OVEROVANIE METODÍKV rámci projektu IT Akadémia prebieha overovanie a používanie inovatívnych metodík aj v predmete geografia. Metodiky sú overované priamo na hodinách v 5. až 9. ročníku.

 

Cesta kapitána Cooka

Metodika je určená pre žiakov 9. ročníka a realizovala sa ako úvodná hodina k tematickému celku o Austrálii. Prostredníctvom lodného denníka sa žiaci dozvedeli informácie o tom, ako bola prvý krát dosiahnutá Austrália. Žiaci pomocou čítania textu s porozumením vypĺňali úlohy. V poslednej časti hodiny žiaci zakresľovali do online mapy trasu kapitána Cooka a porovnávali možnosti dopravy do Austrálie v 18. storočí a dnes.

 

Tajomstvá Dunaja

Metodika je určená pre žiakov 7. ročníka a rozširuje učivo o vodstve Európy. Venuje sa rieke Dunaj, ktorá je dôležitá pre mnohé európske štáty, a zaujímavostiam o nej. Žiaci na hodine pracovali s mapami, upevnili si pojmy súvisiace s vodstvom a aplikovali ich na rieku Dunaj, rozvíjali čitateľskú gramotnosť a zaujímavosti o Dunaji sa dozvedeli aj prostredníctvom obrázkov a zaujímavého testu.

 

Austrália – veľké väzenie

Metodika je určená pre žiakov 9. ročníka a je doplnkovou metodikou. So žiakmi sme sa venovali téme osídľovania a vzniku trestaneckých kolónií v Austrálii. Metodika bola orientovaná na čitateľskú gramotnosť žiakov a na vyhľadávanie trestaneckých kolónií v digitálnej mape.

 

Prečo je more slané?

Metodika je určená pre žiakov 5. ročníka. Žiaci sa naučili pojmy oceán a more a aké majú základné vlastnosti. Prostredníctvom pokusu, pri ktorom sme vyrobili vzorky Stredozemného a Mŕtveho mora, sa žiaci dozvedeli aj informácie o rôznej slanosti morí a zodpovedali na otázku: ,,Prečo je more slané?

 

Fotodokumentácia

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now