NOVINKY NA STRÁNKE

Posledná aktualizácia: 20.3.2019

OZNAMY

Dňa 29.3.2019 majú všetci žiaci voľno udelené riaditeľom školy.

 

Dňa 3.4.2019 sa uskutoční Testovanie žiakov 9. ročníka.

Žiaci II. stupňa majú v tento deň voľno udelené riaditeľom školy (okrem deviatakov).

Žiaci I. stupňa majú riadne vyučovanie podľa rozvrhu.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane

Na stiahnutie … tu

 

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane

Na stiahnutie … tu

 

Zápis žiakov do 1. ročníka

Základné informácie … viac

 

Vážení rodičia,

naši budúci prváčikovia budú potrebovať školské pomôcky, ktoré nájdete v priloženom aktualizovanom zozname na šk. rok 2019/2020. Základná škola každoročne objednáva vo zvýhodnenej cene písanky k Šlabikáru autoriek Štefeková, Culková, pracovné zošity a zošity na jednotlivé vyučovacie predmety. Objednať si kompletnú sadu bude možné počas zápisu v dňoch 5.4. a 6.4. 2019 za cenu 17,- €.

Ruské slovo

sa uskutočnilo 8.3.2019 … viac

Fresh – školská športová liga v streľbe – 4.kolo

sa uskutočnilo 16.2.2019 v telocvični CVČ Technik … viac

Návšteva divadelného predstavenia (ANJ)

Dňa 13.2.2019 sa žiaci 3. – 5. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v anglicko – slovenskom znení Smelý zajko v Afrike … viac

Mestská strelecká liga – 3. kolo

sa uskutočnilo 13.2.2019 v priestoroch basketbalovej haly Lokomotíva Košice za účasti strelcov zo ZŠ a CVČ … viac

Projekty tretiakov z vlastivedy

Žiaci tretieho ročníka pri tvorbe projektov z vlastivedy prakticky uplatnili svoje nadobudnuté vedomosti z tematického celku Obec … viac

Karneval

Prvý polrok ukončili deti I. stupňa karnevalom … viac

Čajíček u pani riaditeľky

Na pohostení s príznačným  názvom Čajíček u pani riaditeľky sa stretli žiaci 1. stupňa … viac

Snehová galéria

Deti tvorili zo snehu rôzne zvieratá, stavby, kvety … viac

Druháci na snehu

sa vyšantili do sýtosti … viac

Fresh – školská športová liga v streľbe – 3.kolo

sa uskutočnilo 12.1.2019 v telocvični CVČ Technik … viac

Vianočný darček

… pre našich blízkych … viac

Fresh – školská športová liga v streľbe – 2.kolo

sa uskutočnilo 15.12.2018 v telocvični CVČ Technik … viac

Dominikova vianočná pieseň

Cirkevná Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach zorganizovala 7. decembra 5. ročník Dominikovej vianočnej piesne … viac

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďalšie informácie

JAZYKOVÁ ŠKOLA

Ďalšie informácie

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA MÁRIE HEMERKOVEJ

Alokované pracovisko pri ZŠ Polianska 1

Ruské slovo

V krajskom kole súťaže v prednese poézie a prózy Ruské slovo získal Ľubor Pačaj z VIII.A krásne 3. miesto. Srdečne gratulujeme!

Read More

Olympiáda z nemeckého jazyka

V krajskom kole olympiády z nemeckého jazyka nás veľmi úspešne reprezentoval Robert Oberhaus zo VI.A triedy, ktorý získal krásne 3. miesto. Srdečne gratulujeme!

Read More

Dejepisná olympiáda

V okresnom kole Dejepisnej olympiády nás veľmi úspešne reprezentovali títo žiaci: Dalibor Horný zo VII.B, ktorý skončil na 1. mieste, Miriam Šuľová zo VII.B, ktorá skončila na 2. mieste a Žofia Kollárová z IX.A, ktorá skončila na 4. mieste. Gratulujeme!

Read More

MSL – 3. kolo

V 3. kole Mestskej streleckej ligy sa šiestačka Nela Košuthová umiestnila na 3. mieste. Gratulujeme!

Read More

Matematická olympiáda

V okresnom kole matematickej olympiády boli naši deviataci veľmi úspešní – všetci traja zúčastnení boli úspešnými riešiteľmi – Oskar Hritz  – 2. miesto, Richard Grešák, Marián Šuľa – 6. -7. miesto. Srdečne gratulujeme!

Read More

Olympiáda z anglického jazyka

V okresnom kole olympiády z anglického jazyka sa Oskar Hritz z IX.B umiestnil na 1. mieste a postupuje do krajského kola. Gratulujeme!

Read More

Dominikova vianočná pieseň

Filip Lörinc (I.S) sa v súťaži Dominikova vianočná pieseň umiestnil v bronzovom pásme. Gratulujeme!

Read More

Technická olympiáda – okresné kolo

Adam Lukáč (IX.B) a Frederik Šemrák (IX.B) dokázali v teste, že majú výborné vedomosti. V praktickej časti dali „ruky dokopy“ a získali pekné 3. miesto. Blahoželáme!

Read More

Zber papiera

Víťazom zberu papiera sa stal Patrik Puškár zo IV.T triedy, ktorý priniesol do zberu 309 kg. Gratulujeme!

Read More

Okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky

Koedukované družstvo starších žiakov v zložení Žofia Kollárová (IX.A), Veronika Ištóková (VIII.B) a Dominik Bukata (IX.B) obsadilo 1. miesto. V kategórií jednotlivcov (staršie žiačky) získala Žofia Kollárová 2. miesto. Dominik Bukata aj Veronika Ištóková obsadili v kategórií jednotlivcov 4. miesto. Srdečne gratulujeme!

Read More

NAJBLIŽŠIE PRÁZDNINY (VEĽKONOČNÉ) O...

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 633 41 79

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria