KRÚŽKYAko IT Akadémia partner ponúkame v tomto školskom roku 2 krúžky pre žiakov našej školy, ale i žiakov partnerských škôl projektu:

 

NAPROGRAMUJ SI VLASTNÚ HRU V PROGRAMOVACOM JAZYKU SCRATCH

Krúžok je určený pre žiakov 5. – 6. ročníka. Žiaci sa oboznámenia s programovacím prostredím aplikácie Scratch, naučia sa postupne programovať vlastné interaktívne príbehy, hry a animácie. Cieľom krúžku bude vytvorenie vlastnej hry a možnosť zdieľať túto hru s ostatnými v online komunite.

Termín konania:          piatok 14:30 – 16:30

Miesto konania:          Základná škola, Polianska 1, Košice

Cena krúžku:              0 €, krúžok je hradený z národného projektu IT Akadémia

Prihlásenie:                 u p. učiteľky Koščákovej (zs.lucia.koscakova@gmail.com)

Lektor krúžku:            RNDr. Z. Sobeková

 

 

LEGO ROBOTIKA

Krúžok je určený pre žiakov 7. – 9. ročníka a je zameraný na získanie základov robotického programovania. Žiaci budú pracovať s robotickými súpravami Lego Mindstorms EV3.

Termín konania:          štvrtok 15:00 – 17:00

Miesto konania:          Základná škola, Polianska 1, Košice

Cena krúžku:              0 €, krúžok je hradený z národného projektu IT Akadémia

Prihlásenie:                 u p. učiteľky Koščákovej (zs.lucia.koscakova@gmail.com)

Lektor krúžku:            Ing. M. Štofa

  

 Na krúžky je ešte možné sa prihlásiť.

 

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now