ARCHÍV

zverejňovanie


ZMLUVY
Kúpna zmluva - elektrický konvektomat (OPET)
Zmluva o dielo - oprava strešnej krytiny na pavilónoch Základnej školy
Kúpna zmluva - univerzálny robot
Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov
Zmluva o krátkodobom prenájme
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov - SLOVBAL
Dohoda o poskytnutí dotácie - MČ Kavečany
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Dohoda o odbere tepelnej energie, r. 2016
Zmluva - školské ovocie
Zmluva - lektor ANJ
Rámcová dohoda - Nákup potravín pre školskú jedáleň – Pekárenské výrobky
Rámcová dohoda - Nákup potravín pre školskú jedáleň – Hydina a vajíčka
Rámcová dohoda - Nákup potravín pre školskú jedáleň -Mrazené ryby, rybie filé, ostatné rybie mäso a hlbokozmrazené výrobky
Rámcová dohoda - Nákup potravín pre školskú jedáleň – Ovocie a zelenina
Rámcová dohoda - Údržba a oprava kopírovacích strojov, dodávka nových a repasovaných tonerov
Rámcová dohoda - Nákup potravín pre školskú jedáleň - Hrubé potraviny
Rámcová dohoda - Nákup IKT a príslušenstva
Rámcová dohoda - Nákup potravín pre školskú jedáleň - Mäso, mäsové výrobky
Rámcová dohoda - Nákup potravín pre školskú jedáleň - Mlieko, mliečne výrobky
Zmluva - učebnice anglického jazyka
Rámcová dohoda - Zasklievanie
Rámcová dohoda - Kladenie podlahových krytín
Rámcová dohoda - Výmena svietidiel
Rámcová dohoda - Školský nábytok
Rámcová dohoda - Maliarske a natieračske práce
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - Referendum 2015
Zmluva o poskytovaní služieb - Promet Trans
Zmluva o dielo - oprava sociálnych zariadení
Zmluva o bezplatnom prevode majetku -licencie
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
Zmluva - lektor ANJ
Rámcová dohoda - Údržba a oprava kopírovacích strojov, dodávka nových
Rámcová dohoda - Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečovaní mliečnych výrobkov
Nájomná zmluva- voľby do orgánov samosprávy obcí_11_2014
Rámcová dohoda - Maľovanie
Rámcová dohoda - Stravné poukážky
Zmluva o nájme nebytových priestorov - VÚDPaP
Zmluva o výpožičke - MŠVVaŠ SR
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu - MPC
Rámcová dohoda - školský nábytok
Dohoda o odbere tepelnej energie, r. 2015
Zmluva o dielo (CUBS)
Zmluva o zabezpečení poznávacieho zájazdu
Dohoda o poskytnutí dotácie 2014 - MČ Kavečany
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov- voľby do Európskeho parlamentu
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2014
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov- voľby prezidenta SR- 2.kolo
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov- voľby prezidenta SR
Zmluva o zbere a likvidácii kuchynských odpadov
Preprava žiakov a zamestnancov školy
Oprava a revízia elektroinštalácie a prenosných elektrických zariadení na ZŠ
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku MČ Košice - Sever
Dohoda o poskytnutí dotácie 2013 MČ Kavečany
Nákup potravín pre ŠJ - spracované ovocie a zelenina
Nákup potravín pre ŠJ - zemiaky
Nákup potravín pre ŠJ - živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Nákup potravín pre ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
Nákup potravín pre ŠJ - ovocie a zelenina
Nákup potravín pre ŠJ - pekárenské výrobky
Nákup potravín pre ŠJ - mrazené ryby, rybie filé, ostatné rybie mäso a hlbokozmrazené výrobky
Nákup potravín pre ŠJ - hydina a vajíčka
Nákup potravín pre ŠJ - hrubé potraviny
Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - voľby do VÚC (2. kolo)
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - voľby do VÚC (1. kolo)
Zmluva o poskytovaní služieb - projekt ESF - Interaktívna škola
Zmluva o poskytovaní služieb - projekt ESF - OZPŠaV
Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov
Zmluva o prenájme priestorov telocvične
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
Školiaci materiál a potreby
Zmluva o poskytovaní služieb
Spotrebný a prevádzkový materiál
Realizácia rozšírenia areálu ihriska
Dodávka tovaru (vizualizér, hlasovacie zariadenie, softvér,ActivHub)
Dodávka tovaru (notebooky, switch, tlačiareň, kopírka, dataprojektor, digitálny fotoaparát)
Školiaci materiál a potreby
Laboratŕny nábytok
Údržba a oprava kopírovacích strojov, dodávka nových a repasovaných tonerov
Rekonštrukcia chemicko-biologického laboratória

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now