O ŠKOLEZAMERANIE ŠKOLY

ZAMERANIEMETÓDA
Cudzie jazykyMetóda CLIL (bilingválne vyučovanie)
InformatikaVyučovanie pomocou IKT

VEDENIE ŠKOLY

FUNKCIAMENO
Riaditeľka školyPaedDr. Alena Mocná
Zástupkyne školyMgr. Zuzana Nálepková
PhDr. Lýdia Popadičová

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

Školský rok 2019/2020 sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí … januára 2020. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne … februára 2020 a končí sa … júna 2020.

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdninTermín prázdninZačiatok vyučovania po prázdninách
jesenné30. október 201831. október – 2. november 20185. november 2018
vianočné21. december 201827. december 2018 – 7. január 20198. január 2019
polročné31. január 20191. február 20194. február 2019
jarné15. február 201918. február – 22. február 201925. február 2019
veľkonočné17. apríl 201918. apríl – 23. apríl 201924. apríl 2019
letné28. jún 20191. júl – 31. august 20192. september 2019

ŠTATISTIKY

PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

ODBORNÍ ZAMESTNANCI

ASISTENTI UČITEĽA

NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

TRIED

ŽIAKOV

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 633 41 79

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria