Denný

režimPred vyučovaním: od 6:00 hod. – do 7:45 hod.

Po vyučovaní: od 11:35 hod. – do 17:00 hod.

Žiakov z Kavečian odprevádza vychovávateľka ŠKD o 16:00 hod. na autobus č. 29.

Činnosť v ŠKDPo 4. vyuč. hodinePo 5. vyuč. hodine
Obed 11:55 - 12:3012:45 – 13:10
Oddychová činnosť12:30 - 13:3013:10 - 13:30
Rekreačná činnosť13:30 - 14:0013:30 - 14:00
Záujmová činnosť14:00 - 14:4514:00 - 14:45
Olovrant 14:45 - 15:0014:45 - 15:00
Príprava na vyučovanie15:00 - 15:3015:00 - 15:30
Krúžková činnosť15:00 - 17:0015:00 - 17:00
Individuálna činnosť 15:30 - 15:4515:30 - 15:45

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now