AKCIE

ŠKOLY


Nocematika (28.6.2017)

viac

V stredu, 28.6.2017, spali siedmaci v škole. Ale nešlo len o spanie… predtým si zasúťažili v matematike, v kreatívnej dielni si vyrobili náramok a pred spaním pozreli film (na dobrú noc :-)).

 

Fotografie z akcie Nocematika

Exkurzia prvákov v meste (27.6.2017)

viac

V utorok, 27.6.2017, navštívili žiaci I.N a I.S historické centrum mesta. So záujmom si prezreli Uličku remesiel a dobili si energiu výbornou zmrzlinou či koláčikom v známej cukrárni AIDA. Vyšantili sa pri Fontáne znamení pri súsoší Immaculata a vytvorili nové kamarátske skupiny podľa znamenia, v ktorom sa narodili. Na záver sa osviežili pri spievajúcej fontáne. Aby zvládli cestu späť do školy, posilnili sa chutným kúskom pizze.

 

Fotografie z akcie Exkurzia prvákov v meste

Návšteva z Únie žien Sever v III.L (23.6.2017)

viac

23.júna sme mali návštevu, ktorej sme sa veľmi  potešili.  Rozprávali sme o všetkom, čo sme spolu zažili počas školského roka a tiež o tom, kde sa chystáme na prázdniny. Dohodli sme sa, že sa ešte stretneme a zahráme si spoločne minigolf. 

Utorok, 27.júna, sme sa naozaj stretli na Hornom Bankove a strávili sme príjemné dopoludnie. Rozlúčili sme sa s tým, že v spolupráci budeme pokračovať v septembri.

 

Fotografie z akcie Návšteva z Únie žien Sever v III.L

Cvičenia v prírode (20.6.2017)

viac

Dňa 20.6.2017 absolvovali žiaci I. stupňa cvičenia v prírode, ktoré sa uskutočnili za priaznivého počasia v areáli lesoparku Anička. Cieľom akcie bolo rozvíjať vedomosti z vlastivedy, prírodovedy a prvouky, zdokonaľovať pozorovacie schopnosti žiakov, prehlbovať poznatky z dopravnej výchovy, rozvíjať vytrvalosť, vôľové vlastnosti a pohybové schopnosti žiakov.

Žiaci trávili čas aktívnym pohybom v prírode, súťažili a naučili sa nové hry.

 

Fotografie z akcie Cvičenia v prírode

Späť v škôlke (15.6.2017)

viac

Vo štvrtok, 15.6.2017, sa naši prváčikovia (bývalí škôlkari z MŠ Polianska 4, Košice) vrátili v čase. Ráno ich rodičia odviedli rovno do MŠ Polianska, kde sa spolu s mladšími kamarátmi začali hrať a postupne si s nimi zaspomínali na bežný režim škôlky. Stihli dekorovať ruky z papiera, upratať hračky a absolvovať rozcvičku. Po práci spoločne zasadli k raňajkám/desiate. Pre prvákov bolo pripravené ešte veľké prekvapenie – divadelné predstavenie, ktoré si pre nich nacvičili pod vedením pani učiteliek veľmi šikovní škôlkari. Divadielko zožalo veľký úspech a účinkujúci boli obdarení obrovským potleskom. Na záver dostali všetci prváci milý darček – drevené srdiečko, aby sa im ľahšie odchádzalo :-).

 

Fotografie z akcie Späť v škôlke

Školský výlet – IX.A, IX.B (29.5.2017)

viac

Žiaci 9.A a 9.B boli na výlete vo Vysokých Tatrách. Urobili si prechádzku na Popradské pleso a príjemne unavení a šťastní sa všetci vrátili v podvečer domov :-).

 

Fotografie z akcie ŠKOLSKÝ VÝLET – IX.A, IX.B

Bowling – V.A (30.5.2017)

viac

Žiaci V.A si svoj školský výlet užili športovo. Aspoň na chvíľu sa z nich stali hráči bowlingu a aj napriek tomu, že ho mnohí hrali prvýkrát, išlo im to mimoriadne dobre :-).

 

Fotografie z akcie BOWLING – V.A

Školský výlet – VIII.B (31.5. – 2.6.2017)

viac

Žiaci VIII.B na prelome mája a júna navštívili stovežatú Prahu a na vlastné oči sa, vďaka vyhliadkovej veži Petřín,  presvedčili, že jej tento prívlastok právom patrí. Pozreli si všetky pamiatky, na ktoré im len nohy stačili :-). Napr. Karlov most, Vyšehrad a Baziliku sv. Petra a Pavla, Pražský hrad, Staromestské námestie a Orloj v rekonštrukcii :-(, …

 

Fotografie z akcie ŠKOLSKÝ VÝLET – VIII.B

Školský výlet – VI.B, VIII.A (2.6.2017)

viac

Šiestaci a ôsmaci sa vybrali na výlet na Spišský hrad a Spišskú kapitulu.

 

Fotografie z akcie ŠKOLSKÝ VÝLET – VI.B, VIII.A

Záverečná akadémia (8.6.2017)

viac

Dňa 8.6.2017 sa v CVČ Domino na Popradskej ulici č. 86 uskutočnila Záverečná akadémia. Žiaci našej školy sa predstavili v kultúrnom programe spojenom s oceňovaním našich najúspešnejších žiakov  v školskom roku 2016/2017 a vyraďovaním deviatakov.

 

Fotografie z akcie ZÁVEREČNÁ AKADÉMIA

Školský výlet – šiestaci (6.- 7.6.2017)

viac

Šiestaci sa vybrali do Zlatej Idky. Užili si oddych a zábavu v krásnom prostredí.

 

Fotografie z akcie ŠKOLSKÝ VÝLET – ŠIESTACI

Školský výlet – tretiaci (2.6.2017)

viac

Tretiaci sa vybrali do Bardejovských kúpeľov. Navštívili kúpeľný areál a skanzen.

 

Fotografie z akcie ŠKOLSKÝ VÝLET – TRETIACI

Medzinárodný deň detí (1.6.2017)

viac

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sme si pripravili pre našich žiakov 1. stupňa športové dopoludnie. Začali sme športovou olympiádou. Víťazi triednych kôl súťažili v štyroch disciplínach: beh na 50 metrov, prenášanie plnej lopty, hod loptičkou na cieľ a skok do diaľky z miesta. Najlepší športovci získali medaily a diplomy. Po desiatovej prestávke začali Podhradové detské hry: zábavné súťaže pre všetky deti. Každý žiak dostal pečiatovník, do ktorého zbieral pečiatky za splnenú úlohu na jednotlivých stanovištiach. Každý žiak získal za nazbierané pečiatky sladkú osviežujúcu odmenu.  Toto zábavné dopoludnie, prinieslo veľa radosti, športových výkonov a pekných dojmov. Deti si tento deň užívali a veríme, že o rok si to s radosťou zopakujeme.

Žiaci 2. stupňa si svoj deň užili na tradičných netradičných stanovištiach Podhradových detských hier. Žiaci 8. a 9. ročníka mali Deň detí ešte spestrený Finančnou hrou, ktorú pre nich pripravili študentky Súkromnej strednej odbornej školy na Bukoveckej ulici v Košiciach spolu s pani profesorkami, za čo im srdečne ďakujeme.

 

Vyhodnotenie ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY

 

Fotografie z akcie MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

Školský výlet – prváci (31.5.2017)

viac

Dňa 31.5.2017 sa žiaci I.N a I.S zúčastnili školského výletu na Hornom Bankove. Zahrali si minigolf, pochutili na nanukoch a čas využili tiež na hry a zábavu podľa vlastných predstáv. Pri odchode sa im príroda za dobré správanie odvďačila nevšedným zážitkom – žiaci mohli zblízka pozorovať užovku, ktorá si hľadala vhodný úkryt. Všetci sa vrátili spokojní a príjemne unavení.

 

Fotografie z akcie ŠKOLSKÝ VÝLET – PRVÁCI

Návšteva detí z MŠ v našej ZŠ (30.5.2017)

viac

Dňa 30.5.2017 navštívili žiakov z I.S budúci prváci z MŠ Kavečany. Predškoláci si počas návštevy vyskúšali, ako sa sedí v lavici, či píše na tabuľu. Budúci spolužiaci ich preskúšali z poznávania písmen a čísel, pomáhali im pri práci s omaľovankami v anglickom jazyku. Na záver si spoločne zaspievali a vzájomne si odovzdali  malé milé darčeky.

 

 

Fotografie z akcie NÁVŠTEVA DETÍ Z MŠ V NAŠEJ ZŠ

Moje srdiečko pre Teba, mamka, ocko! (29.5.2017)

viac

Dňa 29.5.2017 sa uskutočnilo vystúpenie I.N a I.SMoje srdiečko pre Teba, mamka, ocko! – ktoré bolo venované oslave Dňa matiek a Dňa otcov. Žiaci sa prezentovali tancom, spevom, scénkami aj vtipmi. Deti podali skvelý výkon a ich rodičia i učitelia môžu byť na ne právom hrdí. Vystúpenie si so záujmom pozrelo mnoho rodičov, starých rodičov i hostí.

 

Fotografie z akcie MOJE SRDIEČKO PRE TEBA, MAMKA, OCKO!

Návšteva detí z MŠ (26.5.2017)

viac

Dňa 26.5.2017 nás v ŠKD navštívili deti z Materskej školy . Naše deti im zatancovali , zaspievali. Deťom zo škôlky sa to veľmi páčilo a aj oni nám zaspievali pesničky, ktoré sa naučili v škôlke s pani učiteľkou.

 

Fotografie z akcie NÁVŠTEVA DETÍ Z MŠ

Deň mlieka (22.5.2017)

viac

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

Aj na našej škole sme si tento deň pripomenuli na 1. stupni.

 

Fotografie z akcie DEŇ MLIEKA

Štvorylka (19.5.2017)

viac

Mesto Košice sa 19. mája 2017 stalo prostredníctvom obyvateľov mesta – hlavne školákov prvého a druhého stupňa ZŠ a žiakov SŠ, účastníkom už IX. ročníka jedinečného medzinárodného projektu – European Quadrille Dance Festival.

Štvorylku tancujú štyria ľudia (môžu byť aj rovnakého pohlavia). Odlíšení sú tričkami vo farbách mesta. V podmienkach projektu je, že účastníci to musia naozaj vedieť tancovať a musia mať tričko s logom štvorylky. 

 

Fotografie z akcie ŠTVORYLKA

Škola v prírode (máj 2017)

viac

V dňoch od 15. – 19.5. sa žiaci 4. ročníka zúčastnili Školy v prírode v Červenom Kláštore. Žiaci si užili návštevu hradu v Starej Ľubovni, skanzenu, plavili sa na pltiach po Dunajci, prezreli si múzeum v Červenom Kláštore, či navštívili našich poľských susedov. Pobyt v prírode spestril žiakom aj sprievodný program, do ktorého sa s chuťou zapájali. Nechýbala diskotéka, vedomostné a športové súťaže. Celý pobyt v nás zanechal kopec zážitkov, ale aj rôznych nečakaných prekvapení.

 

Fotografie z akcie ŠKOLA V PRÍRODE

Zber papiera (máj 2017)

viac

V mesiaci máj sa na našej škole usilovne zberal starý papier. Vyhodnotenie tried a jednotlivcov nájdete v priloženom dokumente. Všetkým, ktorí sa do zberu zapojili, ďakujeme.

 

Vyhodnotenie: Zber papiera 2017

 

Fotografie z akcie OCEŇOVANIE ZA ZBER PAPIERA

Exkurzia – Dni mesta Košice (3.5.2017)

viac

Žiaci 7. ročníka si na exkurzii do centra mesta pozreli významné budovy, historické pamiatky, pripomenuli si z dejepisu udalosti viažuce sa k týmto pamiatkam. Prezreli si aj trh tradičných remesiel, ktorý je sprievodným podujatím osláv Dňa mesta Košice.

 

Fotografie z akcie EXKURZIA – DNI MESTA KOŠICE

Deň Zeme (22.4.2017)

viac

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok bol venovaný oslavám jarnej rovnodennosti a príchodu jari. V modernom ponímaní ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjaní diskusie o možných riešeniach súvisiacich problémov.

História Dňa Zeme sa začala písať v roku 1970 v USA, kedy senátor Gaylord Nelson poveril študenta Harvardskej univerzity Denise Hayesa organizáciou série environmentálnych protestných stretnutí a výučbových programov s cieľom podporiť environmentálne hnutie po celých USA. Prvý Deň Zeme bol úspešný a v Spojených štátoch viedol okrem iného aj k založeniu Americkej agentúry pre ochranu životného prostredia a k prijatiu Zákona o čistote ovzdušia, Zákona o čistote vody a Zákona o ohrozených druhoch. V nasledujúcich rokoch sa iniciatíva Dňa Zeme postupne rozšírila aj do zahraničia. V roku 1990 bol Denis Hayes opäť požiadaný o zorganizovanie environmentálnej kampane, tentokrát na globálnej úrovni. Na celom svete sa podarilo zmobilizovať asi 200 miliónov ľudí z 141 krajín. Akcia viedla k naštartovaniu iniciatív zameraných prioritne na recykláciu. Miléniový Deň Zeme v roku 2000 bol tematicky zameraný na globálne otepľovanie a čistú energiu. Svoje akcie počas neho usporiadalo 5000 environmentálnych skupín z rekordných 184 krajín sveta.

V súčasnosti oslavuje Deň Zeme viac ako miliarda ľudí v 175 krajinách sveta.

 

Fotografie z akcie DEŇ ZEME

Pyžamkovo – teplákový deň (3.4.2017)

viac

Prvý apríl sme si nahradili v škole učením sa v pyžamku alebo teplákoch…

 

Fotografie z akcie PYŽAMKOVO – TEPLÁKOVÝ DEŇ

Deň vody (22.3.2017)

viac

Svetový deň vody si na všetkých kontinentoch pripomíname už celé štvrťstoročie (od roku 1993). Význam vody nevyhnutnej pre zachovanie života na našej planéte a rovnako upriamenie pozornosti ľudí, aby sa viac starali o udržateľné zaobchádzanie s vodnými zdrojmi. To je posolstvo Svetového dňa vody (aktuálne na tému odpadová voda).

 

Fotografie z akcie DEŇ VODY

Deň narcisov (7.4.2017)

viac

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 21-krát. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomôže naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

 

Fotografie z akcie DEŇ NARCISOV

Deň otvorených dverí v SHMÚ (24.3.2017)

viac

V rámci učiva o počasí sa piataci zúčastnili 24. 3. 2017 dňa otvorených dverí na pracovisku Slovenského hydrometeorologického ústavu v Košiciach, ktorý bol zorganizovaný pri príležitosti Svetového dňa meteorológie. Žiaci si okrem rôznych meracích prístrojov a zariadení, ktoré sa používajú v meteorológii a v hydrológii, prezreli aj meteorologickú búdku. Piataci absolvovali aj krátku prednášku o predpovediach, výstrahách a o monitoringu ovzdušia. Z exkurzie si odniesli mnoho nových informácií.

 

Fotografie z akcie DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V SHMÚ

Rozprávková školička (23.3.2017)

viac

Dňa 23. 3. sme na našej škole privítali zvedavých predškolákov, ktorí si u nás vyskúšali, aké to je byť ozajstným školákom. Počas popoludnia s názvom Rozprávková školička si rodičia prezreli niektoré triedy 1.stupňa, počítačové učebne našej školy, získali nové informácie, ale hlavne sa so svojimi detičkami zúčastnili aktivít, ktoré pre ne prichystali pani učiteľky. Prekážková dráha, zaujímavé vzdelávacie aktivity na počítačoch, skladanie puzzle, lovenie zlatej rybky, tvorivé dielne a skúmanie prírodnín pod mikroskopom zaujali všetkých našich malých návštevníkov. Domov odchádzali so sladkou odmenou a my sa tešíme, že sa čoskoro stretneme. Zápis do 1. ročníka je tu čo nevidieť.

 

Fotografie z akcie ROZPRÁVKOVÁ ŠKOLIČKA

Priateľstvo bez hraníc (20. – 24.2.2017)

viac

V dňoch 20. – 24. februára 2017 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili akcie Priateľstvo bez hraníc. Hlavnou myšlienkou podujatia bola výmena vzájomných skúseností z učenia sa cudzích jazykov a zoznámenie sa s niektorými tradíciami krajín, ktorých jazyk sa žiaci učia.
Žiaci tretieho ročníka si v dobrej nálade posedeli pri samovare a pri pití čaju sa oboznámili s históriou tejto ruskej tradície. Žiaci štvrtého ročníka si pri téme „Moja škola a ja“ hravou i súťaživou formou osvojili názvy vyučovacích predmetov v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Pri skupinových aktivitách uvažovali o pôvode slov, ktorým rozumejú aj bez prekladu (Musik, Mathematik, Sport…), diskutovali o príbuznosti slovanských jazykov a o cudzích jazykoch všeobecne – ich jednoduchosti či zložitosti. V pracovných listoch na nich čakali maľované hádanky, písanie azbukou a slov v ruštine aj nemčine (žiaci písali v jazyku, ktorý sa neučia). Všetky aktivity, ktoré žiaci absolvovali, boli nielen zábavné, ale viedli k vzájomnej komunikácii a porozumeniu. Žiaci si tiež uvedomili dôležitosť učenia sa cudzích jazykov.

 

Fotografie z akcie PRIATEĽSTVO BEZ HRANÍC

Educate Slovakia (30.1. – 1.2.2017)

viac

Zapojili sme sa do projektu Educate Slovakia, ktorý je organizovaný pod záštitou Ministerstva školstva.
Projekt pozostáva z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého prišli lektori, v našom prípade lektorky z Indonézie, Egyptu, Ukrajiny a Číny. Pripravili si pre našich žiakov, aj štvrtákov, interaktívne workshopy – vyučovacie hodiny. Žiaci si aktívnym používaním anglického jazyka rozvíjali jazykové zručnosti, upevňovali sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti. Program viedli vždy vo dvojici a celý proces bol prispôsobený veku žiakov. Predstavili im svoju krajinu, zvyky, tradície, odev, hry.
Žiaci si odniesli mnoho zážitkov i skúseností. Aktívne sa zapájali do komunikácie a niektorí dokázali samostatne viesť dialóg, reagovať na otázky a jednoducho odpovedať.

 

Niečo o EDUCATE SLOVAKIA

Karneval (31.1.2017)

viac

Dňa 31. 1. 2017 sa konal v spolupráci ŠKD a I. stupňa KARNEVAL. Deti mali nádherné masky, ktoré sa zabávali vo veľkej telocvični. Strávili sme príjemné doobedie plné zábavy. Porota v zložení pani učiteliek a pani vychovávateliek vybrala tieto najkrajšie masky.

 

Požičaná maska:
1. Zajac – Eliška Nálepková
2. Mušketier – Jakub Katrák
3. Rytier – Patrik Kudla

 

Vyrobená maska:
1. Slon – Tereza Ľašová, Vivien Szӧke
2. Dinosaurus – Nina Tajkov
3. Torta – Laura Kišš

 

Originálna maska:
1.Korela – Nina Redajová
2. Žolík – Alexandra Pelánová
3. Einstein – Nela Košúthová

 

Ceny poroty:
Sobík – Tomáš Trojčák
Tigrica – Dominika Skybová
Včielka – Laura Dohányosová
Biela pani – Soňa Pčolová
Mních – Michal Repák
Pavúk – Kristián Byrsa
Vodník – Tamara Vargová
Čarodejnica – Karin Frimerová
Kráľovná – Sofia Berdisová
Šašo – Dušan Burik Krištof
Guma – Nina Mošková
Pop corn – Simona Krakovská
Hríb – Lucia Kollárová
Tanečnica – Michaela Jurová
Spongebob – Miroslava Výrostková

 

Najlepšia tanečnica, tanečník:
Esther Ngandu
Róbert Frimer

 

Fotografie z akcie  KARNEVAL

Čierno – biely deň (16.11.2016)

viac

Fotografie z akcie ČIERNO – BIELY DEŇ

Martinská lampiónová slávnosť (11.11.2016)

viac

V piatok, 11.11.2016, sa uskutočnila na našej škole Martinská lampiónová slávnosť. Žiaci prvého stupňa pod vedením triednych učiteliek a s pomocou svojich rodičov vytvorili nádherné lampášiky z tekvíc, zaváracích fliaš, či papiera. Zapálená svieca vo vnútri vyzdvihla originalitu detskej fantázie.
Žiara lampášikov symbolizuje vieru v naplnenie ľudských snov a želaní. Má odohnať smolu a priniesť ľuďom šťastie, lásku, zdravie a prosperitu. Preto na záver slávnosti žiaci a ich rodičia rozsvietenými lampášikmi presvietili večerné ulice sídliska Podhradová.
Všetci strávili príjemný podvečer plný pohody spojený s posedením pri teplom čaji a koláčikoch.

 

Fotografie z akcie MARTINSKÁ LAMPIÓNOVÁ SLÁVNOSŤ

Zdravé pečenie (10.11.2016)

viac

S piatakmi sa učíme, že aj koláče a palacinky môžu byť zdravé. Pripravili sme jablkový koláčik s ovsenými vločkami a palacinky zo špaldovej múky s banánom. Dobre sme sa zabavili, najedli a naučili sme sa niečo nové.

 

Fotografie z akcie ZDRAVÉ PEČENIE

Halloween-ské čítanie (26.10.2016)

viac

V stredu 26. októbra 2016 sme sa o 18:30 stretli s piatakmi a deviatakmi v priestoroch našej školy. S karimatkami a spacákmi v náručí sme sa nevedeli dočkať  nadchádzajúcej noci. Pani učiteľky si pre nás pripravili perfektný program. S p. uč. Šolcovou sme plietli náramky prežitia, s p. uč. Žemberovou sme tvorili strašidelné básne a za svetla sviečok sme sa započúvali do strašidelného príbehu, ktorý nám s bosoráckym klobúkom na hlave prečítala. Strach sme zajedali pizzou, ktorej kalórie sme úspešne spálili  v dvoch diskokluboch   – piatackom aj deviatackom. Počas hlbokej noci sme na radosť pani učiteliek konečne otestovali, či sú naše karimatky dosť mäkké a spacáky dosť teplé. Boli 🙂

 

Fotografie z akcie HALLOWEEN-SKÉ ČÍTANIE

Kvietok pre starkých (26.10.2016)

viac

Fotografie z akcie KVIETOK PRE STARKÝCH

Číta celá rodina (21.10.2016)

viac

21. októbra 2016 s v spolupráci s Knižnicou pre deti a mládež v Košiciach uskutočnilo podujatie s názvom Číta celá rodina. V našej škole sme privítali spisovateľku Gabrielu Futovú, ktorú pripravenými aktivitami sprevádzala knihovníčka pani Hlivková. Počas dňa navštívili žiakov 2.-6. ročníka. Žiakom okrem pani spisovateľky čítalo vedenie školy a prítomné mamičky. Čítalo sa z kníh pani Futovej, ktorá sa v závere deťom poďakovala autogramiádou a podpismi v ich vlastných knihách. Podujatie malo úspech a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

 

Fotografie z akcie ČÍTA CELÁ RODINA

Chodník zvedavých myšiek (14.10.2016)

viac

14. októbra 2016 mali žiaci III.L a III.S integrované tematické vyučovanie na Chodníku zvedavých myšiek. Okrem prírodovedy a telesnej výchovy sa učili slovenský jazyk, matematiku, anglický jazyk a čítali si z knihy Ľ. Ondrejova: Keď pôjdeš horou. V skupinách vyplňovali pracovné listy a poučili sa o dodržiavaní bezpečnosti .
Na obed sa občerstvili výbornou kuracou polievkou v reštaurácii Alpinka. Na záver sa v areáli zoznámili s kozami a voľný čas využili na hry.
Zážitkové vyučovanie pomohlo žiakom rozšíriť si vedomosti. Všetkým sa veľmi páčilo a už teraz sa tešia na ďalšie takéto vyučovanie na jar.

 

Fotografie z akcie CHODNÍK ZVEDAVÝCH MYŠIEK

Európsky deň jazykov (26. a 28.9.2016)

viac

V pondelok, 26. septembra 2016 si ako všetky školy v členských krajinách Európskej Únie, aj naša škola pripomenula Európsky deň jazykov. Cieľom tohto dňa je podpora štúdia cudzích jazykov a potreba zachovávať, chrániť a rozvíjať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v rámci Európy, upozorniť na význam ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj všestranný rozvoj osobnosti.
Žiaci prvého stupňa našej školy si v spolupráci so žiakmi druhého stupňa tento významný deň pripomenuli pomocou zaujímavých aktivít. Žiakov prvých ročníkov naučili ôsmaci po anglicky niekoľko nových slovíčok, reagovať na jednoduché povely a pieseň o častiach tela. Druháci pod vedením našich deviatakov zvládli v angličtine pieseň o farbách.
Žiaci tretích a štvrtých ročníkov sa rozdelili do skupín podľa toho, ktorý druhý cudzí jazyk sa učia. Šiestaci naučili mladších spolužiakov ruskú modernú pieseň, ku ktorej pridali aj pár jednoduchých tanečných krokov. Piataci spolužiakom z nižších ročníkov odovzdali nadobudnuté vedomosti z nemeckého jazyka. Výučbu názvov obľúbených jedál spojili aj s ich ochutnávkou.

Európsky deň jazykov – z histórie:
Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov (European Year of Languages, skrátene EYL). Organizátormi EYL boli Rada Európy a Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu.

Fotografie z akcie EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

 

Niektorí žiaci sa zúčastnili pri tejto príležitosti akcie v meste. V pestrom programe sa predstavili študenti SŠ piesňami v cudzích jazykoch, žiaci sa zapojili do súťaže o EU. Podujatie sa konalo pred Vedeckou knižnicou. Účinkujúci deklarovali potrebu štúdia a znalosti CJ.

 

Fotografie z akcie EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Jabĺčková pani (22.9.2016)

viac

22. 9. 2016 nás opäť, po roku, navštívila Jabĺčková pani. Každoročne zavíta do našich tried na 1. stupni, aby nám pripomenula príchod krásneho ročného obdobia – jesene.
Šikovných žiakov obdarovala voňavými a zdravými jabĺčkami.

 

Fotografie z akcie SLÁVNOSŤ JABĹČKOVEJ PANEJ

Športový týždeň (9.9.2016)

viac

9. septembra v rámci Športového týždňa v Košiciach sa zúčastnili žiaci III. L v spolupráci s Úniou žien v Košiciach a mestskou časťou Sever akcie

„Beháme a cvičíme so zvieratkami„

A čo všetko sme robili?
– vytvorili sme dlhokánskeho hada,
– stáli na jednej nohe ako plameniaky,
– dvíhali nohy ako bocian, ktorý loví žaby a skákali ako žaby, ktoré sa chcú bocianovi skryť,
– behali sme rýchlo ako levice, keď lovia zver.
Najlepší bežci boli odmenení medailami a všetci dostali chutné občerstvenie. Bol to super deň!

Fotografie z akcie BEHÁME A CVIČÍME SO ZVIERATKAMI

 

V rámci Európskeho týždňa športu sme sa s výberom žiakov 8. a 9. ročníka zúčastnili v Mestskej plavárni akcie usporiadanej mestom Košice pod názvom 24h v bazéne.

 

Fotografie z akcie 24 HODÍN V BAZÉNE

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 (5.9.2016)

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA O...

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now