Akcie

v ŠKD


Malý ilustrátor (marec 2019) 

viac

V mesiaci marec prebiehala v ŠKD súťaž „Malý ilustrátor“. Deti vyrábali počas celého mesiaca svoje knižky. Najlepšie práce boli ocenené peknými cenami. Špeciálnu cenu získala Lívia Lukáčová IV.T. za svoju knihu , ktorá bola vypracovaná do najmenších detailov (od príbehu až po ilustráciu svojej knihy).

Mená víťazov:

 

Špeciálna cena :              

Lívia Lukáčová   4.T

 

1.miesta:                           

Linda Brutovská               1.L

Viktória Kurimská            1.L

Natália Oravcová             2.K

Tereza Remáčová           2.V

Jakub Katrák                     3.S

Katarína Byrtusová         3.N

 

Ceny poroty:

Hana Gajdošová              1.S

Paulína Sopoligová         1.S

Terézia Kauríková           1.L

Juliana Jusková                2.V

Patrik Giertl                               2.V

Leo Darányi                       2.V

Oskar  Havasi                    2.K

Patrícia Samková             3.S

Katarína Michalková      3.N

Tereza Šoffová                 3.N

Sofia Berdisová                3.N

Tomáš Burik-Krištof       4.M

Dávid Halász                     4.M

Heidi Hritz                        4.M

Sophia Ambruš                4.M

Nina Mošková                  4.M

Dávid Škurla                      4.T

Patrik Puškár                     4.T

Martina Kuchárová          4.T

 

 

Fotografie

Páli vám to (5.3.2019) 

viac

Dňa  5.3.2019 sa konala v ŠKD súťaž Páli Vám to? Súťažiaci museli podľa nápovedy uhádnuť správne slovo.

Mená víťazov:

1.ročník:  Svetozár Dzúr

2.ročník: Natália Oravcová

3.ročník: Bianka Spišáková

4.ročník: Ľubomír Gromoš

 

 

Fotografie

Karneval (31.1.2019) 

viac

Prvý polrok ukončili deti I. stupňa karnevalom. Tancovali a súťažili vo veľkej telocvični. Pre deti bola pripravená tombola so zaujímavými cenami. Na záver boli odmenené všetky deti  cukríkom.

 

Fotografie

Snehová galéria (17.1.2019) 

viac

17.1.2019 sa konala v ŠKD  „SNEHOVÁ GALÉRIA“. Deti tvorili zo snehu rôzne zvieratá, stavby, kvety…… Stavby boli veľmi pekné a najkrajšie boli ocenené sladkou odmenou.

 

Ocenené stavby:

Jašterica: Andrej Macko, Dávid Škurla, Patrik puškár, Lívia Lukáčová, Natálie Vehécová

Futbalová lopta: Samuel Lukáč, Patrik Giertl

Ruža: Mária Ľašová

Myška: Soňa Repáková, Emma Dolanská, Nina Mošková

Stonožka: Karin Frimerová, Martina Kuchárová

Pes a mačka: Tereza Remáčová, Hana Hanušovská, Juliana Jusková

Mimoň: Tamara Ontkaninová, Bianka Spišáková

Tučniak: Katarína Byrtusová, Kristína Byrtusová, Anton Tekeľ, Šimon Tekeľ, Tereza Kapuriková, Sergej Jacko

 

 

Fotografie

Nakresli portrét (12.11.2018) 

viac

Od 12.11. prebiehala v ŠKD súťaž Nakresli portrét. Deti dokresľovali druhú polku tváre známych osobností. Hotové práce boli vystavené na chodbe v ŠKD. Práce boli hodnotené po  ročníkoch. A tu máme mená tých najlepších:

 

1.miesto

Júlia Kandráčová   1.L

Tereza Remáčová  2.V

Ivana Vyrostková   3.S

Dušan Burik-Krištof   3.N

Lívia Lukáčová   4.T

 

Cena poroty

Viktória Kurimská  1.L

Anton Tekeľ    1.L

Linda Brutovská   1.L

Kristína Byrtusová   1.L

Jaroslav Adam   2.V

Patrik  Giertl   2.V

Natália Adamcová    2.V

Gabriel Palečko    2.K

Laura Dohányosová    3.S

Eliška Nálepková     3.S

Jakub Katrák    3.S

Jakub Dvorský   3.S

Michal Škorec    3.S

Tereza Šoffová   3.N

Marína Sasáková   3.N

Patrik Puškár    4.T

Natalie Vehécová    4.T

Emma Dolanská   4.T

 

Fotografie

Veselá olympiáda (19.9.2018) 

viac

Dňa 19.9.2018 sa konala V ŠKD Veselá olympiáda. Deti súťažili v troch disciplínach : 

Skok cez švihadlo
Hod na cieľ 
Skákanie vo vreci 

 

Fotografie

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now