NOVINKY NA STRÁNKE

OZNAMY

Karneval

Prvý polrok ukončili deti I. stupňa karnevalom … viac

Čajíček u pani riaditeľky

Na pohostení s príznačným  názvom Čajíček u pani riaditeľky sa stretli žiaci 1. stupňa … viac

Snehová galéria

Deti tvorili zo snehu rôzne zvieratá, stavby, kvety … viac

Druháci na snehu

sa vyšantili do sýtosti … viac

Fresh – školská športová liga v streľbe – 3.kolo

sa uskutočnilo 12.1.2019 v telocvični CVČ Technik … viac

Vianočný darček

… pre našich blízkych … viac

Fresh – školská športová liga v streľbe – 2.kolo

sa uskutočnilo 15.12.2018 v telocvični CVČ Technik … viac

Dominikova vianočná pieseň

Cirkevná Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach zorganizovala 7. decembra 5. ročník Dominikovej vianočnej piesne … viac

Mikuláš

Dňa 6.12. zavítal Mikuláš aj na našu základnú školu … viac

Mestská strelecká liga – 2. kolo

sa uskutočnilo 5.12.2018 v priestoroch basketbalovej haly Lokomotíva Košice za účasti 50 strelcov zo ZŠ a CVČ … viac

Technika – 5. roč.

Takto pracovali piataci na hodinách techniky … viac

Lomihlav

Súťaž LOMIHLAV vznikla pri príležitosti 15. výročia založenia korešpondečného matematického seminára MATIK … viac

Prezentation competition 2018

Žiaci našej školy, šiestaci a ôsmaci sa dňa 28.11.2018 zúčastnili–  „Prezentation competition 2018“, v partnerskej škole v Miškovci, Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Kazinczy Ferenc Primary School) … viac

Nakresli portrét

Od 12.11. prebiehala v ŠKD súťaž Nakresli portrét … viac

Korčuliarsky výcvik

Druháci v novembri absolvovali korčuliarsky výcvik … viac

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďalšie informácie

JAZYKOVÁ ŠKOLA

Ďalšie informácie

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA MÁRIE HEMERKOVEJ

Alokované pracovisko pri ZŠ Polianska 1

Dominikova vianočná pieseň

Filip Lörinc (I.S) sa v súťaži Dominikova vianočná pieseň umiestnil v bronzovom pásme. Gratulujeme!

Read More

Technická olympiáda – okresné kolo

Adam Lukáč (IX.B) a Frederik Šemrák (IX.B) dokázali v teste, že majú výborné vedomosti. V praktickej časti dali „ruky dokopy“ a získali pekné 3. miesto. Blahoželáme!

Read More

Zber papiera

Víťazom zberu papiera sa stal Patrik Puškár zo IV.T triedy, ktorý priniesol do zberu 309 kg. Gratulujeme!

Read More

Okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky

Koedukované družstvo starších žiakov v zložení Žofia Kollárová (IX.A), Veronika Ištóková (VIII.B) a Dominik Bukata (IX.B) obsadilo 1. miesto. V kategórií jednotlivcov (staršie žiačky) získala Žofia Kollárová 2. miesto. Dominik Bukata aj Veronika Ištóková obsadili v kategórií jednotlivcov 4. miesto. Srdečne gratulujeme!

Read More

NAJBLIŽŠIE PRÁZDNINY (JARNÉ) O...

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 633 41 79

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria