AKCIE

ŠKOLY


Rozprávková školička (14.3.2019)

viac

Takto sme sa privítali budúcich prváčikov, ktorí sa prišli pozrieť na našu školu:

 

Fotografie

Pitie čaju (11.3.2019)

viac

V týždni od 11.3. do 15.3.  žiaci druhého stupňa  našej školy si pripomínajú tradície pitia čaju národov Ruska a UK. Žiaci sa oboznamujú  s tristoročnou históriou pitia tohto zdravého nápoja a jeho prípravou v jednotlivých krajinách.

 

Fotografie

Čajíček u pani riaditeľky (30.1.2019)

viac

Od začiatku septembra ubehlo presne 5 mesiacov, čo znamená že 1. polrok je už za nami. Vysvedčenie si naši žiaci prevzali vo štvrtok, no bilancovalo sa už aj v stredu 30. 1..

Na pohostení s príznačným  názvom Čajíček u pani riaditeľky sa stretli žiaci 1. stupňa. Samozrejme nie všetci. Spolu ich tam prišlo 15. A boli to tí, ktorí si to za 1. polrok zaslúžili najviac. Rozhodujúcim kritériom však neboli iba výborné známky, ale aj správanie, pomáhanie spolužiakom, zlepšenie v písaní diktátov alebo pomoc triednej učiteľke. Na pohostení sa veselo diskutovalo a hodinka v riaditeľni zbehla všetkým veľmi rýchlo. Skvelých žiakov je na našej škole ale oveľa viac, a tak sa už tešíme na tých, ktorí k nám do riaditeľne zavítajú za odmenu v 2. polroku.

 

Fotografie

Vianočný darček (19.12.2018)

viac

Blížiace sa vianočné sviatky oslávili naši žiaci so svojimi pedagógmi vianočným vystúpením pod názvom Vianočný darček.

 

 

Fotografie

Mikuláš (6.12.2018)

viac

Dňa 6.12. zavítal Mikuláš aj na našu základnú školu. Keďže dobrých detí je tu ako maku a rozdať všetkým deťom malý darček je riadna fuška, vzal si Mikuláš  na pomoc  krásneho anjela. Spolu navštívili každú triedu na 1. stupni. Mikuláš sa s nimi najprv porozprával, aby zistil, či si darček ozaj zaslúžia. Deti, na znak toho, že sú skutočne dobré a šikovné, Mikulášovi spievali a recitovali. Malú odmenu si ozaj zaslúžili.

 

 

Fotografie

Prezentation competition 2018 (28.11.2018)

viac

Žiaci našej školy, šiestaci a ôsmaci sa dňa 28.11.2018 zúčastnili–  „Prezentation competition 2018“, v partnerskej škole v Miškovci, Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Kazinczy Ferenc Primary School).

Žiaci vystúpili so svojimi prezentáciami ako hostia podujatia, na ktorom vynikajúco reprezentovali našu školu a preukázali výbornú jazykovú pripravenosť.

 

 

Fotografie

Korčuliarsky výcvik (november 2018)

viac

Druháci v novembri absolvovali korčuliarsky výcvik. Pozrite, ako sa im darilo:

 

Fotografie

Exkurzia v SAV (9.11.2018)

viac

Žiaci IX.B triedy sa zúčastnili exkurzie vo Fyziologickom ústave hospodárskych zvierat SAV. Prešli sa laboratóriami, prakticky si vyskúšali niektoré zaujímavé praktické činnosti, ale aj overili svoje teoretické znalosti.

 

Fotografie

Martinská lampiónová slávnosť (8.11.2018)

viac

Vo štvrtok, 8.11.2018, sa uskutočnila na našej škole Martinská lampiónová slávnosť. Žiaci prvého stupňa pod vedením triednych učiteliek a s pomocou svojich rodičov vlastnoručne vytvorili nádherné lampášiky z tekvíc, zaváracích fliaš, či papiera. Zapálená svieca vo vnútri vyzdvihla originalitu detskej fantázie. Na záver žiaci a ich rodičia rozsvietenými lampášikmi presvietili večerné ulice sídliska Podhradová. Každý, kto niesol svetlo, nesvietil len sám sebe, ale i druhým – pretože martinské svetlo má presvietiť tmavé miesta v nás a zároveň má ukázať aj správnu cestu ľuďom okolo nás. Svetlo je symbolom nádeje a radosti. Všetci strávili príjemný podvečer plný pohody spojený s posedením pri teplom čaji a koláčikoch.

 

Fotografie

Kvietok pre mojich starkých (26.10.2018)

viac

Október je mesiacom  úcty k starším a  veru ani naši tretiaci  nezabudli na svojich starkých a  milým vystúpením pod názvom Kvietok pre mojich starkých im dali  najavo svoju náklonnosť a lásku. Spevom, tancom a slovom ich rozveselili, ba dokonca i roztancovali a nakoniec obdarovali malým darčekom.

 

Fotografie

Deň zvierat (5.10.2018)

viac

Pri príležitosti Svetového dňa zvierat nás, ako inak, navštívilo zvieratko. A nie len také obyčajné zvieratko, ale neobyčajne šikovný psík Duffy. Predviedol nám všakovaké kúsky, nechal sa pohladkať. Deti sa s našou šikovnou Daffy zahrali, pohladkali ju a nakoniec ju odmenili piškótou. Ale ani naše Sloníčatá neostali bez odmeny. Od pána kynológa dostali sladkú odmenu a pamätnú nálepku psíka. 

A ako to prebiehalo v ďalších triedach?:

Trpaslíci vyrábali plagáty. Krtkovia sa porozprávali  o ohrozených zvieratkách vo voľnej prírode a deti si nakreslili zvieratko, ktoré majú  alebo by chceli mať. Žiaci 4.M na hodine prírodovedy prezentovali projekty na tému „Moje domáce zvieratko“. V projekte predstavili svoje zvieratko a ako sa o toto zvieratko starajú.

 

Fotografie

Číta celá rodina (28.9.2018)

viac

Rodinný literárny festival Číta celá rodina ponúka množstvo tradičných a netradičných čítaní, zábavných podujatí a zároveň privíta nejednu zaujímavú osobnosť literárnej scény. 

Knižnica pre mládež mesta Košice, ponúka množstvo tradičných a netradičných čítaní, zábavných podujatí a zároveň privíta nejednu zaujímavú osobnosť literárnej scény, ako sú tvorcovia súčasnej detskej literatúry a propagátori čítania. Program zahŕňa nielen autorské besedy, veselé zážitkové čítania, divadelné predstavenia, burzu kníh, ale aj množstvo ďalších zábavno-náučných aktivít a tvorivých dielní.

Práve dôležitosť rodiny a rodinného zázemia pre správny vývin detskej osobnosti podčiarkuje riaditeľka knižnice Iveta Hurná: „Projekt Číta celá rodina organizujeme s cieľom vrátiť čítanie do rodín. Cestou takýchto podporných programov sa nám darí prilákať do knižnice celé rodiny. Počas festivalu sa snažíme čítať úplne všade, nielen v pobočkách knižnice. Číta sa v priestoroch škôl, aj v telocvični, na chodbách a v jedálňach.“

Našich žiakov navštívili dve úžasné ženy! Výborná spisovateľka Toňa Revajová (Johanka v Zapadáčiku, Denník Majky z Majáka) a naša pani knihovníčka Renáta Hlivková. Za krásne slová a výborné aktivity ďakujeme:)

 

Fotografie

Európsky deň jazykov (26.9.2018)

viac

V stredu, 26. septembra 2018, si ako všetky školy v členských krajinách Európskej Únie, aj naša škola pripomenula Európsky deň jazykov. Cieľom tohto dňa je podpora štúdia cudzích jazykov a potreba zachovávať, chrániť a rozvíjať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v rámci Európy, upozorniť na význam ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj všestranný rozvoj osobnosti.
Žiaci prvého stupňa našej školy si v spolupráci so žiakmi druhého stupňa tento významný deň pripomenuli pomocou zaujímavých aktivít. Starší žiaci precvičili s mladšími spolužiakmi zvládnutú slovnú zásobu z angličtiny, ale naučili ich aj niekoľko nových anglických slov či slovíčko „ďakujem“ a základné pozdravy v jazykoch 7 európskych krajín. Netradičná vyučovacia hodina pod vedením skúsenejších spolužiakov bola plná zábavy a pohody. Žiaci spievali, súťažili, pracovali v skupinách, pomocou prezentácie o krajinách EÚ zvládli základné pozdravy v rôznych jazykoch, vyrábali plagáty s názvami krajín a pozdravmi, hrali pantomímu či zaujímavé hry (pexeso, bingo).
U prvákov prezentovali svoje zručnosti v cudzom jazyku žiaci štvrtého ročníka. Viedli s nimi krátky rozhovor v anglickom jazyku, naučili ich pomenovať niektoré časti tela a spievať jednoduché piesne. Všetky deti dostali po skončení aktivít sladkú odmenu. Akcia priniesla aj ďalší efekt – starší žiaci získali v úlohe učiteľov cenné skúsenosti a zažili pocit úspechu z dobre vykonanej práce.

 

Európsky deň jazykov – z histórie:
Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov (European Year of Languages, skrátene EYL). Organizátormi EYL boli Rada Európy a Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu.

 

Fotografie

Slávnosť jabĺčkovej panej (24.9.2018)

viac

Slávnosť Jabĺčkovej panej patrí medzi „ slávnosti ročných období“, ktoré si na 1. stupni spolu s deťmi pripomíname. Uskutočňuje sa v prvý jesenný deň.

Našich prvákov, druhákov, tretiakov i štvrtákov navštívi Jabĺčková pani, ktorá porozdáva plody Pani jesene – jabĺčka všetkým deťom. Pripomenie im, že sa začalo ďalšie z ročných období, porozprávajú sa spolu o zmenách, ktoré sa v prírode už začali a o všetkom čo musí jeseň počas svojej vlády stihnúť.

 

Fotografie

Na skákacích hradoch (19.9.2018)

viac

Jeden z pekných septembrových dní nám spríjemnila výhra v podobe nafukovacích skákacích hradov. Užili si to všetky deti 🙂

 

Fotografie

Nedeľa s Barbaričom (23.9.2018)

viac

Košický silák Juraj Barbarič má na konte nový rekord. Za 24 hodín potiahol auto na vzdialenosť takmer 34 kilometrov.

Jeho výkon v dĺžke 33,9 kilometra ešte bude musieť odobriť medzinárodná komisia Guinnessových rekordov v Anglicku.

Podujatie s názvom „24 hours Barbarič“ sa začalo ešte v sobotu o 18.00 hod. Košický silák počas nasledujúcich 24 hodín ťahal automobil vážiaci viac ako 1,5 tony.

Organizátori mu v priestoroch košického obchodného centra pripravili vyše 320-metrový okruh. Auto ťahal v uzatvorenom priestore, aby sa vylúčila nestálosť počasia a vytvorili ideálne klimatické podmienky.

Pri rekorde mu okrem povzbudzujúcich divákov robilo spoločnosť aj ďalších 20 známych športovcov, ako aj ľudia, ktorí zaplatili dobrovoľný príspevok a „odviezli“ sa s ním jedno kolo.

Podarilo sa vyzbierať okolo 4000 eur. Finančné prostriedky a sponzorské príspevky v celkovej výške zhruba 4000 eur, ktoré sa touto akciou podarilo získať, pôjdu na konto Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR.

(zdroj: https://kosice.korzar.sme.sk)

 

Fotografie

Beseda s policajtmi (20.9.2018)

viac

Našich malých prvákov navštívili v škole policajti. Deti boli poučené o tom, ako sa majú správať na ceste do a zo školy, v škole,… Mali možnosť pozrieť si policajnú výstroj a s radosťou si vyskúšali prilbu i čiapku.

 

Fotografie

Literárno-dejepisná exkurzia (17.9.2018)

viac

17.septembra sa žiaci IX. A a VIII. B zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie do Kežmarku. Navštívili historické pamiatky mesta – lyceálnu knižnicu, drevený evanjelický artikulárny kostol, nový evanjelický kostol a prehliadli si aj expozíciu a priestory mestského hradu.

 

Fotografie

Didaktické hry (14.9.2018)

viac

V dňoch 13. a 14.9.2018 absolvovali žiaci I. stupňa teoretickú aj praktickú časť didaktických hier. Obsahové zameranie a vytýčené ciele didaktických hier boli splnené. Žiaci si poznatky zo štyroch základných oblastí osvojovali rôznymi metódami a formami práce. Svoje nadobudnuté teoretické vedomosti využili v praktickej časti hier.

 

Fotografie

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 (3.9.2018)

viac

Dňa 3.9.2018 sa začal nový školský rok. Na slávnostnom otvorení, ktoré sa konalo na školskom dvore o 9:00 sme privítali nových prváčikov, ale aj všetkých ostatných žiakov, ktorým skončili prázdniny.

 

Fotografie

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 633 41 79

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria