofia Kollárová (VIII.A)

Róbert Martončík (VIII.A)  

Marián Šuľa (VIII.B)

 

Naši strelci ako tím si vystrieľali 1.miesto – získali zlatú medailu a postupujú do krajského kola.

 

V kategórií jednotlivcov obsadil Róbert 2.miesto – získal striebornú medailu a Žofia 3.miesto – získala bronzovú medailu.

 

Tímu aj jednotlivcom srdečne blahoželám k vynikajúcemu umiestneniu a ďakujem za super reprezentáciu školy.

 

Ved.strel.krúžku E.Semanová

 

Fotografie

Slávik

viac

Umiestnenie žiakov:

 

I.kategória (1r.-3r.)

2.miesto- Vyrostková Ivana, 2.S

3.miesto- Nina Mošková, 3.M

 

II.kategória (4r.-6r.)

2.miesto- Sofia Ťuchová, 5.A

3.miesto- Terézia Pitoňáková, 5.B

 

III. kategória (7r.-9r.)

1.miesto- Žofia Kollárová, 8.A

 

V okresnom kole súťaže Slávik Slovenska, ktorá sa konala 15. 5. 2018 v CVČ Košice sa naša žiačka z 8.A triedy Žofia Kollárová umiestnila na 3. mieste. Srdečne blahoželáme!

 

 

Fotografie

Fullova ruža

viac

V tomto školskom roku sme sa rozhodli zapojiť do súťaže Fullova ruža. Je to celoslovenská súťaž v počítačovej grafike a mestská výtvarná súťaž.

Téma: Keď prehovorí starý album (skupinový portrét)

Tieto práce našich žiakov budú súťažiť o umiestnenie:

 

Práce žiakov

Malí umelci (II.S)

viac

Žiaci II.S majú veľmi radi výtvarnú výchovu. Na vyučovacích hodinách veľmi pekne spracovali jesenné témy – slnečnice, ovocníčkovia, šarkan. Využili nielen rôzne techniky, ale aj svoju fantáziu a doterajšie skúsenosti. Ich umelecké diela zdobia chodby našej školy.

 

Práce žiakov

Rodina a základné ľudské právo na život

viac

Naši žiaci zisťovali pod vedením p.uč. Kmecovej prečo je potrebné chrániť život… Zapojili sa do sútaže: Rodina a Základné ľudské právo na život. Takto vyjadrili dôležitosť ochrany života každého človeka.

http://zazivotarodinu.sk/

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now