NOVINKY NA STRÁNKE

Posledná aktualizácia: 18.4.2019

OZNAMY

Show time 2019 a City dance

TK Step by step sa zúčastnil veľmi úspešne dvoch súťaží … viac

Rozprávková školička 

Takto sme sa privítali budúcich prváčikov, ktorí sa prišli pozrieť na našu školu … viac

Hlasné čítanie 

V týždni od 4. – 8. 3. 2019 sa žiaci 3. a 4. ročníka podujali na hlasné čítanie škôlkarom … viac

Hviezdoslavov Kubín 

V marci sa na škole súťažilo v recitácii … viac

Sopky, výbuch a láva zachvátili 5. ročník 

Žiaci 5. ročníka si v rámci učiva o Zemi prichystali projekty o sopkách … viac

Mestská strelecká liga – 4. kolo

sa uskutočnilo 13.3.2019 v priestoroch basketbalovej haly Lokomotíva Košice za účasti strelcov zo ZŠ a CVČ … viac

Pitie čaju

V týždni od 11.3. do 15.3.  žiaci druhého stupňa pili trošku viac čaju, lebo … viac

Páli vám to

V ŠKD sa konala súťaž Páli vám to … viac

Fyzika – 6. ročník – 2. projekt

Žiaci šiesteho ročníka na hodinách fyziky získali prvé poznatky o vlastnostiach pevných látok a telies … viac

Ruské slovo

sa uskutočnilo 8.3.2019 … viac

Fresh – školská športová liga v streľbe – 4.kolo

sa uskutočnilo 16.2.2019 v telocvični CVČ Technik … viac

Návšteva divadelného predstavenia (ANJ)

Dňa 13.2.2019 sa žiaci 3. – 5. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v anglicko – slovenskom znení Smelý zajko v Afrike … viac

Mestská strelecká liga – 3. kolo

sa uskutočnilo 13.2.2019 v priestoroch basketbalovej haly Lokomotíva Košice za účasti strelcov zo ZŠ a CVČ … viac

Projekty tretiakov z vlastivedy

Žiaci tretieho ročníka pri tvorbe projektov z vlastivedy prakticky uplatnili svoje nadobudnuté vedomosti z tematického celku Obec … viac

Karneval

Prvý polrok ukončili deti I. stupňa karnevalom … viac

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďalšie informácie

JAZYKOVÁ ŠKOLA

Ďalšie informácie

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA MÁRIE HEMERKOVEJ

Alokované pracovisko pri ZŠ Polianska 1

Show time 2019 a City dance

V medzinárodnej súťaži sa TK Step by step umiestnil s dvoma choreografiami na 2. a 3. mieste.  V súťaži City dance získali jednu zlatú a štyri strieborné medaily. Gratulujeme!

Read More

Biblická olympiáda

V okresnom kole Biblickej olympiády sa naše trio – Linda Mošková (IX.B), Miriam Šuľová (VII.B) a Lorena Vojtková (VII.B) umiestnilo na 1. mieste. Srdečne gratulujeme!

Read More

Ruské slovo

V krajskom kole súťaže v prednese poézie a prózy Ruské slovo získal Ľubor Pačaj z VIII.A krásne 3. miesto. Srdečne gratulujeme!

Read More

Olympiáda z nemeckého jazyka

V krajskom kole olympiády z nemeckého jazyka nás veľmi úspešne reprezentoval Robert Oberhaus zo VI.A triedy, ktorý získal krásne 3. miesto. Srdečne gratulujeme!

Read More

Dejepisná olympiáda

V okresnom kole Dejepisnej olympiády nás veľmi úspešne reprezentovali títo žiaci: Dalibor Horný zo VII.B, ktorý skončil na 1. mieste, Miriam Šuľová zo VII.B, ktorá skončila na 2. mieste a Žofia Kollárová z IX.A, ktorá skončila na 4. mieste. Gratulujeme!

Read More

MSL – 3. kolo

V 3. kole Mestskej streleckej ligy sa šiestačka Nela Košuthová umiestnila na 3. mieste. Gratulujeme!

Read More

Matematická olympiáda

V okresnom kole matematickej olympiády boli naši deviataci veľmi úspešní – všetci traja zúčastnení boli úspešnými riešiteľmi – Oskar Hritz  – 2. miesto, Richard Grešák, Marián Šuľa – 6. -7. miesto. Srdečne gratulujeme!

Read More

Olympiáda z anglického jazyka

V okresnom kole olympiády z anglického jazyka sa Oskar Hritz z IX.B umiestnil na 1. mieste a postupuje do krajského kola. Gratulujeme!

Read More

Dominikova vianočná pieseň

Filip Lörinc (I.S) sa v súťaži Dominikova vianočná pieseň umiestnil v bronzovom pásme. Gratulujeme!

Read More

Technická olympiáda – okresné kolo

Adam Lukáč (IX.B) a Frederik Šemrák (IX.B) dokázali v teste, že majú výborné vedomosti. V praktickej časti dali „ruky dokopy“ a získali pekné 3. miesto. Blahoželáme!

Read More

Zber papiera

Víťazom zberu papiera sa stal Patrik Puškár zo IV.T triedy, ktorý priniesol do zberu 309 kg. Gratulujeme!

Read More

Okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky

Koedukované družstvo starších žiakov v zložení Žofia Kollárová (IX.A), Veronika Ištóková (VIII.B) a Dominik Bukata (IX.B) obsadilo 1. miesto. V kategórií jednotlivcov (staršie žiačky) získala Žofia Kollárová 2. miesto. Dominik Bukata aj Veronika Ištóková obsadili v kategórií jednotlivcov 4. miesto. Srdečne gratulujeme!

Read More

NAJBLIŽŠIE PRÁZDNINY (VEĽKONOČNÉ) O...

Kontaktné informácie


Základná škola,

Polianska 1,

040 01 Košice


zspolianska@gmail.com

055 / 633 41 79

www.zspolke.edu.sk

Fotogaléria