AKCIE ŠKOLYAko piataci pracovali s mikroskopom

Deň Zeme

(24.4.2019)

Prváci v ZOO

(2.5.2019)

Language Flower – Jazykový kvet 2019

(24.4.2019)

Mestská strelecká liga – 5.kolo

(24.4.2019)

Fyzika – 7. ročník – 2. projekt

(26.4.2019)

Matematické hry

Prváci v Kosite

(1.3.2019)

I.S prvýkrát v knižnici

(28.3.2019)

Na návšteve u prvákov

(apríl 2019)

Deň Zeme

(24.4.2019)

Modelovanie na matematike

(marec – apríl 2019)

Slávik Slovenska

(14.4.2019)

Fyzika – 8. ročník – 3. projekt

(15.4.2019)

Časová priamka- projekty III.S

(17.4.2019)

Exkurzia v SHMÚ

(22.3.2019)

Deň naopak

(1.4.2019)

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

(5.4.2019)

Práce žiakov záujmového útvaru Kreatívni maliari

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

(12.3.2019)

Hlasné čítanie

(marec 2019)

Rozprávková školička

(14.3.2019)

Show time 2019 a City dance

(16.3.2019)

Fyzika – 6. ročník – 2. projekt

(4.3.2019)

Pitie čaju

(11.3.- 15.3.2019)

Mestská strelecká liga – 4. kolo

(13.3.2019)

Sopky, výbuch a láva zachvátili 5. ročník

(marec 2019)

Mestská strelecká liga – 3. kolo

(13.2.2019)

Návšteva divadelného predstavenia (ANJ)

(13.2.2019)

Fresh – školská športová liga v streľbe – 4. kolo

(16.2.2019)

Ruské slovo

(8.3.2019)

Fresh – školská športová liga v streľbe – 3. kolo

(12.1.2019)

Druháci na snehu

(14.1.2019)

Čajíček u pani riaditeľky

(30.1.2019)

Projekty tretiakov z vlastivedy

(február 2019)

Mikuláš

(6.12.2018)

Dominikova vianočná pieseň

(7.12.2018)

Vianočný darček

(19.12.2018)

Fresh – školská športová liga v streľbe – 2.kolo

(15.12.2018)

Prezentation competition 2018

(28.11.2018)

Lomihlav

(30.11.2018)

Technika

(november 2018)

MSL – 2. kolo

(5.12.2018)

Fresh – školská športová liga v streľbe

(24.11.2018)

Fyzika – 7. ročník – 1. projekt

(október 2018)

Fyzika – 8. ročník – 2. projekt

(november 2018)

Korčuliarsky výcvik

(november 2018)

Martinská lampiónová slávnosť

(8.11.2018)

Exkurzia v SAV

(9.11.2018)

Okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky

(14.11.2018)

Práce žiakov záujmového útvaru Šikovné ruky

Fyzika – 8. ročník – 1. projekt

(október 2018)

Fyzika – 9. ročník – 1. projekt

(október 2018)

Kvietok pre mojich starkých

(26.10.2018)

Fyzika – 6. ročník – 1. projekt

(október 2018)

Európsky deň jazykov

(26.9.2018)

Číta celá rodina

(28.9.2018)

Na hodine TSV – II.V

(28.9.2018)

Deň zvierat

(5.10.2018)

Nedeľa s Barbaričom

(23.9.2018)

Na skákacích hradoch

(19.9.2018)

Druháci na hodine SJL

(20.9.2018)

Slávnosť jabĺčkovej panej

(24.9.2018)

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

(3.9.2018)

Didaktické hry

(14.9.2018)

Literárno-dejepisná exkurzia

(17.9.2018)

Beseda s policajtmi

(20.9.2018)

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now