ABSOLVENTI ŠKOLYIX. ročník

1. Miroslav Bajer
2. Jozef Běhunčík
3. Elena Cirjaková
4. Miloslav Čief
5. Eduard Čuško
6. Vojtech Doro
7. Marta Dudášová
8. Juraj Forgáč
9. Štefan Hanudel
10. Dušan Holományi
11. Jozef Kahan
12. Martin Leščinský
13. Ján Lukáčik
14. Anna Nalevanková
15. Eva Požgajová
16. Jozef Suchánek
17. Milan Šemrák
18. Terézia Štofková
19. Ondrej Kovalčín
20. Jozef Duchyňa
21. František Grega
22. Alžbeta Tresová
23. Mária Volčková
24. Hedviga Džurňáková
25. Milan Šmída
26. Ján Feliščák
27. Štefan Katunský

IX. A

1. Ján Alazár
2. Peter Čiaf
3. Peter Ďurďovič
4. Milan Furín
5. Marta Gálová
6. Eva Chovanová
7. Božena Kapuríková
8. Mária Koľvaková
9. Eva Kozárová
10. Vladimír Jalč
11. Eva Muránková
12. František Martončík
13. Jozef Leščinský
14. Božena Nigutová
15. Eva Orincková
16. Imrich Pancurák
17. Gabriela Popovičová
18. Zlatica Slaninová
19. Vojtech Tamassy
20. Viera Grallová
21. František Špakovský
22. Milan Volčko
23. Anna Kupcová
24. Milan Burian
25. Vlasta Žembová
26. Ladislav Kiš

IX. B

1. Dagmar Brídová
2. Helena Čarná
3. Vojtech Čižmár
4. Stanislav Hanáčik
5. Mária Hanušovská
6. Katarína Chovančíková
7. Anna Kovalčíková
8. Anna Kurimská
9. Jozef Pástor
10. Irena Potocká
11. Eva Szabadyová
12. Oľga Szabóová
13. Elena Sčuroková
14. Ladislav Šimák
15. Alžbeta Verešpejová
16. Vlastimil Chvojka
17. Táňa Jelšicová
18. Peter Jordán
19. Ladislav Kiš
20. Milan Volčko
21. Ján Šimon

XI.A

1. Ľudmila Beňová
2. Stanislav Bučko
3. Karol Brič
4. Terézia Cirjaková
5. Štefan Čuško
6. Ján Drábik
7. František Fecko
8. František Gajdoš
9. Katarína Jordánová
10. Drahomír Krajanovič
11. Mária Lenkanová
12. Ján Martončík
13. Michal Mesároš
14. Gabriela Nemcová
15. Ladislav Pančišin
16. Rudolf Reisinger
17. Dušan Rovňák
18. Eva Selecká
19. Anna Sučáková
20. Peter Šemrák
21. Mária Šotková
22. Ladislav Vilgus
23. Mária Horváthová
24. Július Ivanka
25. Malvína Laurenčíková
26. Magda Malinovská
27. Daniela Molnárová
28. Mária Nedorroščíková
29. Milan Pástir
30. Nataša Rejdonanová
31. Rafael Szabo
32. Karol Šurányi
33. Margita Šoffová

XI.B

1. Jozef Ambriška
2. Juraj Bobák
3. Ján Čarný
4. Peter Duchyňa
5. Mária Farkašová
6. Mária Gazdagová
7. Mária Harvanová
8. Adela Jendreková
9. Jozef Juska
10. Mária Kapuríková
11. Peter Kmec
12. František Kollár
13. Jozef Kurimský
14. Jozef Makula
15. Paulína Martončíková
16. Vladislav Mička
17. Eva Onderková
18. Vladimír Pálfy
19. Katka Popovičová
20. Oľga Straková
21. Juraj Tomaška
22. Anton Túr
23. Emília Zimovjanová
24. Katarína Borovská
25. Judita Česárová
26. Juraj Grossman
27. Miroslav Chvojka
28. Jolana Ileninová
29. Viera Koľveková
30. Mária Kováčová
31. Jozef Kruták
32. Mária Kudlová
33. Milan Ruščák
34. Ladislav Záboly
35. Ružena Dorčáková

IX.A

1. Pavol Čief
2. Jaroslava Čiefová
3. Anna Čuchranová
4. Marta Daňová
5. Marian Dzurovčín
6. Mariana Dzurovčínová
7. Stanislav Gála
8. Milan Grega
9. Monika Habočíková
10. Peter Homza
11. Ondrej Hromý
12. Anna Hudáková
13. František Kollár
14. Bella L’Huillierová
15. Mária Lukačíková
16. Tibor Pravda
17. Magda Repaská
18. Mária Rizsnyovszká
19. Július Roób
20. Jaroslav Seman
21. Sirobniaková Anna
22. Michal Ščurok
23. Erika Takáčová
24. Anna Trellová
25. Katarína Turyová
26. Ružena Záhorská

IX.B

1. Imrich Alezár
2. Oľga Bujaloboková
3. Viera Čakanová
4. Ján Ďurča
5. Mária Harvanová
6. Anna Chovančíková
7. Peter Kľukovský
8. Ján Kollár
9. Mária Koľveková
10. Emília Kučerová
11. Helena Kupcová
12. Milan Lovich
13. Anna Macková
14. Peter Madár
15. Vladimíra Maščáková
16. Eva Očkajáková
17. Ladislav Rumi
18. Ružena Rybárska
19. Ján Šemrák
20. Nataša Šimková
21. Štefan Šimko
22. Ladislav Spišiak

IX.C

1. Klára Bérešová
2. Katarína Bertová
3. Viera Bertová
4. Ladislav Fecko
5. Peter Forgáč
6. Terézia Fonfárová
7. Jozef Hanudel
8. Zuzana Helemanovská
9. Helena Hlubňová
10. Darina Hurajtová
11. Mária Ištóková
12. František Jusko
13. Alžbeta Keltošová
14. Beáta Kešeláková
15. Igor Klíma
16. Jana Krátkoruká
17. Elena Lukáčiková
18. Mária Mesárošová
19. Mária Nigutová
20. Dušan Rástor
21. Irena Petríková
22. Stanislav Seman
23. Dušan Sopko
24. Ladislav Spišák
25. Dominik Šimon

IX.A

1. Vladimír Bajer
2. Ondrej Balčík
3. Ján Bene
4. Ján Béreš
5. Rudolf Čarný
6. Miroslav Čerep
7. Dezider Farkaš
8. Oľga Furínová
9. Magda Gazdagová
10. Ľudovít Gibas
11. Ľudmila Hanušovská
12. Juraj Helcmanovský
13. František Joska
14. Jozef Kiss
15. Peter Krivda
16. Margita Kováčová
17. Imrich Kovaľ
18. Ľudmila Neubelerová
19. Anna Palfyová
20. Viera Paulišinová
21. Štefan Ottinger
22. Jozef Rendoš
23. Ján Sanislo
24. Viktor Simon
25. Eleonóra Šimáková
26. Margita Štofanová
27. Zuzana Weisová
28. Viera Záhorská
29. Valéria Žembová

IX.B

1. Mária Ambrišková
2. Eva Beňáková
3. Tibor Borovský
4. Juraj Bujalobok
5. Jaroslav Dudrík
6. Viera Durdyová
7. Zoltán Erényi
8. Štefan Farkaš
9. Anna Fatľová
10. Miroslav Hric
11. Božena Hudáková
12. Mária Hudáková
13. Katarína Janáková
14. Melánia Janáková
15. František Jendrek
16. Mária Koňová
17. Peter Lancík
18. Ondrej Lukáč
19. Jozef Martončík
20. Katarína Medvecká
21. Jmelda Pástorová
22. Ján Pazeríni
23. Ladislav Safko
24. Peter Szabó
25. Drahomíra Šestáková
26. Pavel Šlechta
27. Attila Töczik
28. Štefan Tury
29. Ján Žitvai

IX.A

1. Peter Alezár
2. Terezia Ambrišková
3. Milan Běhunčík
4. Božena Bendisová
5. Peter Bene
6. Eva Čellarová
7. Anton Forrai
8. Viera Filčaková
9. Gabriela Gavláková
10. Ľudovít Gál
11. Marián Galovič
12. Agáta Horáková
13. Štefan Horvath
14. Ladislav Kadlec
15. Marian Kešelák
16. Ladislav Kováč
17. Jana Kyseľová
18. Eva Lechmanová
19. Jaroslav Macko
20. Mária Muliková
21. Mikuláš Oberle
22. Pavel Pataky
23. Helena Perhačová
24. Viera Urbanová
25. Erika Sopková
26. Helena Šimková
27. Peter Šmída
28. Helena Šulanová
29. Viera Medviďová

IX.B

1. Jozef Eďut
2. Marcel Fecko
3. Oľga Gregová
4. Vlasta Gregová
5. Peter Grula
6. Adriana Hudáková
7. Štefan Chovančík
8. Ľudmila Jankuláková
9. Štefan Jordán
10. Marcela Juřenová
11. Eva Keltošová
12. Nikola Kibritov
13. Viera Kmeťová
14. Anna Kollárová
15. Ján Kurimský
16. Mária Mesárošová
17. Peter Murtin
18. Hedviga Nezvalová
19. Marta Nigutová
20. Jozef Onderko
21. Štefan Pastorek
22. Lýdia Pohánková
23. Gejza Rossenberg
24. Anna Slancová
25. Attila Szalontay
26. Eva Škojecová
27. Viera Škriputová
28. Ladislav Železník
29. Tomáš Rožek

IX.C

1. Mária Bérešová
2. Marta Bertová
3. Ľudovit Bokor
4. Magda Dolyaková
5. Dušan Dudrík
6. Dana Forraiová
7. Ján Gajdoš
8. Pavol Gergeľ
9. Michal Ivanko
10. Zuzana Kerekešová
11. Helena Kočišová
12. Nataša Korinková
13. Ján Koľvek
14. Lívia Kováčová
15. Anna Majorošová
16. Alžbeta Mésarošová
17. Jolana Mésarošová
18. Emil Olexák
19. Ján Pancurák
20. Pavol Pástor
21. Peter Pavelčák
22. Jozef Petrík
23. Eva Repaská
24. Mária Rumiová
25. Miroslav Ruščák
26. Anton Sedlák
27. Viera Tindurová
28. Tomáš Tomaško
29. Helena Zajacová
30. Ľudmila Zbihlejová
31. Dušan Zeleňák

IX.A

1. Mária Almášiová
2. Vladimír Balint
3. Katarína Červeňová
4. Darina Čižmárová
5. Vladimír Čuchran
6. Marta Dorová
7. Pavol Dunák
8. Erika Eibenová
9. Ľudmila Foraiová
10. Edita Hanusková
11. Helena Kopiliaková
12. Milan Krivda
13. Jaromíra Kružíková
14. Pavol Matulay
15. Anna Maťašovská
16. Eduard Mička
17. Magda Oberleová
18. Mária Pančišinová
19. Margita Sedlačková
20. Peter Schűtz
21. Marta Uherová
22. Eva Vargová
23. Gabriela Žitvaiová

IX.B

1. Mária Bačová
2. Marian Balický
3. Jana Bendisová
4. Anna Borovská
5. Peter Braxatoris
6. Dušan Čakan
7. Nataša Čikarevová
8. Alica Géciová
9. Mária Géciová
10. Soňa Horvátová
11. Eva Hovanová
12. Štefan Juhas
13. Karol Kovaľ
14. Ján Kurimský
15. František Majoroš
16. Viera Očkajáková
17. Ladislav Rybársky
18. Oldřich Sklenár
19. Zita Trstianská
20. Vladimír Tlučko
21. Ladislav Túr

IX.C

1. Peter Barinka
2. Mária Čechová
3. Dana Čižmárová
4. Ľubica Durdyová
5. Mária Gibasová
6. Dagmar Gromová
7. Zuzana Filadelfiová
8. Ľudmila Homzová
9. Milena Hricová
10. Mária Hurajtová
11. Anna Ivanková
12. František Koľvek
13. Rudolf Lasák
14. Jozef Lenárd
15. Oľga Ligošová
16. Edita Ludrovská
17. Peter Popovič
18. Peter Szabó
19. Gabriela Spišáková
20. Peter Staroň
21. Pavel Štark
22. Ondrej Tkáčik
23. Peter Wolf
24. Katarína Vilčeková

IX.A

1. Veronika Bačová
2. Ivan Bujalobok
3. Viera Čupková
4. Anna Forgáčová
5. Soňa Gašparová
6. František Havrila
7. Jozef Hric
8. František Husvár
9. Viera Chvojková
10. Tibor Joska
11. Mária Kalinová
12. Marianna Keltošová
13. Eva Kövendyová
14. Štefan Krivda
15. Beáta Kubínová
16. Veronika Machničová
17. Mária Makulová
18. Vladimír Medvecký
19. Vladimír Molnár
20. Vojtech Németh
21. Eva Pancuráková
22. Ján Safko
23. Ján Sakáč
24. Mária Ščuroková
25. Miroslav Trávniček
26. Alžbeta Urbanová
27. Soňa Zajacová
28. Anna Zápachová

IX.B

1. Vladislav Berta
2. Marian Braxatoris
3. Viera Čečková
4. Juraj Danko
5. Eva Fatulová
6. Gabriela Fortuníková
7. Zdena Gondová
8. Helena Hovanová
9. Beáta Hurajtová
10. Magdaléna Chovančíková
11. Pavol Ivanko
12. Milan Jalč
13. Róbert Juhas
14. Margita Kardošincová
15. Eva Kmeťová
16. Juraj Kux
17. Milan Margitan
18. Jozef Oberle
19. Ľuboš štelcl
20. Peter Tobák
21. Vojtech Vandlík
22. Irena Večeřová
23. Anna Zádorová
24. Oľga Zeleňáková
25. Zoltán Zampák
26. Eva Žigová

IX.C

1. Anna Bajerová
2. Anton Beňa
3. Eva Gálová
4. Peter Harakály
5. Andrea Hornáčková
6. Eduard Horvát
7. Ferdinand Ištván
8. Peter Kalináč
9. František Kolácia
10. Július Kovalčík
11. Jana Lengyelová
12. Ján Lipták
13. Vladimír Malinovský
14. Eva Maščáková
15. Jozef Maťašovský
16. Mária Neubellerová
17. Peter Pazeríni
18. Mária Pohanková
19. Mária Sčensná
20. Gabriel Štark
21. Alžbeta Štofanová
22. Júlia Tamplová
23. Štefan Teliščák
24. Irena Tomášová
25. Dušan Valko
26. Ladislav Varga
27. Iveta Železníková

IX.A

1. Anna Bartošová
2. Tatiana Bučková
3. Anna Brejdová
4. Henrieta Farkašovská
5. Monika Forraiová
6. Milan Francan
7. Tibor Gazdag
8. Valéria Habočíková
9. Eva Horváthová
10. Anton Hreha
11. Marian Keleman
12. Eva Koľveková
13. Jana Lazarová
14. Ján Labaj
15. Katarína Leščinská
16. Valéria Lengyelová
17. Ladislav Martoník
18. Jaroslav Mička
19. Tibor Palečko
20. Gabriela Semanová
21. Zdena Skálová
22. Eugen Škody
23. Estera Škojecová
24. Jozef Vrba

IX.B

1. Pavol Barinka
2. Jarmila Durdyová
3. Elena Gondová
4. Katarína Ivanková
5. Jozef Janek
6. Eva Kolbiková
7. Eleonóra Krupová
8. Margita Kučerová
9. Mária Liptáková
10. Jana Magulová
11. Magdaléna Mokrá
12. Alena Mrázová
13. Gabriela Oravcová
14. Mária Pástorová
15. Gizela Pudleinerová
16. Štefánia Pudleinerová
17. Jozef Richnavský
18. Helena Salajová
19. Juraj Szabó
20. Jaroslav Tomáš
21. Čaba Töczik
22. Mojmír Večeřa

IX.C

1. Jolana Bendulová
2. Justín Čief
3. Eva Forraiová
4. Ján Gmitra
5. Anna Chachaľáková
6. Karol Ištván
7. Darina Karková
8. Elena Klisenbauerová
9. Mária Králová
10. Milan Lancík
11. Ľubica Lešková
12. Peter Magyar
13. Oľga Matulayová
14. Viktor Mihálek
15. Milena Moňoková
16. Eugen Pitoňák
17. Oľga Remiášová
18. Jozef Rudik
19. Mária Slivková
20. Naďa Svobodová
21. Ľubor Tatranský
22. Ľubomír Trávníček
23. Vladimír Turzák
24. Viera Varechová

IX.A

1. Bibiana Baľová
2. Helena Bartošová
3. Štefan Bendula
4. Peter Bikki
5. Eva Brejdová
6. Igor Hanzel
7. Vladimír Horňák
8. Zlatica Hlavatá
9. Jozef Huth
10. Dušan Hykš
11. Jozef Jankulák
12. Miroslav Korinek
13. Daniela Köverová
14. Ladislav Marga
15. Juraj Martoník
16. Zlatica Martonová
17. Anna Matisová
18. Mária Molnárová
19. Miroslav Moňok
20. Imrich Olajoš
21. Peter Pancák
22. Monika Poprocká
23. Mária Šlechtová
24. Jana Lešková

IX.B

1. Štefan Bakšay
2. Katarína Beneová
3. Anna Bodnárová
4. Pavel Bratský
5. Peter Bucko
6. Karol Buday
7. Miroslav Davidovič
8. Alena Fatulová
9. Mária Fecková
10. Vincent Forrai
11. Milan Gjabel
12. Milan Gmitra
13. Magda Horňáková
14. Zuzana Kapušiová
15. Július Kavečanský
16. Tomáš Lajoš
17. Štefan Lengyel
18. Miroslav Marcin
19. Dorota Molnárová
20. Helena Muliková
21. Štefan Pahulyi
22. Juraj Petrík
23. Nataša Popivčáková
24. Peter Richnavský
25. Viliam Špánik
26. Valéria Verebová

IX.C

1. Judita Baloghová
2. Iveta Bandurová
3. Gabriela Bednáršková
4. Jaroslav Benč
5. Nataša Bodnárová
6. Ľubomíra Fecková
7. Štefan Felber
8. Ondrej Forraš
9. Dagmar Gajdošová
10. Vincent Gresšák
11. Jozef Harakály
12. Zuzana Juríková
13. Jaroslav Kažimír
14. Soňa Kmeťová
15. Viera Kollárová
16. Ladislav Korbel
17. Helena Lasáková
18. Tamara Mičolová
19. Miroslav Pravda
20. Peter Rick
21. Mária Sopková
22. Magdaléna Šeböková
23. Viera Šimočková
24. Jozef Vojta
25. Peter Záhumenský
26. Nataša Železníková

IX.A

1. Jaroslav Bača
2. Štefan Baran
3. Iveta Durkothová
4. Erika Ďurčová
5. Kristína Ferraiová
6. Gabriela Heszterenyiová
7. Tatiana Hriczová
8. Miroslav Jacik
9. Jana Jeleňová
10. Vladimír Kaľata
11. Štefan Kentoš
12. Magdaléna Knapíková
13. Peter Krakovský
14. Gabriela Köverová
15. Pavol Lacko
16. Katarína Libová
17. Rudolf Macho
18. Milada Maščáková
19. Eva Matisová
20. Jarmila Miháleková
21. Štefan Molnár
22. Tatiana Sabová
23. Eva Smatanová
24. Boris Svoboda
25. Stanislav Šivec
26. Robert Štefanik
27. Jaroslav Zádora
28. Pavol Záhumenský

IX.B

1. Eva Bartušová
2. Júlia Bérešová
3. Marta Bodnárová
4. Gabriel Buday
5. Erika Filipovská
6. Pavol Hamerlik
7. Gejza Havrilla
8. Daniela Cholpová
9. Ondrej Jestrebský
10. Ondrej Kapuši
11. Vladimír Kuca
12. Ladislav Kudla
13. Ľubomír Mačanga
14. Ivan Maťúš
15. Miroslav Meňhart
16. Jpzef Mikluš
17. Darina Mudráková
18. Ľudmila Pavlíková
19. Eva Rovňáková
20. Štefan Šoltész
21. Ondrej Šoffa
22. Iveta Tibenská
23. Helena Vraštiaková
24. Ivan Mrva

IX.C

1. Jana Andrašková
2. Ľubica Béniová
3. Marián Čorej
4. Gabriela Čundelíková
5. Karol Filčák
6. Iveta Grilliová
7. Emília Kollárová
8. Vladimír Kopiliak
9. Robert Kerekeš
10. Eva Kurucová
11. Jaroslav Liška
12. Erika Maščáková
13. František Milkovič
14. Alžbeta Nováková
15. Julián Pastér
16. Peter Papivčák
17. Jolana Semanová
18. Monika Simanová
19. Milan Suchánek
20. Anna Šestáková
21. Eduard Šimačko
22. Gabriel Šlárko
23. Gabriel Tobák
24. Jarmila Tóthová
25. Peter Túr
26. Dana Zápachová
27. Eva Pastoreková

IX.A

1. Viktória Baltészová
2. Ján Bokor
3. Iveta Bullová
4. Ján Čižmár
5. Andrea Hojerová
6. Valéria Jámborová
7. Judita Jantošovičová
8. Jozef Juričák
9. Stanislav Kaščák
10. Eva Kováčová
11. Peter Kováč
12. Jozef Lipták
13. Magda Michalčáková
14. Teodor Paul
15. František Petrík
16. Arnošt Rangl
17. Jolana Rudíková
18. Marta Sabolová
19. Iveta Sedláková
20. Gabriela Sopková
21. Ľuboš Srpoň
22. Adriana Šimková
23. Helena Šípošová
24. Katarína Šutiová
25. Miroslav Vala
26. Iveta Valkovičová
27. Vladimír Volčko

IX.B

1. Dara Bačová
2. Nataša Baľová
3. Oliver Barinka
4. Blarka Beniová
5. Jozef Borzecký
6. Vladimír Čupka
7. Erika Figľarová
8. Igor Filčák
9. Štefan Franko
10. Elena Gergeľová
11. Mária Hloczová
12. Katarína Hrehová
13. Edita Cholpová
14. Marta Jalčová
15. Pavol Janča
16. Július Kardošinec
17. Dana Lechmanová
18. Jaroslav Líška
19. Jana Majerníková
20. Ján Maršalko
21. Dušan Martinásek
22. Danica Nová
23. Oľga Piptová
24. Jarmila Rosenbergová
25. Helena Suchaneková
26. Roman Štelcl

IX.C

1. Emília Bačová
2. Iveta Bačová
3. Július Bodnár
4. Peter Bohovic
5. Ján Dudáš
6. Gabriela Forraiová
7. Helena Grundziová
8. Silvia Heszterényiová
9. Vincent Jabcon
10. Marián Jokeľ
11. Gabriela Juhászová
12. Peter Kakuloš
13. Karol Kaľavský
14. Juraj Lukovič
15. Ľuboslava Ňarjašová
16. Irena Oslancová
17. Gabriela Pastrnáková
18. Dagmar Remiašová
19. Karol Repaský
20. Jana Rokytová
21. Darina Sedláková
22. Jana Stašiová
23. Eva Tobáková
24. Milan Truben
25. Jarmila Tuptová
26. Ján Vavrek
27. Tibor Žigrai

IX.D

1. Beata Balická
2. Soňa Balounová
3. Ladislav Bujnovský
4. Vladimír Golitko
5. Jana Holubová
6. Zdenko Horňák
7. Ján Hurajt
8. Ján Juhás
9. Zoltán Kanász
10. Peter Kočík
11. Pavol Lukáč
12. Perla Madarassyová
13. František Moňok
14. Erika Nagyová
15. Ondrej Novák
16. Jozef Pelák
17. Viera Petrtýlová
18. Ján Rácz
19. Anna Semanová
20. Vladimír Tibenský
21. Ľuboš Valkošák
22. Gabriel Varga
23. Božena Vojtušáková

IX.A

1. Marta Bartošová
2. Erika Bikkiová
3. Miroslav Bernát
4. Vlastimil Bodák
5. Ladislav Domanič
6. Monika Filčáková
7. Dušan Fortuna
8. Miroslav Fortunik
9. Janka Frigová
10. Gabriel Gajdoš
11. Peter Gonda
12. Vojtech Illéš
13. Dana Komlová
14. Miroslav Koľvek
15. Danuša Králiková
16. Martin Král
17. Eva Kuchárová
18. Eva Oravcová
19. Emil Remiáš
20. Kamila Rendošová
21. Jozef Švec
22. Gabriela Vasiľová

IX.B

1. Dušan Adamik
2. Eva Adamová
3. Marcela Bodnárová
4. Dušan Buday
5. Ondrej Cibuľa
6. Gabriela Dubovská
7. Zuzana Furárová
8. Eva Horňáková
9. Ondrej Hovan
10. Tibor Iglódy
11. Slávka Kapitančíková
12. Igor Kišiday
13. Monika Kollárová
14. Ľuboslava Krempová
15. Iveta Mlynáriková
16. Jarmila Modráková
17. Milan Mravec
18. Michal Olajoš
19. Dušan Olejník
20. Renáta Rusňáková
21. Iveta Stašiová
22. Michal Šoltész
23. Vladimír Tysz
24. Dana Valová

IX.C

1. Gabriel Bačinský
2. Štefan Balint
3. Jozef Bendis
4. Ivan Bohovic
5. Iveta Čulková
6. Milan Fatula
7. Kamil Franko
8. Tibor Huth
9. René Ivančo
10. Milan Kavečanský
11. Iveta Kavuličová
12. Iveta Kováčová
13. Pavol Lakatoš
14. Vlasta Lukáčová
15. Alena MAňová
16. Peter Michalík
17. Jarnila Nišponská
18. Anna Peláková
19. Karol Poliačik
20. Imrich Rácz
21. František Sabol
22. Gabriel Sučik
23. Peter Šoffa

IX.D

1. Silvia Buranovská
 2. Matej Deák
 3. Marta Forraiová
 4. Peter Glos
 5. Rastislav Háber
 6. Juraj Hanzel
 7. Silvia Horváthová
 8. Michal Chachaľák
 9. Eva Kováčová
 10. Mária Kovácsová
 11. Dana Kulmanová
 12. Magda Madarassyová
 13. Henrich Maščák
 14. Ľudmila Petríková
 15. Dana Pučková
 16. Ľubica Romančáková
 17. Soňa Rošková
 18. Erika Rožeková
 19. František Skála
 20. Ivan Storinský
 21. Tibor Štark
 22. Darina Tlučková
 23. Dušan Tomaškovič
 24. Anastázia Tresová
 25. Peter Vida

IX.E

1. Dana Adamčeková
2. Jana Boldišová
3. Jaroslav Capulič
4. Monika Červenková
5. Erika Fecková
6. Jarmila Fuseková
7. Peter Jamnický
8. Eva Kállaiová
9. Katarína Kazaiová
10. Marko Madžo
11. Zlatica Kušnírová
12. Viera Matejová
13. Ondrej Polák
14. Martin Porubiak
15. Marcel Rigda
16. Eva Sedláková
17. Emília Stančíková
18. Gabriela Šenítková
19. Martin Šesták
20. Jana Štuňová
21. Eva Tomisová
22. Juraj Vaňo
23. Rastislav Večerka
24. Róbert Zverin
25. Štefan Mika
26. Alfréd Jendrál

IX.F

1. Róbert Ádám
2. Ľuboš Antolík
3. Dagmar Behinová
4. Štefan Bernát
5. Jozef Čarny
6. Júlia Čížeková
7. Vladimír Čverha
8. Judita Ďurišová
9. Štefan Hatala
10. Zuzana Kováčiková
11. Peter Lopuchovský
12. Darina Mihaliková
13. Milada Mihálková
14. Miroslav Miškolczy
15. Ondrej Nižník
16. Zlata Peterčáková
17. Michal Petrik
18. Mária Sinčáková
19. Anna Szmreková
20. Dana Sokolovská
21. Gabriela Trojčáková
22. Mária Turlíková
23. Sidónia Žembéryová

IX.A

1. Eva Barbaričová
2. Otília Benderová
3. Mária Gmitrová
4. Stanislav Hajduk
5. Viera Kadlecová
6. Tibor Kočík
7. Igor Korbel
8. Ivan Králik
9. Marián Lalkovič
10. Alexander Leca
11. Zuzana Mereiderová
12. Slavomíra Miková
13. Mária Mitrová
14. Miroslav Palko
15. Marcela Ricková
16. Eva Sokolová
17. Zoltán Spanyik
18. Peter Steňko
19. Iveta Stríčiková
20. Gabriela Šafránková
21. Ivan Šmelko
22. Milan Tobák
23. Darina Tuptová
24. Viera Zápachová
25. Peter Zeleňák
26. Peter Fehér

IX.B

1. Monika Bačová
2. Iveta Baksayová
3. Karol Bartoš
4. Vojtech Bernáth
5. Marián Biroš
6. Vojtech Bordáš
7. Dušan Drobňák
8. Katarína Forraiová
9. Adrian Gjabel
10. Ivan Choroš
11. Peter Kentoš
12. Igor Lazar
13. Jozef Lazar
14. Igor Nový
15. Ľudmila Pavlovská
16. Oľga Petrtýlová
17. Eva Pichaničová
18. Eva Sabolová
19. Eva Slancová
20. Marián Skyba
21. Jana Šárošiová
22. Zuzana Špaková
23. Peter Šramatý
24. Dana Štefanová
25. Ladislav Török
26. Jolana Vrbová
27. Jana Jalčová

IX.C

1. Dana Adamíková
2. Michal Bogucký
3. Peter Bodnár
4. Igor Farkaš
5. Milan Forrai
6. Marián Greššák
7. Ondrej Grundzi
8. Jolana Homoľová
9. Ladislav Heszterenyi
10. Slavomír Chmiel
11. Peter Jabcon
12. Arpad Kanász
13. Pavol Kastella
14. Dušan Kavečanský
15. Beáta Kmecová
16. Jana Marcinková
17. Eva Matysová
18. Táňa Nišponská
19. Eva Némethová
20. Ľudmila Ondečková
21. Dana Peláková
22. Silvia Pudleinerová
23. Natália Romanová
24. Pavol Sklenár
25. Vlasta Sisáková
26. Šarlota Szalontayová
27. Dana Štecová
28. Jaroslav Varecha
29. Ondrej Vojta
30. Ondrej Vraštiak
31. František Zádora

IX.A

1. Slávka Beniová
2. Vladimír Gavrecký
3. Xénia Gubeková
4. Gabriela Hanková
5. Milan Hanušovský
6. Miloslav Kavečanský
7. Peter Kopiliak
8. Ján Kováč
9. Darina Kováčová
10. Vladimír Liško
11. Ľubica Majerníková
12. Dušan Marga
13. Jaroslav Matoušek
14. Peter Ondruš
15. František Pancák
16. Vladimír Rick
17. Regina Smiešková
18. Juraj Sroka
19. Iveta Ščerbáková
20. Alexander Šipoš
21. Richard Theiner
22. František Tóth
23. Marta Tóthová
24. František Vavrek

IX.B

1. Marietta Betušová
2. Milan Bodnár
3. Iveta Borzecká
4. Róbert Fábrik
5. Andrej Felber
6. Eva Floreková
7. Dušan Gonda
8. Stanislav Harvan
9. Alena Hricová
10. Ľubomír Ignác
11. Jaroslav Jacík
12. Jaroslav Janča
13. Martin Lipták
14. Martin Líška
15. Ladislav Madarassy
16. František Nevelös
17. Viliam Pudleiner
18. Miroslav Sedlák
19. Slávka Šivecová
20. Ján Šmiga
21. Ľubomír Švajlen
22. Iveta Vargová
23. Júlia Večeřová
24. Jana Vrbová

IX.C

1. Peter Adamov
2. František Bačo
3. Róbert Baloun
4. Agnesa Barnová
5. Peter Bednárik
6. Róbert Bielický
7. Alena Čulková
8. Štefan Farkaš
9. Štefan Gažovský
10. Gabriela Géciová
11. Dušan Hanušovský
12. Tibor Illéš
13. Dušan Kentoš
14. Eva Kováčová
15. Veronika Kubalová
16. Peter Novák
17. Rastislav Skaloš
18. Roman Srpoň
19. Eugénia Szladíková
20. Dušan Szalontay
21. Dagmar Szottová
22. Edita Šramková
23. Štefan Tamássy
24. Rastislav Vrabec
25. Miroslav Žampák

IX.A

1. Darina Adamíková
2. Klaudia Baltészová
3. Ildikó Buchnerová
4. Kveta Doľáková
5. Soňa Fabriková
6. Juraj Furár
7. Mária Grundziová
8. Helena Harvanová
9. Peter Iglódy
10. Marian Kulík
11. Rudolf Kulman
12. Jana Ľachová
13. Gabriela Lobodovská
14. Jozef Marčák
15. Iveta Matysová
16. Igor Sučik
17. Miroslav Susa
18. Alexander Szaniszló
19. Peter Špak
20. Renata Šramatá
21. Eva Tabačková
22. Ján Tellinger
23. Viera Tirpáková
24. Dušan Truben
25. Eva Urbanová
26. Soňa Zuzulová
27. Marcela Martončíková

IX.B

1. Marián Cimbala
2. František Čech
3. Beáta Človečková
4. Eva Domaničová
5. Ctibor Florek
6. Jarmila Grejtáková
7. Jana Hložeková
8. Beáta Hoľanová
9. Jana Hrehová
10. Rudolf Hužvár
11. Anna Cholpová
12. Jana Kalinová
13. Ján Kolcún
14. Iveta Králiková
15. František Kriviansky
16. Peter Kunik
17. Gabriel Lengyel
18. František Ličko
19. Peter Maňo
20. Beáta Miczáková
21. Mária Mosejová
22. Ľubomír Palko
23. Ľuboš Potonice
24. Mária Putanková
25. Karol Roman
26. Peter Sokol
27. Miroslav Šárosi
28. Iveta Žigraiová

IX. ročník

1. Monika Bertová
2. Igor Bodnár
3. Beáta Bordášová
4. Milan Borzecký
5. Jana Bujnovská
6. Ladislav Csehy
7. Peter Durkoth
8. Juraj Gmitro
9. Tibor Greššák
10. Viera Halászová
11. Jaroslava Hanušovská
12. Dušan Jalč
13. Miroslav Jalč
14. Peter Juščák
15. Viera Kapuríková
16. Monika Kováčová
17. Tibor Kováč
18. Eva Kulmanová
19. Miroslav Ľach
20. Július Matys
21. Alena Mesarčová
22. Ľubica Molnárová
23. Vlasta Nalevanková
24. Monika Uigutová
25. Viera Onderková
26. Eva Onderková
27. Miroslav Paucurák
28. Peter Romančák
29. Terézia Romanová
30. Peter Sabol
31. Peter Sárka
32. Ivan Šafránko
33. Anton Švajlen
34. Marcela Tuptová
35. Viera Valová

IX.A

1. Ivan Bačinský
2. Ján Buday
3. Juraj Čifák
4. Ladislav Dolyár
5. Milan Fecko
6. Eva Hoczová
7. Jana Hrončeková
8. Ružena Kapušiová
9. Silvia Klincková
10. Marián Kolcún
11. Iveta Kostková
12. Marián Macej
13. Miroslav Martončík
14. Andrea Pavlovská
15. Stanislav Perhač
16. Ingrid Pichlerová
17. Katarína Poprocká
18. Viera Požgaiová
19. Alena Sedláková
20. Peter Škody
21. Slávka Tóthová

IX.B

1. Gabriela Baloghová
2. Jaroslava Belušková
3. Alexander Buday
4. Patrik Bielický
5. Nataša Dančová
6. Iveta Hanušovská
7. Monika Juščáková
8. Jarmila Kavečanská
9. Juraj Kmec
10. Gejza Kollár
11. Silvia Lukáčová
12. Anton Mlynárik
13. Martin Mráz
14. Ingrid Pástorová
15. Andrea Pleščáková
16. Ivan Poliačik
17. Richard Roško
18. Peter Rúfus
19. Pavel Sopko
20. Zuzana Spišáková
21. Helena Štofková
22. Vilma Tomaškovičová

IX. ročník

1. Juraj Barbarič
2. Jaroslav Dančo
3. Slávka Haľamová
4. Gabriel Hudák
5. Ján Hudák
6. Mária Ileninová
7. Peter Ivančo
8. Jarmila Kočíková
9. Erika Lewandowská
10. Miroslav Marušin
11. Iveta Petrášová
12. Miroslav Rosenberg
13. František Seman
14. Róbert Szladik
15. Andrea Šűttiová
16. Erika Tkáčová
17. Alena Trabalíková
18. Matej Vaško
19. Iveta Vojteková
20. Dagmar Dolyáková

VIII.A

1. Iveta Balocká
2. Jozef Beluško
3. Ľubomír Borodáč
4. Katarína Čitbajová
5. Renáta Človečková
6. Emília Gajdošová
7. Štefan Hanušovský
8. Róbert Harakaly
9. Daniela Hrončeková
10. Andrea Jarošová
11. Peter Kalanin
12. Kvetoslava Kanská
13. Anna Kozlíková
14. Martin Milota
15. Ľubomíra Nalevanková
16. Jolana Nigutová
17. Peter Nigut
18. Martin Obšitník
19. Janette Ocelíková
20. Viktor Slávik
21. Henrieta Sučiková
22. Bibiana Škojecová
23. Marek Šuľa
24. Peter Tabačko
25. Silvia Theinerová
26. Juraj Tupta
27. Elena Vandrová
28. Ľuboš Varga
29. Iveta Viteková

VIII.B

1. Alexander Áron
2. Iveta Berdisová
3. Tomáš Berta
4. Barbara Bielická
5. Jozef Dolyák
6. Igor Floch
7. Soňa Gažiová
8. Peter Harvan
9. Štefan Hanušovský
10. Ondrej Hudák
11. Mária Jalčová
12. Renáta Klubertová
13. Otto Knotek
14. Gabriela Kolcunová
15. Jana Kučmašová
16. Michal Kvitkovský
17. Anna Miklušová
18. Darina Modráková
19. Erika Mosejová
20. Zuzana Pichaničová
21. Ján Prezbruch
22. František Rendoš
23. Milan Sielnik
24. Alžbeta Šidelková
25. Milan Šemrák
26. Ján Tabačko
27. Jana Tkáčová
28. Zuzana Tkáčová
29. Gabriela Tresová
30. Andrea Turčanová

VIII.A

1. Zuzana Baňárová
2. Mária Bertová
3. Dušan Grundzi
4. Beáta Heveriová
5. Valéria Hudáková
6. Adrián Ilko
7. Soňa Juřenová
8. Milan Juščák
9. Ján Kapurík
10. Róbert Kissi
11. Róbert Knotek
12. Martin Kočiš
13. Emília Kováčová
14. Peter Lukáč
15. Melánia Lukáčiková
16. Monika Lukáčiková
17. Mária Lukáčová
18. Jarmila Maňová
19. Ján Marjak
20. Marián Martončík
21. Martin Mati
22. Judita Nalevánková
23. Róbert Nigut
24. Martina Pajeďová
25. Anna Pipolyová
26. Róbert Pomietlo
27. Aurel Popčák
28. Mária Richnavská
29. Daniela Susová
30. Jana Sýkorová
31. Peter Štec
32. Róbert Šváb

VIII.B

1. Herbert Baláž
2. Alena Dolyaková
3. Ladislav Ficeri
4. Miroslav Gančár
5. Gabriela Hanušovská
6. Marek Hanušovský
7. Peter Choroš
8. Jana Ivanová
9. Milan Komoráš
10. Alena Kovalčinová
11. Kristína Kristiánová
12. Emil Kuba
13. František Lengyel
14. Ingrid Lučanská
15. Andrea Lukáčiková
16. Marcela Margecanská
17. Jozef Medvec
18. Jana Mitrová
19. Marek Nalevanko
20. František Onderko
21. Anna Oravcová
22. Martin Petruška
23. Maroš Pudelský
24. Róbert Rimský
25. Monika Schűrgerová
26. Dana Sinčáková
27. Peter Skála
28. Peter Šafranko
29. Jozef Šemrák
30. Martin Tresa
31. Monika Túrová

VIII.A

1. Martin Andrašovský
2. Erika Bazárová
3. Marek Ďabolko
4. Ján Hanušovský
5. Adela Hudáková
6. Zuzana Kalmárová
7. Milan Kozlík
8. Dušana Lenártová
9. Miloš Lukáčik
10. Jana Maňová
11. Erika Mikitová
12. Gabriela Mulíková
13. Daniel Perháč
14. Marcela Pomietlová
15. Viera Riňáková
16. Slávka Salová
17. Petra Skalická
18. Ľudmila Sýkorová
19. Zuzana Šidelková
20. Marek Šemrák
21. Peter Šuľa
22. František Urban
23. Martin Urban
24. Radoslav Tóth
25. Roland Varga

VIII.B

1. František Dzurenda
2. Agáta Gajdošová
3. Anna Gmitrová
4. Ján Halász
5. Ľubomír Hanušovský
6. Juraj Havriš
7. Slavomíra Hudáková
8. Veronika Hudáková
9. Ernest Hurta
10. Martina Jendreková
11. Jaroslav Kolbasa
12. Helga Kurayová
13. Branislav Kuruc
14. Alena Macejová
15. Ingrid Marenčinová
16. Annamária Mihoková
17. Slávka Mosejová
18. Peter Mráz
19. Iveta Nalevanková
20. Jozef Senčák
21. Iveta Sepešiová
22. Stanislav Soľár
23. Katarína Šlampová
24. Jozef Trabalík
25. Jana Záriková

VIII.A

1. Marián Bačo
2. Eva Bertová
3. Juraj Bobák
4. Beáta Borzecká
5. Ján Brém
6. Mária Človečková
7. Renáta Čorbová
8. Helena Drábiková
9. Andrea Hakavá
10. Martina Hatoková
11. Ján Holub
12. Dana Ilavská
13. Tatiana Jalčová
14. Zuzana Kissiová
15. Peter Kolcsár
16. Radek Macháň
17. Renáta Matysová
18. Silvia Martinásková
19. Peter Nalevanko
20. Július Pipoly
21. Tatiana Poláková
22. Peter Sarosi
23. Martin Šofranko
24. Marek Urban
25. Jana Vavreková

VIII.B

1. Mária Gondoľová
2. Pavol Kalanin
3. Ladislav Kostka
4. Anna Kováčová
5. Ján Kovalčin
6. Jozef Kovalčin
7. Miroslav Kupec
8. Ján Laczko
9. Angelika Lenarthová
10. Alena Ličková
11. Marta Lukačiková
12. Ondrej Lukačik
13. Zlatica Machajová
14. Miroslav Matoušek
15. Marta Mervová
16. Jozef Mihok
17. Radovan Mlynárik
18. Alena Mlynarčíková
19. Jaroslava Nigutová
20. Monika NIgutová
21. Magdaléna Nišponská
22. Peter Onderko
23. Iveta Spišáková
24. Martin Susa
25. František Tóth
26. Mária Vojtušáková
27. Nicole Záriková

VIII.C

1. Martin Banský
2. Viliam Burtovský
3. Peter Čintala
4. Martin Derner
5. Róbert Dahányos
6. Rastislav Dudič
7. Stanislav Fabík
8. Ľuboš Jura
9. Michal Karas
10. Dušan Kažimír
11. Marek Kovács
12. Erik Kušnír
13. Jozef Líška
14. Marcel Marjak
15. Štefan Michalčák
16. Miroslav Mosej
17. Martin Nendza
18. Peter Ocelík
19. Peter Papcun
20. Ľubomír Pristáš
21. Martin Rokyta
22. Róbert Sadiv
23. Ondrej Smola
24. Jiři Sušila
25. Martin Šarvanec
26. Juraj Šuraň

VIII.A

1. Monika Barbuľáková
2. Mária Belušková
3. Róbert Berzéty
4. Karin Bruncíková
5. Marcel Boháč
6. Agáta Človečková
7. Ladislav Dunajský
8. Božena Fujdiarová
9. Paulína Gerdová
10. Daniela Gordanová
11. Marián Hanušovský
12. Anna Harvanová
13. Františka Hatoková
14. Oľga Horváthová
15. Stela Hudáková
16. Marián Choha
17. Margita Juščáková
18. Róbert Kolcún
19. Angela Mikitová
20. Alfréd Pollák
21. Erik Remiáš
22. Peter Rendoš
23. Renáta Rendošová
24. Jaroslav Soľár
25. Roman Stavrovský
26. Ján Štiavnický
27. Maroš Tomko
28. Peter Vološiny

VIII.B

1. Andrea Cifrová
2. Pavol Gavrecký
3. Martin Kluch
4. Adriana Kollárová
5. Michal Kopaničák
6. Peter Kováč
7. Bibiána Krupová
8. Marcela Křížová
9. Ľubomír Lenárt
10. Andrea Magyarová
11. Stanislav Mališ
12. Beáta Martončíková
13. Marcela Mihóková
14. Vladimír Mikita
15. Michal Pješčák
16. Zuzana Potocká
17. Peter Prokop
18. Gabriela Sabolová
19. Nikoleta Sadovská
20. Karin Stircingerová
21. Katarína Sýkorová
22. Jana Šafranková
23. Martin Šároši
24. Peter Šemrák
25. Martin Šutlák
26. Oskár Túr
27. Róbert Varga
28. Silvia Vikarová
29. Zuzana Křenková

VIII.C

1. Richard Áron
2. Peter Baran
3. Marek Bobaľ
4. Peter Burtovský
5. Róbert Eliáš
6. Roman Feťko
7. Juraj Fürster
8. Richard Gergeľ
9. Ján Kallok
10. Ján Lukáčik
11. Richard Macháč
12. Jozef Medvecký
13. Tibor Našta
14. Marek Nendza
15. Igor Petruška
16. Rastislav Soták
17. Jaroslav Štefanec
18. Mikuláš Vašš
19. Boris Žuffa

VIII.A

1. Radovan Balčík
2. Ľubomíra Baranová
3. Róbert Ďurča
4. Róbert Dzurilla
5. Klaudia Frenáková
6. Anna Gerdová
7. Katarína Hanušovská
8. Darius Hatok
9. Miloš Hudák
10. Róbert Ides
11. Janette Kachmanová
12. Ondrej Kallok
13. Ján Kiss
14. Anna Kováčová
15. Erika Kovalčinová
16. Renáta Králiková
17. Libor Kuchár
18. Marek Kuruc
19. Maroš Magura
20. Marcela Mervová
21. Zuzana Miková
22. Zuzana Pavljuková
23. Renáta Pokutová
24. Richard Šimon

VIII.B

1. Jana Karková
2. Ingrid Košárová
3. Jozef Látka
4. Peter Luczy
5. Martin Nový
6. Marián Onderko
7. Marián Palečko
8. Martin Pancurák
9. Milan Paulík
10. Blažena Perháčová
11. Dáša Polláková
12. Serafína Rečlová
13. Nikoleta Sakslová
14. Alena Szaniszlová
15. Marek Strömpl
16. Ester Štoffová
17. Denisa Šuchtová
18. Beáta Šuľová
19. Alena Švajlenová
20. František Tabačko
21. Katarína Vargová
22. Martina Vargová
23. Vladimíra Vargová
24. Daniel Vasilišin

VIII.A

1. Radovan Ambriško
2. Dušana Balocká
3. Katarína Barbaričová
4. Zuzana Bobrovská
5. Petra Bačkorová
6. Viktória Budayová
7. Mária Cifrová
8. Patrik Človečko
9. Michaela Dunáková
10. Dušan Dianovský
11. Eva Ďatelinková
12. Helena Eliášová
13. Lýdia Fecaninová
14. Zuzana Franková
15. Alena Harčariková
16. Janett Hriczová
17. Martina Hybalová
18. Margaréta Riňáková
19. Peter Szabó
20. Beáta Šemráková
21. Roland Šoltész
22. Martin Šoffa
23. Magdaléna Šoffová
24. Iveta Túrová
25. Monika Valošinyová
26. Alena Závocká

VIII.B

1. Martina Atanasovová
2. Jozef Gerda
3. Michal Jendrek
4. Ján Jusčák
5. Bibiana Kahanová
6. Andrea Kalloková
7. Miroslava Kissová
8. Alena Klubertová
9. František Kollár
10. Martina Kollárová
11. Agáta Kovalčinová
12. Denisa Kurimská
13. Martina Lenártová
14. Marek Majer
15. Miroslav Molnár
16. Martina Mrázová
17. Martina Nevélošová
18. Vlasta Paulusová
19. Monika Polláková
20. Lenka Semanová
21. Lucia Strišková
22. Radoslav Šmakal
23. Peter Tažej
24. Pavol Ténai
25. Mária Urbanová
26. Paulína Wielgosová

VIII.A

1. Mária Amrichová
2. Mária Babková
3. Martin Balčik
4. Marcela Berzelyová
5. Ladislav Bratský
6. Milena Derncrová
7. Daniel Drábik
8. Martina Dzurillová
9. Igor Gaňa
10. Ľuboš Gerda
11. Jana Harmošová
12. Ladislav Hovan
13. Helena Hromá
14. Juliana Jalčová
15. Patrik Jusko
16. Radoslav Kachman
17. Mária Kissová
18. Elena Košárová
19. Ľubica Lukáčiková
20. Svetlana Magyarová
21. Marcela Mártonová
22. Marek Márton

VIII.B

1. Zuzana Feketová
2. Igor Kapurík
3. Katarína Kolesárová
4. Peter Lefkovič
5. Marcel Mojžiš
6. Silvia Mosejová
7. Mária Ondrejčová
8. Gabriel Papčo
9. Kornélia Pellová
10. Andrej Pudelský
11. Andrea Sklenárová
12. Ingrid Sláviková
13. Marcela Szabóová
14. Jana Ščerbáková
15. Michal Ščurok
16. Kamila Šemráková
17. Edmund Varvarinec
18. Marcel Vasilišin
19. Milan Wielgos

VIII.A

1. Radomír Bayer
2. Anna Belušková
3. Antónia Dianovská
4. Martina Drábiková
5. Peter Ďurča
6. Stanislav Eliáš
7. Miroslav Farkaš
8. Andrea Ferčíková
9. Marcela Gaňová
10. Michal Giduc
11. Bohuš Gordan
12. Dalimil Hatok
13. Norbert Hriczo
14. Marek Ilenin
15. Miroslav Kark
16. Zuzana Kitková
17. Zdena Křížová
18. Katarína Rendošová

VIII.B

1. Katarína Jestrebská
2. Alžbeta Klímová
3. Deana Keruľ-Kmecová
4. Ján Kollár
5. Peter Kováč
6. Lucia Köverová
7. Monika Köveždyová
8. Mária Kučmášová
9. Ján Kurimský
10. Martin Lučanský
11. Darina Martončíková
12. Peter Matta
13. Ján Mikita
14. Ivana Nagyová
15. Jana Oravcová
16. Peter Pavlík
17. Jozef Papčo
18. Mária Polláková
19. Katarína Rečková
20. Michaela Smreková
21. Tomáš Šafranko
22. Ivana Šoffová
23. Darina Tabačková
24. Stanislava Tomková
25. Peter Varga
26. Anton Zeman

VIII.A

1. Alena Babková
2. Zuzana Danková
3. René Fabini
4. Ružena Gujdová
5. Alexander Gulovič
6. Lucia Harvanová
7. Jaroslava Harmošová
8. Zuzana Havrilová
9. Martina Hovanová
10. Mária Ileninová
11. Jana Jacečková
12. Zuzana Kluchová
13. Martina Kollárová
14. Katarína Křížová
15. Gabriela Köveždyová
16. Róbert Lucký
17. Jana Petričková
18. Radmila Špaldonová
19. Zuzana Tomková
20. Agáta Volosynyová

VIII.B

1. Matúš Baloga
2. Juraj Helcmanovský
3. Silvia Héregiová
4. Martina Hovanová
5. Michaela Kiselyová
6. Monika Laczková
7. Denisa Medvecká
8. Martina Mervová
9. Erika Miklošová
10. Martina Molnárová
11. Blanka Nalevanková
12. Jaroslav Pirník
13. Martina Požgaiová
14. Mária Pudelská
15. Ladislav Repko
16. Marek Seman
17. Patrik Stoklas
18. Andrea Szabóová
19. Zuzana Šemráková
20. Ján Šoffa
21. Andrea Takáčová
22. Michal Vasilišin
23. Róbert Wielgos
24. Andrea Závodská

VIII.A

1. Filip Barinka
2. Peter Gál
3. Katarína Giducová
4. Radoslav Gulovič
5. Mikuláš Hybala
6. Ľubica Igriniová
7. Dana Jacečková
8. Andrea Kavuličová
9. Radoslav Kiss
10. Milan Köver
11. Miroslava Krajcová
12. Matúš Králik
13. Katarína Lancíková
14. Viktória Lazárová
15. Petra Pokorná
16. Michal Petričko
17. Zuzana Špaldonová
18. Lucia Kimková
19. Peter Levkuš

VIII.B

1. Andrej Klíma
2. Jana Mirgová
3. Rudolf Mišinský
4. Michal Mosej
5. Petra Mruzková
6. Lívia Packaňová
7. Andrea Pásztorová
8. Marek Reisinger
9. Alena Sklenárová
10. Ján Susányi
11. Roman Šoltész
12. Peter Šoffa
13. Rastislav Takáč
14. Júlia Tresová
15. Lilian Trezová
16. Miroslav Urban
17. Ľudmila Žatková
18. Peter Papčo
19. Katarína Hrehovčíková

VIII.A

1. Andrea Balčíková
2. Július Béreš
3. Matúš Bernát
4. Jozef Človečko
5. Mária Forraiová
6. Anna Gaňová
7. Vladislav Gergeľ
8. Katarína Helcmanovská
9. Antónia Hykšová
10. Monika Karková
11. Elena Kozáková
12. Tomáš Krivianský
13. Peter Krokavec
14. Michaela Kndlová
15. Peter Lenárt
16. Miroslav Lengyel
17. Marek Špavelko
18. Jarmila Tomčiková

VIII.B

1. Adam Čehič
2. Slávka Harvanová
3. Jana Kočišová
4. Helena Kollárová
5. Zuzana Koľveková
6. Monika Majerová
7. Vincent Margecanský
8. Ivana Martončiková
9. Martin Mikloš
10. Anežka Müllerová
11. Zuzana Obšitošová
12. Klement Rečlo
13. Lucia Rusnáková
14. Petra Schubertová
15. Mária Šimková
16. Miriam Šteinová
17. Mária Vološinyová
18. Emília Balčíková

VIII.A

1. Denisa Belčíková
2. Peter Csorba
3. Petronela Hudáková
4. Martin Kalináč
5. Róbert Karen
6. Monika Lucká
7. Lýdia Martončíková
8. Dušan Nehéz
9. Erika Perháčová
10. Štefan Perháč
11. Ivana Rusnáková
12. Lívia Sanislová
13. Valéria Siváková
14. Tomáš Hanzel
15. Michal Vaňko
16. Bohuš Stoklas
17. Ľubomír Pavelka
18. Klaudia Krestianová

VIII.B

1. Pavol Barát
2. Jozef Čižmár
3. Milena Drábiková
4. Matúš Hrabinský
5. František Hromý
6. Jana Ileninová
7. Jana Kováčiková
8. Peter Kovalčin
9. Július Koveždy
10. Vladimír Kudla
11. Zuzana Lancíková
12. Lucia Likierová
13. Martina Lukáčiková
14. Anna Margecanská
15. Peter Mirossay
16. Karina Smoradová
17. Ondrej Szabó
18. Rudomír Šlein

IX.A

1. Michal Haverla
2. Marianna Andrejková
3. Štefánia Čamáková
4. Vladimír Forgáč
5. Ľudmila Hudáčková
6. Denisa Jarolínová
7. Zuzana Klotňová
8. Martin Konečný
9. Jana Kováčiková
10. Ronald Kozák
11. Jana Lecáková
12. Marcela Maťašovská
13. Valentín Mihaľov
14. Lukáš Nemčík
15. Tomáš Pavlov
16. Ľubomír Štefanisko
17. Marek Ungvarský
18. Ján Valenčík
19. Ľuboslava Vargová
20. Viliam Zaujec
21. František Zubko

IX.B

1. Viktor Juhász
2. Martina Töcziová
3. Juraj Syrovátka
4. Ingrid Šimčáková
5. Ondrej Szabó
6. Valéria Siváková
7. Lenka Porubská
8. Štefan Peháč
9. Lucia Nemcová
10. Dušan Nehés
11. Lýdia Martončíková
12. Iveta Koláčkovská
13. Martina Lukáčiková
14. Jana Kandová
15. Martin Kalináč
16. Jana Heninová
17. Marta Jusková
18. Tomáš Hanzel
19. Marek Hamborský
20. Jana Hajlášová
21. Peter Fiľ
22. Peter Scorba
23. Denisa Bĕlčíková

IX.C

1. Peter Illeš
2. Petra Ačaiová
3. Lucia Andrášiová
4. Anna Derenčenyiová
5. Milan Gabčo
6. Michal Jalč
7. Lenka Krajňáková
8. Monika Lobodovská
9. Marián Maďar
10. Peter Palka
11. Tibor Petrik
12. Timea Petrovová
13. Zuzana Piechowyiczová
14. Vladimíra Radváková
15. Jana Rajnáková
16. Pavol Razek
17. Ladislav Richnavský
18. Marek Sedlák
19. Dana Šafráneková
20. Miroslav Vávra
21. Lenka Zemanová

IX.D

1. Martina Bodyová
2. Július Csorba
3. Stela Faková
4. Marek Fialka
5. Petra Gécziová
6. Tomáš Jochmann
7. Eva Kalafusová
8. Radoslav Kanči
9. Michal Kania
10. Miriam Kappelová
11. Ľudmila Kiššová
12. Petra Kovalíková
13. Lucia Michrinová
14. Róbert Necela
15. Lucia Némethová
16. Lucia Sakalová
17. Štefan Sedlák
18. Radoslav Sokol
19. Anita Šterdasová
20. Gabriela Uličná
21. Natalia Vataščínová

IX.A

1. Viktor Rác
2. Gabriela Šimková
3. Branislav Balčík
4. Jana Borisová
5. Martin Hudák
6. Jozef Kollár
7. Katarína Pohlotková
8. Zuzana Požgaiová
9. Beáta Slováková
10. Gabriela Szabóová
11. Eduard Tomáš
12. Martin Tomáš
13. Andrea Ilyková

IX.B

1. Peter Bobko
2. Eva Čarná
3. Petra Čarná
4. Martin Danko
5. Martin Dušička
6. Mila Goč
7. Tomáš Hribal
8. Marek Jarečný
9. Ivana Kavická
10. Petra Kostelníková
11. Martin Kráľ
12. Martin Kukura
13. Miroslava Kukuricášová
14. Martin Lorenc
15. Andrea Markovičová
16. Miroslav Michvocik
17. Michala Mlynčoková
18. Diana Osifčínová
19. Ján Pásztor
20. Dominika Salokyová
21. Radovan Timko
22. František Zupko

IX.A

1. Jakub Lorenz
2. Miriam Hajducseková
3. Michal Závocký
4. Tomáš Timko
5. Lucia Stoklasová
6. Lenka Šteinová
7. Jarmila Rusnáková
8. Dana Menyhértová
9. Martin Lukáč
10. Lucia Kočišová
11. Drahoslav Kočiš
12. Martin Harvan
13. Vincent Gavrecký
14. Matúš Fedorko
15. Petra Čechová
16. Eva Bokorová
17. Andrea Bodnárová
18. Peter Balčík

IX.B

1. Barbora Barinková
2. Lenka Mihalyková
3. Helena Pohlotková
4. Dominika Stredanská
5. Michal Tužák
6. Valéria Vasiľová
7. Peter Bašista
8. Peter Laborecký
9. Karol Šelleng
10. Andrea Serejová
11. Nikola Berešová
12. Ondrej Rečlo
13. Zuzana Rajzáková
14. Slavomír Papčo
15. Michaela Nalevanková
16. Katarína Liptáková
17. Martin Kříž
18. Jozef Ivanko
19. Zuzana Kissová
20. Katarína Kiselová
21. Lenka Hanzelová
22. Vladimíra Jalčová

IX.A

1. Ján Čižmár
2. Norbert Fráter
3. Daniela Gaňová
4. Soňa Gergeľová
5. Jana Havrilová
6. Dáša Kalináčová
7. Daniela Kiraľová
8. Monika Medvecová
9. Stanislav Nigut
10. Jana Perháčová
11. Martin Skála
12. Milena Vasilová
13. Miroslav Záhorský
14. Matúš Žuhovský
15. Matej Vaľko
16. Roman Turcer
17. Matej Beluščák

IX.B

1.Beata Balčíková
2.Jana Balčíková
3.Natáliá Balčíková
4.Peter Béres
5.Michal Bradovka
6.Júlia Domanská
7.Nikola Chorošová
8.Ivana Kovalíková
9.Nikola Miklušová
10.Ondrej Seman
11.Denisa Mikulová
12.Ján Müller
13.Miroslav Popovič
14.Eva Šimková
15.Matej Štein
16.Ján Zeman
17.Paulína Uhľarová

IX. ročník

1. Dávid Andresz
2. Zuzana Bačová
3. Lukáš Balický
4. Zuzana Čižmárová
5. Ľudmila Galyasová
6. Ján Gríger
7. Katarína Harvanová
8. Denisa Ivaníková
9. Dominik Januvka
10. Eva Kateržábeková
11. Lucia Marjaková
12. Ladislav Mikloško
13. Daniela Pidanyová
14. Andrea Rusnáková
15. Jozef Štofka
16. Marek Tabačko
17. Roman Tabačko
18. Daniel Valko
19. Tomáš Varga
20. Diana Žigraiová
21. Karol Majerník
22. Miroslav Kubisz
23. Darina Polláková
24. Eva Forraiová

IX.A

1. Jana Balčíková
2. Lucia Baťková
3. Jakub Bokomlaško
4. Vladimír Burík
5. Gabriela Csekyová
6. Tomáš Čeplo
7. Martin Gamčík
8. Martin Hagyari
9. Lenka Harvanová
10. Ivana Hovanová
11. Michaela Jergová
12. Jakub Kavečanský
13. Anna Kmecová
14. Juraj Leško
15. Ľubomír Lukáč
16. Matej Marga
17. Ingrid Mastschuchová
18. Irenej Poláček
19. Vladimír Skalický
20. Milan Tresa
21. Tomáš Nigut
22. Dominik Tóth
23. Matúš Štofka

IX.B

1. Alexandra Hronská
2. Magdaléna Emodiová
3. Martin Segiň
4. Adam Kollár
5. Antónia Kostúrová
6. Patrícia Vološinyiová
7. Viktória Štofániková
8. Martina Hanšutová
9. Pavol Igrini
10. Zuzana Igriniová
11. Jozef Kupec
12. Patrik Karasz
13. Peter Varhol
14. Jozef Tužák
15. Marek Tomáš
16. Róbert Šoltis
17. Marek Schubert
18. Peter Nigut
19. Ján Martončik
20. Miroslav Krčmárik
21. Veronika Jánošiková
22. Mária Hunyorová
23. Františka Halasová
24. Maroš Balčík

IX.A

1. Ladislav Becza
2. Michal Berta
3. Andrea Bokorová
4. Martina Brudňáková
5. Mikuláš Fekete
6. Róbert Gerec
7. Karin Hernandez
8. Katarína Hutníková
9. Michal Kapec
10. Viktória Klembalová
11. Lukáš Lengyel
12. Jakub Leško
13. Matúš Mirossay
14. Matúš Ondira
15. Michal Pancák
16. Jana Petrová
17. Matej Poláček
18. Lucia Schwarzová
19. Alexandra Ševcová
20. Milada Štullerová
21. Marianna Tabačková
22. Martina Tabačková
23. Lenka Vasiľová

IX.B

1. Mária Dunová
2. Dávid Fráter
3. Štefan Gaňa
4. Alena Gaňová
5. Františka Hanušovská
6. Lukáš Jarema
7. Margita Ficuová
8. Jana Miklošková
9. Pavol Nigut
10. Martin Piroško
11. Sergej Počtarjov
12. Lenka Rabatinová
13. Michal Rečlo
14. Pavla Sirotníková
15. Lukáš Varga
16. Tomáš Grodný
17. Martin Cimbala
18. Matej Juščák
19. Zdenko Slicharda
20. Lukáš Hlidák
21. Lenka Lajčáková
22. Katarína Andreszová
23. Jozef Bucher
24. Róbert Fabrik
25. Mária Forraiová
26. Marek Hajtáš
27. Roman Jerga
28. Tomáš Končol
29. Dana Margecanská
30. Jozef Petrvalský
31. Mikuláš Pomietlo
32. Richard Smorada
33. Peter Štofanik
34. Zuzana Švecová
35. Lukáš Trojčák
36. Tomáš Slivica

IX.A

1. Berta Ján
2. Cifranič Tomáš
3. Gamčíková Katarína
4. Gombošová Lucia
5. Horňák Lukáš
6. Hutníková Petra
7. Lengyelová Veronika
8. Lohajová Vanda
9. Medvecová Monika
10. Miklér Ľubomír
11. Pancák Martin
12. Simendičová Ľubica
13. Šinálová Viktória
14. Šimčo Dominik
15. Šulik Dominik
16. Tóth Tomáš
17. Viteková Veronika
18. Nitš Jozef

IX.B

1. Balčík Martin
2. Boussahová Miriam
3. Bucher Róbert
4. Dolyaková Martina
5. Grundzi Ján
6. Hanušovský Tomáš
7. Janošíková Lenka
8. Kapurík Marek
9. Kocúrová Lucia
10. Mitro Matúš
11. Nagyová Lívia
12. Nigutová Jana
13. Piroško Peter
14. Rybár Vojtech
15. Takáčová Marta
16. Trnková Nikola
17. Tužáková Veronika
18. Vološiny Jozef

IX.A

1. Adam Becza
2. Daniela Baraniková
3. Daniela Harčarová
4. Veronika Eliašová
5. Ivana Medvecová
6. Martin Feterik
7. Lukáš Gajdoš
8. Lucia Jeremiašová
9. Matúš Kapec
10. Matúš Kolek
11. Marcel Krivak
12. Róbert Langert
13. Miroslava Mošková
14. Marek Ondira
15. Tomáš Srebala
16. Radoslav Szanizsló
17. Lenka Šoffová
18. Michal Takáč
19. Dorota Volavková
20. Martin Berta

IX.B

1. Balocký Dušan
2. Balogová Andrea
3. Baran Michal
4. Galambová Nikola
5. Gondoľa Tomáš
6. Hanušovský Filip
7. Hudáková Mária
8. Ilenin Marián
9. Jerga Marián
10. Juščáková Daniela
11. Kováčová Angelika
12. Kováčová Iveta
13. Lengyelová Katarína
14. Mikluš Štefan
15. Nalevanková Dominika
16. Oravec Filip
17. Pacaňská Petra
18. Skaloš Filip
19. Slivková Gabriela
20. Sojka Marek
21. Šoltis Ľubomír
22. Šutáková Dominika
23. Tóthová Lýdia

IX.A

1. Klára Bandúrová
2. Dárius Emödi
3. Mária Gombošová
4. Roman Horváth
5. Gabriela Kovácsová
6. Kristína Kováčová
7. Maroš Mesík
8. Simona Nalevanková
9. František Pokuta
10. Ján Porubský
11. Daniela Šemráková
12. Viera Švarbalová
13. Milan Uličný
14. Petra Zjaková
15. Maroš Klančík
16. Veronika Hockaufová
17. Drahomír Drábik

IX.B

1. Beáta Dobrodenková
2. Daniel Földeš
3. Viktor Galan
4. Kornélia Gavrecká
5. Karin Gregorová
6. Alexandra Horňáková
7. Tomáš Horváth
8. Marko Hudaček
9. Frederik Hudák
10. Daniel Klema
11. Petra Kotíková
12. Zlatica Kudrecová
13. Lukáš Kupec
14. Tomáš Kuruc
15. Oliver Lohaj
16. Ivana Lörincová
17. Jozefína Lučíková
18. Romana Maňová
19. Eva Mosejová
20. Alexandra Nováková
21. Silvia Nováková
22. Ján Paralič
23. Peter Pidaný
24. Jaroslav Priščák
25. Michaela Rendošová
26. Silvia Rožňovjaková
27. Jozef Sabol
28. Katarína Sarková
29. Kamil Takáč
30. Bronislava Veščáková

IX.A

1. Erika Csomorová
2. Samuel Dinka
3. Mekki El Medkouri
4. Jakub Fecko
5. Filip Hanko
6. Filip Kováč
7. Adam Szász
8. Diana Vasiľľová
9. Róbert Krajňák
10. Erik Šimčo
11. Jana Bezeková

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now