Akcie

v ŠKD


Spievaj že si, spievaj

Dňa 27.6. sa v ŠKD uskutočnila prehliadka v speve.

Turnaj vo vybíjanej

Dňa 20.6. sa v ŠKD uskutočnil turnaj vo vybíjanej.

Deň detí v ŠKD

Medzinárodný deň detí sme oslavovali aj v ŠKD.

Futbalový turnaj

Dňa 23.5.2017 sa v ŠKD konal futbalový turnaj.

Návšteva detí z MŠ

Dňa 26.5.2017 nás v ŠKD navštívili deti z Materskej školy . Naše deti im zatancovali , zaspievali. Deťom zo škôlky sa to veľmi páčilo a aj oni nám zaspievali pesničky, ktoré sa naučili v škôlke s pani učiteľkou.

Malý ilustrátor

V mesiaci marec prebiehala v ŠKD súťaž „Malý ilustrátor“. Úlohou detí bolo nakresliť knižku podľa vlastnej fantázie. Knižky boli veľmi pekné a porota vybrala tie najkrajšie a ocenila ich.

viac

1. miesto : Lívia Lukáčová 2.T

Ceny poroty:

Jakub Katrák 1.S

Maruška Ľašová 1.S

Ivana Vyrostková 1.S

Terza Šoffová 1.N

Sofia Berdisová 1.N

Martin Mesarč 1.N

Karin Frimerová 2.T

Sára Vojtková 2.T

Timothy Lesný 2.M

Dominik Rovňák 2.M

Laura Kišš 3.L

Tamara Tӧkӧly 3.L

Sofia Sokolová 4.A

Tereza Ľašová 4.B

Sofia Šprinc 4.B

Oliver Adamec 4.B

Matúš Pukančik 4.B

 

FOTOGALÉRIA

Veselá olympiáda

V ŠKD sa konala Veselá olympiáda.

viac

Dňa 28. 9. 2016 sa v ŠKD konala Veselá olympiáda. Deti súťažili v troch disciplínach a to : Hod do kruhu, skok cez švihadlo, skok z miesta. Do súťaženia sa zapojili takmer všetky deti.

Hod do kruhu

 1. kategória:   1. Sergej Jacko 1. N
 2. Lívia Lukáčová  2.T
 3. kategória:  1. Sofia Šárošiová 4. B
 4. Terézia  Ľašová  4. B
 5. Michal Reves  3. L

Skok cez švihadlo

 1. kategória:  1. Karin Frimerová  2.T
 2. Martina Kuchárová  2.T
 3. Laura Reištetterová  1. N
 4. kategória:  1. Hana Vidricková   4. B
 5. Miriam Šuľová   5. B
 6. Sofia Šárošiová  4. B

Skok z miesta

 1. kategória:  1. Jakub Katrák  1. S
 2. Peter Hanzel  1. N
 3. Lívia Lukáčová  2. T
 4. kategória:  1. Vivien Laura Szӧke  4. B
 5. Hana Vidricková 4. B
 6. Gréta Spišiaková 4. B

FOTOGALÉRIA

Šarkaniáda

Koncom októbra mali deti v ŠKD Šarkaniádu.

viac

Dňa 26. 10. 2016 sa konala v ŠKD Šarkaniáda. Počasie nám prialo slnko svietilo a vietor priaznivo fúkal. Deti sa zabavili so šarkanmi, ktoré si vyrobili. Pani vychovávateľky im púšťali aj šarkana v tvare orla, ktorý pekne vysoko lietal.

FOTOGALÉRIA

Nakresli portrét

V ŠKD sa uskutočnila súťaž Nakresli portrét.

viac

Dňa 21. 12. 2016 sme ŠKD vyhodnocovali výtvarnú súťaž nakresli portrét. Úlohou detí bolo dokresliť polku chýbajúceho portrétu.
Mená víťazov:
Jakub Katrák 1.S
Sofia Berdisová 1.N
Lívia Lukáčová 2.T
Soňa Pčolová 3.S
Laura Kišš 3.L
Hanka Michalková 4.A
Robert Oberhaus 4.A
Oliver Adamec 4.B
Miriam Šuľová 5.B

Keďže bolo veľa pekných prác, udelili sme aj ceny poroty:
Miroslav Steiner 1.S, Sofia Jirkovská 1.S, Dušan Burik-Krištof 1.N, Tomáš Trojčák 4.B, Sofia Šárošiová 4.B, Marko Žaludek 1.N, Marína Sasáková 1.N, Boris Papčo 2.T, Sára Vojtková 2.T, Tamara Bucková 3.L.

FOTOGALÉRIA

Snehová galéria

V ŠKD vytvorili žiaci snehové sochy, ktoré si môžete pozrieť v Snehovej galérii.

viac

Dňa 20. 1. 2017 sa konala v ŠKD Snehová galéria. Deti stavali zo snehu rôzne výtvory.

Ocenili sme tie najkrajšie:
Korytnačka: Michal Reves, Katarína Revesová, Jakub Katrák, Markus Oros
Mimoň: Miriam Šuľová, Lorena Vojtková, Štefan Pčola
Tuleň: Soňa Pčolová, Eliška Majtánová, Miroslava Vyrostková
Kareta obrovská: Patrik Puškár, Karin Frimerová, Martina Kuchárová, Lívia Lukáčová, Sára Vojtková
Ufo: Nina Mošková, Diana Tatranská, Sofia Ambruš, Heidi Hritz
Mimoň: Vivien Szöke, Terézia Ľašová, Oliver Šprinc, Sofia Šprinc, Grétka Spišiaková

FOTOGALÉRIA

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA O...

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now