NOVINKY NA STRÁNKE

Posledná aktualizácia: 19.6.2020

OZNAMY

Pokyny k prevádzke školy v čase od 22.6.2020 do 30.6.2020

 

Pokyny k prevádzke

 

Príloha 1 – Vyhlásenie rodiča

Čo sa dnes dialo u nás v škole – činnosť v jednotlivých triedach – 19.6.2020

 

Nájdete TU

Čo sa dnes dialo u nás v škole – činnosť v jednotlivých triedach – 18.6.2020

 

Nájdete TU

Čo sa dnes dialo u nás v škole – činnosť v jednotlivých triedach – 17.6.2020

 

Nájdete TU

Čo sa dnes dialo u nás v škole – činnosť v jednotlivých triedach – 16.6.2020

 

Nájdete TU

Čo sa dnes dialo u nás v škole – činnosť v jednotlivých triedach – 15.6.2020

 

Nájdete TU

Čo sa dnes dialo u nás v škole – činnosť v jednotlivých triedach – 12.6.2020

 

Nájdete TU

Čo sa dnes dialo u nás v škole – činnosť v jednotlivých triedach – 11.6.2020

 

Nájdete TU

Čo sa dnes dialo u nás v škole – činnosť v jednotlivých triedach – 10.6.2020

 

Nájdete TU

Čo sa dnes dialo u nás v škole – činnosť v jednotlivých triedach – 9.6.2020

 

Nájdete TU

Čo sa dnes dialo u nás v škole – činnosť v jednotlivých triedach – 8.6.2020

 

Nájdete TU

Čo sa dnes dialo u nás v škole – činnosť v jednotlivých triedach – 5.6.2020

 

Nájdete TU

Čo sa dnes dialo u nás v škole – činnosť v jednotlivých triedach – 4.6.2020

 

Nájdete TU

Čo sa dnes dialo u nás v škole – činnosť v jednotlivých triedach – 3.6.2020

 

Nájdete TU

Čo sa dnes dialo u nás v škole – činnosť v jednotlivých triedach – 2.6.2020

 

Nájdete TU

Čo sa dnes dialo u nás v škole – činnosť v jednotlivých triedach – 1.6.2020

 

Nájdete TU

Challenge na deň detí – klikni TU

Vážení rodičia,

v zmysle  Usmernenia ministra školstva na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20.4.2020 Vám oznamujem, že všetky výchovné predmety,  ktoré boli pôvodne klasifikované, avšak z dôvodu náročnosti ich vzdelávania na diaľku a náročnosti ich domácej prípravy, budú nehodnotené.

Pokiaľ bude mimoriadne opatrenie pretrvávať až do konca školského roka, žiak nedostane  z výchovného predmetu na vysvedčení známku, ale bude mať uvedené, že predmet ,,absolvoval/a“.

 

Žiaci 1. ročníka budú mať všetky predmety hodnotené slovne.

 

Košice 22.4.2020               

                          

PaedDr. Alena Mocná
riaditeľka školy

Tipy pre rodičov, ako lepšie zvládnuť mimoriadnu situáciu – TU

Všetky pomôcky, ktoré budú naši budúcoroční prváčikovia do prvého ročníka potrebovať nájdete v priloženom aktualizovanom zozname na šk. rok 2020/2021. Základná škola každoročne objednáva vo zvýhodnenej cene písanky aj Šlabikár a zošity na jednotlivé vyučovacie predmety. Objednávanie kompletnej sady pomôcok aj jej vyplatenie sa zrealizuje pri preberaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy. Termín bude upresnený po opätovnom otvorení škôl.

Na základe usmernenia MM Košice – oddelenie školstva prosíme rodičov, ktorých deti navševujú ŠKD(družinu) a záujmové útvary (krúžky),
aby od apríla 2020 neplatili poplatky a prerušili trvalé príkazy na platby.
Ďakujeme.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby nájdete tu

Rekonštrukcia odborných učební – fyziky, techniky a jazykovej učebne začala aj vďaka MČ Sever – pán starosta Ing. František Ténai, MBA nám pomohol a poslal do školy ľudí, ktorí vypratali učebne, aby sa rekonštrukcia mohla začať.

Rovnako chceme poďakovať aj rodičovi Ing. Dalimírovi Liptákovi, ktorý reagoval na výzvu školy a prišiel pomôcť s vypratávaním učební.

Verím, že sa ešte v školskom roku 2019/2020 dočkajú žiaci vyučovania v zrekonštruovaných priestoroch.

PaedDr.Alena Mocná – riaditeľka školy

foto

Žiaci jednotlivých tried sa počas februára zúčastnili na hodine náboženstva formou exkurzie v našom kostole sv. Ondreja ... viac

Tvorenie z odpadu u Sovičiek ... viac

V rámci práce s grafikou sa žiaci 3. ročníka učili v grafickom programe RNA pracovať s oblasťou ... viac

Žiaci 7. ročníka vytvárali prezentácie ... viac

Levíčatá tvorili z odpadu karnevalové maskyviac

Archív noviniek ...

Na malom pohostení sa u pani riaditeľky v stredu 29.1.2020 opäť stretli naši žiaci z 1. stupňa … viac

 

 

Prvý projekt z prvouky u Levíčat … viac

 

 

Občas si povieme, alebo predstavíme si, aké by to bolo, keby … viac

 

 

Naši žiaci sú už pravidelnou súčasťou súťaže Ruské slovo … viac

 

 

Ak by niekedy v budúcnosti niektorý siedmak vymyslel nový operačný systém, tak už dnes má k nemu vymyslené logo 🙂 … viac

 

 

Už onedlho vyzdobia dvere do jednej z počítačových učební značky … viac

 

 

Štvrtáci na informatike skladali svoju prácu z dielikov, ktoré používal vo svojich dielach Henri Matisse … viac

 

 

Po zaujímavej kapitole Odraz a lom svetla si žiaci ôsmeho ročníka overili svoje teoretické vedomosti v projektoch … viac

 

 

My sme sa tento rok na Vianočnom mámení cítili veľmi príjemne … viac

 

 

Aké by boli Vianoce bez hudby!? Každému sa najkrajšie obdobie v roku spája s množstvom  skladieb, piesní a kolied. A tie majú svoje príbehy … viac

 

 

Tretiaci navrhovali v grafickom editore vitrážové okno do detskej izby … viac

 

 

Keďže sú naši žiaci takmer celý rok mimoriadne poslušní, prišiel k nám na návštevu Mikuláš! Zobral so sebou aj anjela a pre istotu aj čerta. Každý žiak dostal sladkú odmenu, my ďakujeme za návštevu a už teraz sa tešíme na budúci rok 🙂 … viac

 

 

Čo všetko sa dá robiť namiesto nakupovania? … viac

 

 

V mesiaci november prebiehal v ŠKD súťaž Nakresli portrét … viac

 

 

OK technickej olympiády sa uskutočnilo 28.11.2019 v CVČ na Orgovánovej ulici za účasti družstiev žiakov ZŠ … viac

 

 

Žiaci zinscenovali súdny proces … viac

 

 

Hudba rozprávala svoj príbeh aj v našej škole tretiakom a štvrtákom, ktorí sledovali 22.11.2019 online vystúpenie Bratislavského chlapčenského zboru … viac

 

 

Na našej škole študoval aj p. Stanislav Seman … viac

 

 

Žiaci IV.S sa na hodinách prírodovedy zaoberali zaujímavými témami z celku Pátrame po neživej prírode a prírodných javoch … viac

 

 

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž … viac

 

 

Na Ruskom jazyku sa jedlo … viac

 

 

V pondelok, 11.11.2019, sa uskutočnila na našej škole Martinská lampiónová slávnosť … viac

 

 

Žiaci IV.S pokračujú na hodinách čítania v tvorivej činnosti … viac

 

 

Štvrtáci sa pravidelne aktívne zapájajú do rôznych súťaží … viac

 

 

Vyhodnotenie zberu papiera – TU.

 

 

Žiaci šiesteho ročníka na hodinách fyziky získali prvé poznatky o Vlastnostiach kvapalín a plynov … viac

 

 

Aké tajomstvá ukrýva banka? A čo to banka vlastne je? A aké poklady ukrýva bankový trezor? … viac

 

 

Dňa 24.10. 2019 sa na našej škole uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov našich prváčikov … viac

 

 

Prečo je Zem guľatá? … viac

 

 

Na 1. stupni bolo v stredu 23.10.2019 ozaj veselo … viac

 

 

MSL – 1. kolo sa uskutočnilo dňa 23.10.2019 v basketbalovej hale na štadióne Lokomotívy za účasti strelcov zo ZŠ a CVČ v KE a širokého okolia … viac

 

 

Žiacka školská rada oficiálne privítala piatakov na druhom stupni … viac

 

 

 

JAZYKOVÁ ŠKOLA

Ďalšie informácie

IT AKADÉMIA

Naša škola je partner IT Akadémie

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA MÁRIE HEMERKOVEJ

Alokované pracovisko pri ZŠ Polianska 1

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďalšie informácie

Dejepisná olympiáda – OK

V Dejepisnej olympiáde sa našim žiakom darilo veľmi dobre. V okresnom kole získala 1. miesto Miriam Šuľová a 2. miesto Dalibor Horný, obaja z VIII.B triedy. Gratulujeme!

Read More

Ruské slovo

Naši žiaci sú už pravidelnou súčasťou súťaže Ruské slovo, súťaže v prednese pôvodnej aj vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku. Tento rok sa krajské kolo uskutočnilo 17.1.2020 na Gymnáziu M.R.Štefánika. Zúčastnili sa na ňom Ľubor Pačaj (IX.A) a Miriam Šuľová (VIII.B). Krásne druhé miesto zo súťaže si odniesla Mirka, ktorej srdečne gratulujeme.

Read More

Technická olympiáda – OK

V OK technickej olympiády našu školu reprezentovali Benedikt Tabačko (IX.B) a Ľubor Pačaj (IX.A). Chlapci skončili na peknom 3.mieste. Obom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Read More

Streľba – OK

V okresnom kole streľby zo vzduchovej pušky boli naši žiaci veľmi úspešní: Kategória mladších žiačok: Nela Košuthová (VII.A) – 1.miesto, Sofia Sokolová (VII.A) – 2.miesto.   Kategória mladších žiakov: Martin Bartoš (VI.B) – 1.miesto.   Kategória starších žiačok: Karolína Harakaľová (IX.B) – 2.miesto, Družstvo mladších žiakov obsadilo 1.miesto. Družstvo starších žiakov obsadilo 2.miesto. Gratulujeme a ...

Read More

MSL – 1. kolo

V 1. kole mestskej streleckej ligy sa Nela Košuthová, žiačka VII.A triedy umiestnila na peknom 3. mieste. Gratulujeme!

Read More

NAJBLIŽŠIE PRÁZDNINY (LETNÉ) O...

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 202 13 00

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria


Contact Now