AKCIE ŠKOLYExkurzie v kostole

(február 2020)

Prvý projekt z prvouky u Levíčat

(január 2020)

Levíčatá tvorili z odpadu karnevalové masky

(5.2.2020)

Siedmaci učili prvákov

(21.1. – 7.2.2020)

Tvorenie z odpadu u Sovičiek

(29.1.2020)

Fyzika – 8.ročník – 2.projekt

(december 2019)

Ruské slovo

(17.1.2020)

Darček na Vianoce

(december 2019)

Čajíček u pani riaditeľky

(29.1.2020)

Mikuláš

(6.12.2019)

Medzinárodný deň nenakupovania

(29.11.2019)

Vianočné mámenie

(18.12.2019)

Príbeh hudby 2

(13.12.2019)

Čo nás na prírodovede najviac zaujalo

(november 2019)

Odhaľovanie pamätnej tabule p. Stanislava Semana

(22.11.2019)

Príbeh hudby

(22.11.2019)

Súdny proces

(26.11.2019)

Martinská lampiónová slávnosť

(11.11.2019)

Okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky

(13.11.2019)

Ochutnávka jedál na ruskom jazyku

(14.11.2019)

iBobor

(11. – 15.11.2019)

Exkurzia v Slovenskej sporiteľni

(25.10.2019)

Fyzika – 6. ročník – 1. projekt

(29.10.2019)

Štvrtáci vzorne reprezentujú školu

(október – november 2019)

Od prísloví k bájke – štvrtáci na hodinách čítania

(november 2019)

MSL – 1. kolo

(23.10.2019)

Pasovanie piatakov

(23.10.2019)

Prečo je Zem guľatá?

(24.10.2019)

Testovanie pohybových predpokladov

(24.10.2019)

Farebná jeseň

(september – október 2019)

Fyzika – 8. ročník – 1. projekt

(18.-22.10.2019)

Fyzika – 9. ročník – 1. projekt

(22.10.2019)

Polepetko

(23.10.2019)

Mesiac úcty k starším

(16.10.2019)

Na dopravnom ihrisku

(1.10.2019)

Projekt – „Moja firma“

(10.10.2019)

Číta celá rodina

(18.10.2019)

Štvrtáci sa vybraných slov neboja

(september – október 2019)

Medzinárodný deň eura

(24.9.2019)

Návšteva dopravného ihriska

(2.10.2019)

Literatúra inšpiruje štvrtákov

(september – október 2019)

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

(2.9.2019)

Medzinárodný deň čokolády

(16.9.2019)

Eko mesiac

(október 2019)

Európsky deň jazykov

(23. – 27.9. 2019)

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now