AKCIE

ŠKOLY


Posledný deň IX.A v škole

viac

JÓÓÓJ, JAK NÁS HLÁVKA BOLÍ

Z ODCHODU ZO ŠKOLY.

 

Fotografie

Návšteva zo škôlky

viac

Vo štvrtok 7.6.2018 sme v I.V triede privítali deti z MŠ Kavečany. Prípravkári – naši budúci prváci si prišli vyskúšať ako vyzerá bežný deň a vyučovanie v škole. Spolu s prvákmi riešili rozprávkové úlohy a na záver si vyrobili záložky do knihy. Prežili sme spolu pekné dopoludnie :).

 

Fotografie

Moje srdiečko pre teba mamka, ocko

viac

Koncom mája, 30.5.2018 sme si pripomenuli rovno 2 sviatky. Deň otcov a Deň matiek pod názvom: Moje srdiečko pre Teba mamka, ocko.

Prváci spolu s p. učiteľkami a vychovávateľkami pripravili pre rodičov milé, dojímavé vystúpenie.

 

 

Fotografie

Podhradové detské hry

viac

Prvého júna sa na škole konajú Podhradové detské hry. Tento rok to boli už v poradí 23.

Učitelia pripravili pre žiakov rôzne súťaže, do ktorých sa mohli žiaci zapojiť a zmerať si svoje sily vo vedomostiach, v športe,
v obratnosti, v postrehu, či v pamäti.

Súťažilo sa v stavaní veže z kociek, v triafaní balónov do koša,
v odhadovaní hmotnosti, v prekážkovej dráhe s loptičkou na lyžičke, v najlepšej pamäti, v preskokoch cez švihadlo, v hre hádaj, na čo myslím, v dridlingu, v hode na cieľ a v anglicko – nemeckých hádankach. Vyhodnotili sme najlepších a každý, kto bol aktívny a zapájal sa do hier, si pochutnal na popkorne.

Už druhý rok sa na deň detí hrá turnaj vo futbale a turnaj vo vybíjanej O pohár pani riaditeľky. Súťažné družstvá odviedli skvelý športový výkon.

 

Na 1. stupni sme prežili deň plný športu a zábavy. Zrána sa konala športová olympiáda, v ktorej si zmerali sily žiaci – víťazi triednych kôl. Súťažilo sa v štyroch disciplínach. Odmenení boli tí najlepší. Po krátkej prestávke sme sa naladili na zábavné zbieranie pečiatok za splnenie jednotlivých disciplín. Privítali sme prípravkárov zo škôlky i malé detičky zo sídliska so svojimi mamičkami. Prežili sme vydarené dopoludnie, ktoré sme zakončili krátkou bublifukovou diskotékou.

 

Výsledky športovej olympiády

Beh na 50 m

1.-2. roč.

Dievčatá:

1. Kozáková Hana II.N

2. Ľašová Mária II.S

3. Remáčová Tereza I.V

Chlapci:

1. Feňovčík Šimon II.N

2. Šprinc Oliver II.S

3. Človečko Jozef I.V

 

3.-4. roč

Dievčatá:

1. Vargová Tamara IV.S

2. Hrivňáková Nikola IV.L

3. Hajzerová Karilína III.M

Chlapci:

1. Ivan Samuel IV.S

2. Kozák Matej IV.S

3. Krizso Branislav III.T

 

Hod na cieľ

1.-2. roč.

Dievčatá:

1. Reištetterová Laura II.N

2. Matejová Timea I.K

3. Kuljačeková Kristína I.V

Chlapci:

1. Škorec Michal II.S

2. Tabačko Damián II.N

3. Bardelčík Tomáš I.K

 

3.-4. roč

Dievčatá:

1. Bucková Tamara IV.L

2. Tajkov Nina IV.S

3. Pankuchová Viktória III.T

Chlapci:

1. Reves Michal IV.L

2. Samsely Sebastián III.M

3. Ferdinandy Michal IV.S

 

Skok do diaľky z miesta

1.-2. roč.

Dievčatá:

1. Majorošová Sophia II.S

2. Oravcová Natália I.V

3. Šoffová Terézia II. N

Chlapci:

1. Zeleňák Marco II.S

2. Peter Hanzel II.N

3. Palečko Gabriel I.K

 

3.-4. roč

Dievčatá:

1. Koberová Sarah  IV.S

2. Hurčíková Patrícia III.T

3. Jurová Michaela IV.L

Chlapci:

1. Mládanec Marcel IV.S

2. Rovňák Dominik III.M

3. Havaši Oliver IV.L

 

Prenášanie plnej lopty

1.-2. roč.

Dievčatá:

1. Mládancová Nina II.N

2. Revesová Katarína II.S

3. Horváthová Hana I.K

Chlapci:

1. Katrák Jakub  II.S

2. Fabián Ondro I.V

3. Horváth Adam I.K

 

3.-4. roč

Dievčatá:

1. Vidricková Lucia IV.S

2. Kišš Laura IV.L

3. Lukáčová Lívia III. T

Chlapci:

1. Ontko Lukáš IV.L

2. Kovalčin Martin IV.S

3. Gajdoš Félix III.T

 

Fotografie a video

Štvorylka

viac

Mesto Košice sa 18. mája 2018 stalo prostredníctvom obyvateľov mesta – hlavne školákov prvého a druhého stupňa ZŠ a žiakov SŠ, účastníkom už X. ročníka jedinečného medzinárodného projektu – European Quadrille Dance Festival.

Štvorylku tancujú štyria ľudia (môžu byť aj rovnakého pohlavia). Odlíšení budú tričkami vo farbách mesta. V podmienkach projektu je, že účastníci to musia naozaj vedieť tancovať a musia mať tričko s logom štvorylky.

 

Fotografie a video

Veselý chodník

viac

Dňa 4.5.2018 sme sa účasťou na podujatí Veselý chodník  zapojili do osláv Dní mesta Košice. Obrázkami na chodníku sme ukázali, ako si predstavujeme naše mesto v budúcnosti.

 

Fotografie

Beseda s policajtkou

viac

Dňa 25.4.2018 sa žiaci 1. a 3. ročníka zúčastnili besedy s p. policajtkou kpt. Ing. Annou Hospodárovou, PhD. na témy: 1. roč.- celoslovenský projekt „Póla radí deťom“ –téma: doprava, šikanovanie, závislosti a činnosť polície a 3. roč. celoslovenský projekt „Oliho príbeh“ -téma: riziká v obvode železničných dráh.

 

Fotografie

Fórum ekológov

viac

Dňa 24.4.2018 od 9.00 hod do 14.00 hod v Aule Maxima Technická univerzita, Letná 9, Košice sa uskutočnili prednášky, ktorých sa zúčastnili žiaci IX.A a IX. B triedy.

 

Program:

 1. Ing. Eva Černáková – privítanie účastníkov fóra
 2. Ing. Róbert Gregorek PhD. Botanická záhrada UPJŠ Košice

Názov prednášky: Netradičné druhy a odrody rastlín okolo nás ako výsledok adaptácie prírody na meniace sa klimatické podmienky.

 1. Eva Sitášová, Východoslovenské múzeum Košice

Názov prednášky: Neželaní votrelci – Invázne botanické druhy a problémy spojené s ich šírením a likvidáciou.

 1. prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD., Prešovská univerzita

Názov prednášky: Inventarizácia environmentálnych záťaží v Slovenskej republike (prezentácia na príkladoch)

 1. RNDr. Juliana Krokusová, PhD., Prešovská univerzita

Názov prednášky: Banské odkaliská ako environmentálne riziká v krajine (na príkladoch Rudňany, Slovinky)

 1. Ing. Ján Slivinský, Ing. Ján Marhefka, Štátne lesy TANAP-u

Názov prednášky: Ekologické zmeny v bezzásahovom území

 1. Viliam Bartuš, Peter Sabo, Lesoochranárske zoskúpenie VLK

Názov prednášky: Nič ako avantgardný predmet ochrany v chránených územiach na Slovensku.

Podtitul: O Vlkoch, ničnerobení a.k.a „crossed arms managemente“ a 4,3 mld. rokov starom internete.

 1. PaedDr. Klára Hodničová, Humatrend, n.o.

Názov prednášky: Univerzálny projekt Mierová škola

 

 

Fotografie

Deň Zeme

viac

Aj v tomto školskom roku sme si pripomenuli Deň Zeme. Ten náš sa na 2. stupni niesol v znamení recyklácie textilu.

Ako chrániť našu Zem sa druháci dozvedeli peknou poučnou prezentáciou.

No a u prvákov sa venovali skupinovej práci.

 

Fotografie

II.S v Kosite

viac

V piatok, 23.3.2018, sa žiaci II.S zúčastnili exkurzie v spoločnosti KOSIT a.s. V Centre environmentálnej výchovy absolvovali zážitkové vyučovanie – vzdelávací program o odpadoch obsahoval rôzne hry, súťaže, sledovanie krátkych náučných filmov aj diskusiu. Žiaci si tiež mali možnosť prezrieť prevádzku košickej spaľovne s odborným výkladom o službách a moderných technológiách v odpadovom hospodárstve. Všetci si z exkurzie odniesli mnoho vedomostí, netradičných zážitkov a tiež tričko, ktoré im tento zaujímavý deň bude pripomínať.

 

Fotografie

Rozprávková školička

viac

Budúcich nádejných prváčikov sme privítali jedno poobedie na našej škole…

 

Fotografie

Priateľstvo bez hraníc

viac

V prvom marcovom týždni sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili akcie „Priateľstvo bez hraníc“. Tohtoročné aktivity boli zamerané na priateľský duel medzi dvoma skupinami. Prvú skupinu tvorili žiaci zo IV.L, druhú žiaci zo IV.S. V oboch skupinách boli žiaci, ktorí sa učia nemecký jazyk. Skupiny si zmerali sily v tom, ako dobre poznajú svojich spolužiakov z paralelných tried. Pracovali vo dvojiciach, v ktorých bol jeden z dvojice zo IV.L a druhý z dvojice zo IV.S. Otázky mali pripravené z rôznych okruhov a tém, s ktorými sa počas tohto alebo minulého roka na hodinách nemeckého jazyka zoznámili. Otázky boli zamerané na informácie o spolužiakovi z druhej triedy, na ktoré žiaci niekedy odpovedať vedeli a niekedy si odpoveď iba skúsili tipnúť.

Pri otázkach: Má tvoj/a kamarát/ka rád/a brokolicovú polievku? Aká je jeho/jej obľúbená farba? Koľko má súrodencov? O ktorej vstáva? atď., si žiaci užili aj veľa zábavy, precvičili a zopakovali si veľa z toho, čo sa naučili. Duel mal, ako inak, priateľskú atmosféru a z víťazstva sa tešili žiaci IV.S. Nad svojimi spolužiakmi zo IV.L vyhrali 9:11. Víťazom blahoželáme!

Skupiny žiakov zo IV.L a IV.S, ktorí sa učia ruský jazyk, si v praktických ukážkach dokazovali svoje jazykové a komunikačné zručnosti, ktoré doposiaľ získali na
vyučovacích hodinách. Pri práci so slovnou zásobou využívali aj vedomosti z anglického jazyka.

Všetky aktivity, ktoré žiaci absolvovali, boli nielen zábavné, ale viedli k vzájomnej komunikácii a porozumeniu. Žiaci si tiež uvedomili dôležitosť učenia sa  cudzích jazykov.

 

Fotografie

Čajíček u pani riaditeľky

viac

Veta:  „Máš ísť k pani riaditeľke!“ , vzbudzuje u väčšiny žiakov obavy. Návšteva riaditeľne je takmer vždy spojená s riešením menšieho či väčšieho nezbedníctva. V utorkové dopoludnie 30.1.2018 však  tomu na Základnej škole, Polianska 1 v Košiciach tak nebolo. Na čajíček a malé pohostenie k pani riaditeľke prišli žiaci z 1.stupňa, ktorí nemali na rováši žiadne nezbedníctvo. Práve naopak. Zaslúžili si to svojimi výsledkami v škole, v rôznych súťažiach a svojím príkladným správaním v 1. polroku. Cítili sa príjemne, s pani riaditeľkou sa pozhovárali na rôzne témy a z riaditeľne odchádzali s veľkým úsmevom.

 

 

Fotografie

Teplákovo – pyžamový deň

viac

Deti dnes prišli do školy v nie typickom a bežnom oblečení- tepláky, pyžamo, prípadne spací overal… mali sme teplákovo – pyžamový deň.

 

Fotografie

Návšteva planetária

viac

Dňa 7.11.2017 sa žiaci IV.S zúčastnili exkurzie do planetária v Slovenskom technickom múzeu. Po pútavom rozprávaní sprievodkyne a premietaní nočnej oblohy si žiaci prezreli aj vystavené exponáty rôznych ďalekohľadov a exponátov z astronómie. Tak si utvrdili svoje nadobudnuté vedomosti z prírodovedy v učive vesmír, slnko a jeho planéty. Následne sa pustili s chuťou do zhotovenia vlastných projektov o slnku a jeho planét.

 

Fotografie

Martinská lampiónová slávnosť

viac

Napriek tomu, že ani tento rok neprišiel Martin na bielom koni, bolo na Martina na Základnej škole Polianskej 1 v Košiciach veselo. Každoročne sa v tento deň popoludní schádzajú rodičia, pani učiteľky, pani vychovávateľky a žiaci prvého stupňa, aby si zhotovili svoj lampášik so svetielkom symbolizujúcim teplo v našich srdciach. Tento sviatok je pripomenutím si toho, že každý z nás potrebuje niekedy pomoc toho druhého, a preto by sme nemali na seba zabúdať. V každej triede je pripravené pohostenie, ktoré poprinášajú rodičia a na ktorom si deti vždy s veľkou radosťou pochutia. Súčasťou stretnutia je pochod po sídlisku Podhradová. Na cestu nám svietia zhotovené lampášiky. Atmosféra tohto podujatia je čarovná a neopakovateľná. Kto to s nami už  zažil, určite to potvrdí.

 

Fotografie

Pasovanie piatakov

viac

3.11.2017 žiaci Žiackej školskej rady prijímali piatakov na druhý stupeň. Piataci skôr ako boli pasovaní za žiakov druhého stupňa museli splniť niekoľko disciplín, aby dokázali že sú právom žiakmi druhého stupňa. Prvou disciplínou bol beh vo dvojici s balónom, následne museli napísať básničku o škole a na záver si potrápili hlavičky otázkami o našej škole. Otázky o našej škole dostali aj pani učiteľky triedne. Pri otázkach sa poriadne potrápili, ale nakoniec všetci spolu všetko pekne zvládli. Po splnení disciplín sa pristúpilo k samotnému pasovaniu, kde predseda Žiackej školskej rady im prečítal sľub a následne boli mečom pasovaní za žiakov druhého stupňa a na znak súhlasu otlačili svoj prst na pasovací dekrét.

 

Fotografie

Exkurzia VII.B v Kosite

viac

26.októbra sa žiaci 7. B zúčastnili exkurzie do KOSIT-u. Okrem environmentálnej prednášky na nich čakali zaujímavé eko aktivity. Žiaci sa podrobnejšie oboznámili s činnosťou KOSIT-u, s triedením odpadu a s tým, čo sa s ním deje po prevoze na pracovisko (triedenie, spaľovanie…). Na záver si prezreli aj samotný areál pracoviska.

 

Fotografie

Číta celá rodina

viac

Piatok 20. 10. 2017 patril na našej škole čítaniu. Už po 4-krát sme sa zapojili do podujatia Číta celá rodina, organizovaného v spolupráci s Mestskou knižnicou pre deti a mládež. Našim hosťom bola česká spisovateľka Ester Stará. Čítalo sa v 2., 3., 4. a 5. ročníku a žiaci mali možnosť zoznámiť sa s viacerými knižkami pani Ester Starej. Okrem pani spisovateľky, ktorej čítanie v češtine bolo pre deti  netradičné a pútavé zároveň, nám čítali rodičia, starí rodičia i pani riaditeľka.  Naša pani knihovníčka zaujala a rozosmiala pripravenými aktivitami veľkých i malých. Žiaci boli aktívni, disciplinovaní, pestrý program piatkového dopoludnia potešil všetkých. Veríme, že aj pani spisovateľka si odnášala z našej školy len pozitívne dojmy a tešíme sa už teraz na ďalší ročník tohto vydareného podujatia.

 

Fotografie

O akcii na stránkach mesta Košice

Besiedka pre starkých

viac

Keďže október je mesiac úcty k starším žiaci III.T a III.M pripravili  „Besiedku pre starkých“, ktorá sa konala 19.10.2017 . Deti si pripravili pre  svojich starých rodičov básničky, pesničky a tance. Na záver sa deti poďakovali svojim starým rodičom za starostlivosť a odmenili ich krásnym kvietkom a vyrobeným darčekom z lásky.

 

Fotografie

Spolužiačka príroda

viac

Dňa 17.10.2017 sme otvorili na hornom ihrisku novozriadenú „učebňu a mini telocvičňu v prírode“.  Projekt pod názvom „Spolužiačka príroda“  bol zrealizovaný vďaka poskytnutiu grantu z grantového programu Fondu zdravia Mesta Košice, n. f. a príspevku Rady rodičov. Žiaci majú možnosť zasúťažiť si, zahrať sa s loptou i oddýchnuť si a učitelia zasa pripraviť deťom zaujímavú vyučovaciu hodinu telesnej výchovy,  anglického jazyka alebo etickej výchovy priamo v prírode. Už jeho prví návštevníci sa tu cítili ako ryba vo vode. Veď posúďte sami.

 

Fotografie

Deň na kolieskach

viac

V utorok, 10.10.2017, absolvovali žiaci II.S v T – Systems športovo – zábavnom areáli v Košiciach, výučbu dopravnej výchovy. Pod odborným vedením získali teoretické poznatky, ktoré si neskôr vyskúšali v praxi na dopravnom ihrisku. Na bicykloch či kolobežkách museli zvládnuť reálne dopravné situácie a ak ich nevyriešili správne, neminula ich pokuta – 20 drepov ☺. Šikovní druháci si však so všetkými prekážkami poradili.

 

Fotografie

Súťaž – šliapacie káry a skrutkovanie

viac

Vo štvrtok 5.10.2017 sa naši žiaci zúčastnili súťaže medzi ZŠ na Severe, ktorú zorganizovala mestská časť Košice-Sever. Žiaci si zmerali sily v jazde na šliapacích kárach a v skrutkovaní. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci 7. ročníka.

 

Fotografie

Potulky lesom (4.10.2017)

viac

4.októbra 2017 sa žiaci IV.L a IV.S zúčastnili tematického zážitkového vyučovania v lese Potulky lesom /jeseň/ na Hornom Bankove.

Cieľom bolo pozorovanie zmien v prírode,  pobyt a pohyb v prírode.

Okrem doplňovania pracovných listov sa orientovali žiaci v teréne, merali výšku stromu a nakoniec si zahrali minigolf.

Všetkým sa v lese veľmi páčilo a už sa tešia sa na druhú časť Potulky lesom /jar/.

 

Fotografie

Cvičenie s Úniou žien (27.9.2017)

viac

V areáli na Aničke žiaci IV.L  cvičili s členkami z Únie žien Sever.

 

Súťažili v disciplínach:

Kto vydrží najdlhšie visieť na hrazde?

Kto dokáže prehodiť loptu cez prekážku?

Kto je rýchly ako gepard ?

Kto  trafí presne do cieľa?

Víťazom boli udelené ceny a všetci účastníci dostali sladkosti a darčeky.

 

Fotografie

Cvičme v rytme (29.9.2017)

viac

So septembrom sme sa na druhom stupni rozlúčili spoločným pohybom. Tentoraz si s nami okrem detí zacvičili aj pani učiteľky. Všetkým cvičiacim ďakujeme za veľa energie 🙂 a už sa nevieme dočkať ďalšieho ročníka 😉

 

Fotografie

Informácie na stránkach mesta Košice

Európsky deň jazykov (26.9.2017)

viac

Všeobecnými cieľmi Európskeho dňa jazykov sú:

 1. Upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov a diverzifikácie škály študovaných jazykov s cieľom prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti a interkultúrneho porozumenia;
 2. Podpora bohatej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy, ktorú je nevyhnutné zachovávať, chrániť a rozvíjať;
 3. Podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo škôl, či už na študijné účely, pre odborné potreby, za účelom mobility alebo pre zábavu a vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností.

 

Fotografie

Didaktické hry (13.-14.9.2017)

viac

V dňoch 13. a 14.9.2017 absolvovali žiaci I. stupňa teoretickú aj praktickú časť didaktických hier. Obsahové zameranie a vytýčené ciele didaktických hier boli splnené. Žiaci si poznatky zo štyroch základných oblastí osvojovali rôznymi metódami a formami práce. Svoje nadobudnuté teoretické vedomosti využili  v praktickej časti hier.

 

 Fotografie

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 (4.9.2017)

viac

Dňa 4.9.2017 sa začal nový školský rok. Na slávnostnom otvorení, ktoré sa konalo na školskom dvore o 9:00 sme privítali nových prváčikov, ale aj všetkých ostatných žiakov, ktorým skončili prázdniny.

 

Fotografie

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now