O ŠKOLEZAMERANIE ŠKOLY

ZAMERANIEMETÓDA
Cudzie jazykyMetóda CLIL (bilingválne vyučovanie)
InformatikaVyučovanie pomocou IKT

VEDENIE ŠKOLY

FUNKCIAMENO
Riaditeľka školyPaedDr. Alena Mocná
Zástupkyne školyMgr. Zuzana Nálepková
PhDr. Lýdia Popadičová

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2017 (utorok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 a končí sa 29. júna 2018.

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdninTermín prázdninZačiatok vyučovania po prázdninách
jesenné29. október 201930. október - 31. október 20194. november 2019
vianočné20. december 201923. december 2019 – 7. január 20208. január 2020
polročné31. január 20203. február 20204. február 2020
jarné28. február 20202. marec – 6. marec 20209. marec 2020
veľkonočné8. apríl 20209. apríl – 14. apríl 202015. apríl 2020
letné30. jún 20201. júl – 31. august 20202. september 2020

ŠTATISTIKY

PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

ODBORNÍ ZAMESTNANCI

ASISTENTOV UČITEĽA

NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

TRIED

ŽIAKOV

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now