NOVINKY NA STRÁNKE

Posledná aktualizácia: 22.9.2019

OZNAMY

Na stránke CVČ Spektrum bol aktualizovaný zoznam záujmových útvarov.

 

Pre vysoký záujem detí o záujmový útvar „Florbal“ sme museli deti rozdeliť na prvý a druhý stupeň.

Florbal 1. – 4. ročník  ŠTVRTOK v čase od 13:50 – 15:50

Florbal 5. – 9. ročník PIATOK v čase od 13:50 – 15:50

Naše usilovné včielky (trieda 3. V) si pripomenuli Medzinárodný deň čokolády čokoládovými aktivitami … viac

 

Fotografie

Záujemcovia o matematickú súťaž MAKS (https://maks.sk/) oznámte svoj záujem svojej p. uč. matematiky.

Školský rok 2019/2020 sme slávnostne otvorili na školskom dvore … viac

 

Video

Podateľňa sa nachádza v G pavilóne na prízemí. Je otvorená v dňoch pondelok – piatok v čase 7:30 – 16:00.

Na stránke (v časti Jedáleň) nájdete aktuálne informácie ohľadom platieb a odhlasovania žiakov z obedov.

Na stránke (v časti Žiaci / Triedy) sú zverejnené zoznamy žiakov 1. ročníka.

Boli aktualizované zoznamy žiakov 1. a 2. stupňa.

Zoznam potrebných pomôcok nájdete tu: 1. stupeň a 2. stupeň.

Bol aktualizovaný zoznam záujmových útvarov a prihláška do záujmového útvaru CVČ Spektrum.

Boli aktualizované rozvrhy jednotlivých tried.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďalšie informácie

JAZYKOVÁ ŠKOLA

Ďalšie informácie

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA MÁRIE HEMERKOVEJ

Alokované pracovisko pri ZŠ Polianska 1

Literárne Košice Jána Štiavnického 2019

Naši budúci spisovatelia Emma Nováková, Oskar Hritz a Michal Makara boli ocenení v súťaži Literárne Košice Jána Štiavnického. Všetkým trom srdečne gratulujeme!

Read More

NAJBLIŽŠIE PRÁZDNINY (JESENNÉ) O...

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 633 41 79

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria