AKCIE

ŠKOLY


Prváci v ZOO (2.5.2019)

viac

Deň Zeme (24.4.2019)

viac

Deň naopak (1.4.2019)

viac

V deň, ktorý je považovaný za Deň bláznov, Medzinárodný deň vtákov, a kedy majú hlavne tí skôr narodení pripravení nejaký žartík na pobavenie okolia, sme na Základnej škole na Polianskej ulici č.1 privítali ochotných rodičov, ktorí nás, učiteľov, zastúpili vo vzdelávaní. V jednotlivých ročníkoch na 1. stupni odučili naši milí rodičia 4 až 5 vyučovacích hodín. Síce každý iba jednu, ale aj tak im patrí obdiv, že si našli čas aj odvahu.

Pani učiteľka Veronika Dobronská, triedna učiteľka  1.S, nám 1. apríl opísala takto:

Na prvej hodine nás prišla navštíviť pani Lorincová, ktorá sa stará o detičky v detskom domove. Opísala nám krásu, ale aj náročnosť tejto krásnej práce. Potom prišiel pán Skalický, ktorý nám ako architekt, ukázal mnoho zaujímavých projektov. Mnohé z týchto projektov vyhrali aj prvé miesta v súťažiach. Žiaci mali možnosť sa “poprechádzať “ vo virtuálnych stavbách tohto šikovného ocka. Keď sme už pri šikovnosti, určite touto vlastnosťou prekvitá aj pani Sopoligová. Ukázala nám krásne výšivky a rovnako aj to, ako produkovať menej odpadu. Napríklad vlastnoručne šitými vrecúškami na pečivo, alebo aj prateľnými hubkami na riad. V závere sme si aj vysúšali rôzne cviky detskej jogy. Ako posledný sa nám prestavil pán Palinský, ktorý prišiel, už na prvý pohľad, ako poľovník. Deti poznávali stopy zvierat ako aj zvuky , ktoré vydávajú, pozerali cez ďalekohľad a zo zatajeným dychom počúvali dychberúce zážitky. Veľmi nás potešili aj darčeky v podobe krásnych odznakov, nálepiek aj sladkých zajačikov.

Triedu 2.V navštívili hasiči, teda konkrétne pán Jozef Bálint z oddelenia protipožiarnej ochrany. Deti mali unikátny zážitok a pozorne počúvali. Pán Jozef Bálint okrem pútavej konverzácie, ktorú rozvíril medzi deťmi, premietol aj zaujímavú prezentáciu a film.

V II.K predstavila žiakom svoju prácu p. Pitoňáková, ktorá sa venuje mladým tanečníkom v súbore Železiarik. V úvode vysvetlila deťom, aký je pri tanci dôležitý rytmus. Hravou formou si vyskúšali jednoduché tanečné kroky. Na záver sa naučili jednoduchý tanček.

III.N mala postarané o pestrý program. Na 1. VH pán Michalko predviedol prácu s hlinou. Žiaci si pod vedením pána Michalka vyrobili z hliny darček na Deň matiek a Deň otcov. Na 2. VH pán Šoffa vysvetlil deťom, na akom princípe funguje motor a ukázal im niektoré súčiastky. Deti si vyskúšali pretekársku prilbu a rukavice. 3.VH s pánom Kitkom bola pre žiakov poučná i prínosná zároveň. Pomocou prezentácie vysvetlil deťom nástrahy internetu. 4.VH. pán Mesarč – predstavil deťom svoje povolanie – zverolekár. Deti videli, s akými nástrojmi pracuje a doniesol aj živého papagája.

V 3.S Eva Vyrostková, bývala pani knihovníčka, nadchla deti  knihou P. Dobšinského „Starý Bodrík a vlk“. Porozprávali sa o ľudových rozprávkach, priblížila im zaujímavosti zo života P. Dobšinského, nasledovala dramatizácia s použitím bábok, skladanie puzzle a lúštenie tajničky. Druhá vyučovacia hodina patrila environmentálnej oblasti a pánovi Branislavovi Vyrostkovi, ktorý deťom priblížil tematiku čistenia odpadových vôd. Z rozhovoru o vode sa dozvedeli, aký je rozdiel medzi pitnou, znečistenou a odpadovou vodou, o spôsobe čistenia odpadových vôd, videli ukážky kalu, fotografie z čističky odpadových vôd v Kokšov – Bakša. Pani Margita Hrabinská, ktorá pracuje v ORL ambulancii, zavítala medzi našich prvákov a tretiakov. Oboznámila deti s postupom pri ORL vyšetrení, predviedla prácu v ambulancii na modeli ucha, deti sa oboznámili s nástrojmi používanými pri ORL vyšetreniach a videli praktické ukážky vyšetrení nosa, ucha a krku. Podozvedali sa zaujímavosti z praxe a aj to, ako ošetriť jednoduché poranenia.

Vo IV.M pri príležitosti „Dňa naopak“ vyučovali dvaja rodičia pani Hritz a pán Gromoš. Pani Hritz si pre žiakov pripravila Vtáčie osobnostné testy. Pre žiakov pripravila zaujímavé aktivity, ktorých cieľom bolo spoznať sám seba, ale aj zistiť to ako nás vnímajú tí druhí.  Žiaci najprv na základe testu zistili, ktorý typ osobnosti ich najlepšie vystihuje: flegmatik – páv, sangvinik – holubica, cholerik – orol, melancholik – sova. Potom pracovali v skupinách podľa typu osobnosti a zisťovali, ktoré z charakteristických čŕt pre daný typ osobnosti majú spoločné.

Pán Gromoš si pre žiakov pripravil aktivitu s názvom Chemické prvky okolo nás. V úvode žiaci uvažovali nad tým, kde všade sa v bežnom živote môžu stretnúť s chemickými prvkami. Potom sa oboznámili s Mendelejevovou periodickou tabuľkou chemických prvkov a pripomenuli si jej 150-te výročie. Pracovali so špeciálnou dotykovou obrazovkou, na ktorej sa dozvedeli informácie o  jednotlivých chemických prvkoch – charakteristika prvku, jeho výskyt a zlúčeniny, výroba, zaujímavé fotografie a videá. 

Na prvej hodine vo IV.T nám pán Puškár predstavil starostu našej mestskej časti pána Ténaia a spoločne rozprávali o práci pre obyvateľov nášho mesta. Predviedol aj defibrilátor zachraňujúci ľudské životy. Na druhej hodine sme s pánom Vehécom cestovali do Nórska. Dozvedeli sme sa o živote ľudí, prírode a škole v tejto krajine. Tretia hodina bola pre šikovné ruky. Babka Anička Margová nás učila narábať s ihlou. Štvrtá hodina, o ktorej zaujímavú tému sa postaral pán Vojtko, bola „Hodina budúcnosti!“. Spoznali sme SMART HOME, google a prácu s nimi. Uvedomili sme si dôležitosť anglického jazyka, lebo google s nami po slovensky rozprávať ešte nevedel. Posledná hodina bola plná zábavy. Pán Sinčák nám urobil discotéku a zaspievali sme si aj so spevákom Lobom.

Deň naopak v VI.B sa niesol v duchu netradičných vyučovacích hodín či predmetov. Začali sme zdravými raňajkami v podobe lahodných smoothies od expertky na zdravý životný štýl, maminky N.Spišiakovej. Pokračovali sme v technickom duchu za kamerou s kameramanom p.P.Szöke, vyskúšali sme si pózovanie pred kamerou  a nakoniec sme sa s krajinárom,  p. M.Pukančíkom prerozprávali ku prírode, ku chráneným rastlinám i živočíchom a potrebe chrániť si prírodu, ktorá nás obklopuje. Ďakujeme za osobnostný prínos a tešíme sa na budúci rok!

 

Fotografie

Rozprávková školička (14.3.2019)

viac

Takto sme sa privítali budúcich prváčikov, ktorí sa prišli pozrieť na našu školu:

 

Fotografie

Pitie čaju (11.3.2019)

viac

V týždni od 11.3. do 15.3.  žiaci druhého stupňa  našej školy si pripomínajú tradície pitia čaju národov Ruska a UK. Žiaci sa oboznamujú  s tristoročnou históriou pitia tohto zdravého nápoja a jeho prípravou v jednotlivých krajinách.

 

Fotografie

Čajíček u pani riaditeľky (30.1.2019)

viac

Od začiatku septembra ubehlo presne 5 mesiacov, čo znamená že 1. polrok je už za nami. Vysvedčenie si naši žiaci prevzali vo štvrtok, no bilancovalo sa už aj v stredu 30. 1..

Na pohostení s príznačným  názvom Čajíček u pani riaditeľky sa stretli žiaci 1. stupňa. Samozrejme nie všetci. Spolu ich tam prišlo 15. A boli to tí, ktorí si to za 1. polrok zaslúžili najviac. Rozhodujúcim kritériom však neboli iba výborné známky, ale aj správanie, pomáhanie spolužiakom, zlepšenie v písaní diktátov alebo pomoc triednej učiteľke. Na pohostení sa veselo diskutovalo a hodinka v riaditeľni zbehla všetkým veľmi rýchlo. Skvelých žiakov je na našej škole ale oveľa viac, a tak sa už tešíme na tých, ktorí k nám do riaditeľne zavítajú za odmenu v 2. polroku.

 

Fotografie

Vianočný darček (19.12.2018)

viac

Blížiace sa vianočné sviatky oslávili naši žiaci so svojimi pedagógmi vianočným vystúpením pod názvom Vianočný darček.

 

 

Fotografie

Mikuláš (6.12.2018)

viac

Dňa 6.12. zavítal Mikuláš aj na našu základnú školu. Keďže dobrých detí je tu ako maku a rozdať všetkým deťom malý darček je riadna fuška, vzal si Mikuláš  na pomoc  krásneho anjela. Spolu navštívili každú triedu na 1. stupni. Mikuláš sa s nimi najprv porozprával, aby zistil, či si darček ozaj zaslúžia. Deti, na znak toho, že sú skutočne dobré a šikovné, Mikulášovi spievali a recitovali. Malú odmenu si ozaj zaslúžili.

 

 

Fotografie

Prezentation competition 2018 (28.11.2018)

viac

Žiaci našej školy, šiestaci a ôsmaci sa dňa 28.11.2018 zúčastnili–  „Prezentation competition 2018“, v partnerskej škole v Miškovci, Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Kazinczy Ferenc Primary School).

Žiaci vystúpili so svojimi prezentáciami ako hostia podujatia, na ktorom vynikajúco reprezentovali našu školu a preukázali výbornú jazykovú pripravenosť.

 

 

Fotografie

Korčuliarsky výcvik (november 2018)

viac

Druháci v novembri absolvovali korčuliarsky výcvik. Pozrite, ako sa im darilo:

 

Fotografie

Exkurzia v SAV (9.11.2018)

viac

Žiaci IX.B triedy sa zúčastnili exkurzie vo Fyziologickom ústave hospodárskych zvierat SAV. Prešli sa laboratóriami, prakticky si vyskúšali niektoré zaujímavé praktické činnosti, ale aj overili svoje teoretické znalosti.

 

Fotografie

Martinská lampiónová slávnosť (8.11.2018)

viac

Vo štvrtok, 8.11.2018, sa uskutočnila na našej škole Martinská lampiónová slávnosť. Žiaci prvého stupňa pod vedením triednych učiteliek a s pomocou svojich rodičov vlastnoručne vytvorili nádherné lampášiky z tekvíc, zaváracích fliaš, či papiera. Zapálená svieca vo vnútri vyzdvihla originalitu detskej fantázie. Na záver žiaci a ich rodičia rozsvietenými lampášikmi presvietili večerné ulice sídliska Podhradová. Každý, kto niesol svetlo, nesvietil len sám sebe, ale i druhým – pretože martinské svetlo má presvietiť tmavé miesta v nás a zároveň má ukázať aj správnu cestu ľuďom okolo nás. Svetlo je symbolom nádeje a radosti. Všetci strávili príjemný podvečer plný pohody spojený s posedením pri teplom čaji a koláčikoch.

 

Fotografie

Kvietok pre mojich starkých (26.10.2018)

viac

Október je mesiacom  úcty k starším a  veru ani naši tretiaci  nezabudli na svojich starkých a  milým vystúpením pod názvom Kvietok pre mojich starkých im dali  najavo svoju náklonnosť a lásku. Spevom, tancom a slovom ich rozveselili, ba dokonca i roztancovali a nakoniec obdarovali malým darčekom.

 

Fotografie

Deň zvierat (5.10.2018)

viac

Pri príležitosti Svetového dňa zvierat nás, ako inak, navštívilo zvieratko. A nie len také obyčajné zvieratko, ale neobyčajne šikovný psík Duffy. Predviedol nám všakovaké kúsky, nechal sa pohladkať. Deti sa s našou šikovnou Daffy zahrali, pohladkali ju a nakoniec ju odmenili piškótou. Ale ani naše Sloníčatá neostali bez odmeny. Od pána kynológa dostali sladkú odmenu a pamätnú nálepku psíka. 

A ako to prebiehalo v ďalších triedach?:

Trpaslíci vyrábali plagáty. Krtkovia sa porozprávali  o ohrozených zvieratkách vo voľnej prírode a deti si nakreslili zvieratko, ktoré majú  alebo by chceli mať. Žiaci 4.M na hodine prírodovedy prezentovali projekty na tému „Moje domáce zvieratko“. V projekte predstavili svoje zvieratko a ako sa o toto zvieratko starajú.

 

Fotografie

Číta celá rodina (28.9.2018)

viac

Rodinný literárny festival Číta celá rodina ponúka množstvo tradičných a netradičných čítaní, zábavných podujatí a zároveň privíta nejednu zaujímavú osobnosť literárnej scény. 

Knižnica pre mládež mesta Košice, ponúka množstvo tradičných a netradičných čítaní, zábavných podujatí a zároveň privíta nejednu zaujímavú osobnosť literárnej scény, ako sú tvorcovia súčasnej detskej literatúry a propagátori čítania. Program zahŕňa nielen autorské besedy, veselé zážitkové čítania, divadelné predstavenia, burzu kníh, ale aj množstvo ďalších zábavno-náučných aktivít a tvorivých dielní.

Práve dôležitosť rodiny a rodinného zázemia pre správny vývin detskej osobnosti podčiarkuje riaditeľka knižnice Iveta Hurná: „Projekt Číta celá rodina organizujeme s cieľom vrátiť čítanie do rodín. Cestou takýchto podporných programov sa nám darí prilákať do knižnice celé rodiny. Počas festivalu sa snažíme čítať úplne všade, nielen v pobočkách knižnice. Číta sa v priestoroch škôl, aj v telocvični, na chodbách a v jedálňach.“

Našich žiakov navštívili dve úžasné ženy! Výborná spisovateľka Toňa Revajová (Johanka v Zapadáčiku, Denník Majky z Majáka) a naša pani knihovníčka Renáta Hlivková. Za krásne slová a výborné aktivity ďakujeme:)

 

Fotografie

Európsky deň jazykov (26.9.2018)

viac

V stredu, 26. septembra 2018, si ako všetky školy v členských krajinách Európskej Únie, aj naša škola pripomenula Európsky deň jazykov. Cieľom tohto dňa je podpora štúdia cudzích jazykov a potreba zachovávať, chrániť a rozvíjať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v rámci Európy, upozorniť na význam ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj všestranný rozvoj osobnosti.
Žiaci prvého stupňa našej školy si v spolupráci so žiakmi druhého stupňa tento významný deň pripomenuli pomocou zaujímavých aktivít. Starší žiaci precvičili s mladšími spolužiakmi zvládnutú slovnú zásobu z angličtiny, ale naučili ich aj niekoľko nových anglických slov či slovíčko „ďakujem“ a základné pozdravy v jazykoch 7 európskych krajín. Netradičná vyučovacia hodina pod vedením skúsenejších spolužiakov bola plná zábavy a pohody. Žiaci spievali, súťažili, pracovali v skupinách, pomocou prezentácie o krajinách EÚ zvládli základné pozdravy v rôznych jazykoch, vyrábali plagáty s názvami krajín a pozdravmi, hrali pantomímu či zaujímavé hry (pexeso, bingo).
U prvákov prezentovali svoje zručnosti v cudzom jazyku žiaci štvrtého ročníka. Viedli s nimi krátky rozhovor v anglickom jazyku, naučili ich pomenovať niektoré časti tela a spievať jednoduché piesne. Všetky deti dostali po skončení aktivít sladkú odmenu. Akcia priniesla aj ďalší efekt – starší žiaci získali v úlohe učiteľov cenné skúsenosti a zažili pocit úspechu z dobre vykonanej práce.

 

Európsky deň jazykov – z histórie:
Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov (European Year of Languages, skrátene EYL). Organizátormi EYL boli Rada Európy a Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu.

 

Fotografie

Slávnosť jabĺčkovej panej (24.9.2018)

viac

Slávnosť Jabĺčkovej panej patrí medzi „ slávnosti ročných období“, ktoré si na 1. stupni spolu s deťmi pripomíname. Uskutočňuje sa v prvý jesenný deň.

Našich prvákov, druhákov, tretiakov i štvrtákov navštívi Jabĺčková pani, ktorá porozdáva plody Pani jesene – jabĺčka všetkým deťom. Pripomenie im, že sa začalo ďalšie z ročných období, porozprávajú sa spolu o zmenách, ktoré sa v prírode už začali a o všetkom čo musí jeseň počas svojej vlády stihnúť.

 

Fotografie

Na skákacích hradoch (19.9.2018)

viac

Jeden z pekných septembrových dní nám spríjemnila výhra v podobe nafukovacích skákacích hradov. Užili si to všetky deti 🙂

 

Fotografie

Nedeľa s Barbaričom (23.9.2018)

viac

Košický silák Juraj Barbarič má na konte nový rekord. Za 24 hodín potiahol auto na vzdialenosť takmer 34 kilometrov.

Jeho výkon v dĺžke 33,9 kilometra ešte bude musieť odobriť medzinárodná komisia Guinnessových rekordov v Anglicku.

Podujatie s názvom „24 hours Barbarič“ sa začalo ešte v sobotu o 18.00 hod. Košický silák počas nasledujúcich 24 hodín ťahal automobil vážiaci viac ako 1,5 tony.

Organizátori mu v priestoroch košického obchodného centra pripravili vyše 320-metrový okruh. Auto ťahal v uzatvorenom priestore, aby sa vylúčila nestálosť počasia a vytvorili ideálne klimatické podmienky.

Pri rekorde mu okrem povzbudzujúcich divákov robilo spoločnosť aj ďalších 20 známych športovcov, ako aj ľudia, ktorí zaplatili dobrovoľný príspevok a „odviezli“ sa s ním jedno kolo.

Podarilo sa vyzbierať okolo 4000 eur. Finančné prostriedky a sponzorské príspevky v celkovej výške zhruba 4000 eur, ktoré sa touto akciou podarilo získať, pôjdu na konto Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR.

(zdroj: https://kosice.korzar.sme.sk)

 

Fotografie

Beseda s policajtmi (20.9.2018)

viac

Našich malých prvákov navštívili v škole policajti. Deti boli poučené o tom, ako sa majú správať na ceste do a zo školy, v škole,… Mali možnosť pozrieť si policajnú výstroj a s radosťou si vyskúšali prilbu i čiapku.

 

Fotografie

Literárno-dejepisná exkurzia (17.9.2018)

viac

17.septembra sa žiaci IX. A a VIII. B zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie do Kežmarku. Navštívili historické pamiatky mesta – lyceálnu knižnicu, drevený evanjelický artikulárny kostol, nový evanjelický kostol a prehliadli si aj expozíciu a priestory mestského hradu.

 

Fotografie

Didaktické hry (14.9.2018)

viac

V dňoch 13. a 14.9.2018 absolvovali žiaci I. stupňa teoretickú aj praktickú časť didaktických hier. Obsahové zameranie a vytýčené ciele didaktických hier boli splnené. Žiaci si poznatky zo štyroch základných oblastí osvojovali rôznymi metódami a formami práce. Svoje nadobudnuté teoretické vedomosti využili v praktickej časti hier.

 

Fotografie

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 (3.9.2018)

viac

Dňa 3.9.2018 sa začal nový školský rok. Na slávnostnom otvorení, ktoré sa konalo na školskom dvore o 9:00 sme privítali nových prváčikov, ale aj všetkých ostatných žiakov, ktorým skončili prázdniny.

 

Fotografie

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now