KONTAKTADRESA

Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice

TELEFÓNNE ČÍSLO

055/ 633 41 79

FAX

055/ 633 41 79

E-MAIL

zspolianska@gmail.com

www

www.zspolke.edu.sk

SPRÁVCA WEBOVEJ STRÁNKY

webmasterzspolke@gmail.com

PREVÁDZKOVATEĽ A SPRÁVCA VIACÚČELOVÉHO IHRISKA

TELEFÓN / FAX

055/ 633 41 79

E-MAIL

zspolianska@gmail.com

WEB

www.zspolke.edu.sk

Obyvatelia, ktorí majú záujem o využitie viacúčelového ihriska, majú možnosť dohodnúť termín a v zmysle prevádzkového poriadku spôsob využitia v pracovných dňoch ZŠ Polianska 1, Košice v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod.

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now